MIHI-videók  JEGYZÉKE 2005-2012.

 

START

PSALMUS HUNGARICUS  -  zene: MIND1 zenekar

 


 

ELSŐ RÉSZ

 

 

1.fejezet - Dr. Padányi Viktor: Így történt

 

 

Juhász Gyula: TRIANON

ÍGY TÖRTÉNT - I. rész

ÍGY TÖRTÉNT - II. rész

ÍGY TÖRTÉNT - III. rész

ÍGY TÖRTÉNT - IV. rész

ÍGY TÖRTÉNT - V.rész

ÍGY TÖRTÉNT - VI. rész

ÍGY TÖRTÉNT - VII. rész

ÍGY TÖRTÉNT - VIII. rész

ÍGY TÖRTÉNT - IX. rész

ÍGY TÖRTÉNT - X. rész

ÍGY TÖRTÉNT - XI. rész

ÍGY TÖRTÉNT - XII. rész

ÍGY TÖRTÉNT - XIII. rész

ÍGY TÖRTÉNT - XIV. rész

ÍGY TÖRTÉNT - XV. rész

ÍGY TÖRTÉNT - XVI. rész

ÍGY TÖRTÉNT - XVII. rész

ÍGY TÖRTÉNT - XVIII. rész

E sorok írója... (film Padányi Mihályról)

"LESZ - LESZ - LESZ..."

 

 

2.fejezet - "Mert a haza nem eladó!"

 

 

NEM TUDHATOM... (Radnóti Miklós költeményét elmondja Latinovits Zoltán)

RÖVID BEMUTATKOZÁS (magamról - Mihályfalvi János - mihi)

HONTALANSÁG HITVALLÁSA (Wass Albert)
MAGYAROK SZÉP HAZÁJA... (Beregszászy Olga)
SZENT ISTVÁN INTELMEI (Imre herceghez)

ADJ URAM ISTEN (Beregszászy Olga)

SZENT ISTVÁN KIRÁLYHOZ  I. (Döbrentei Kornél:  Nyílt levél  -  2004)

TÖRTÉNELMI LECKE (Bánfi Ferenc - Bobo)

TRIANON DURVA TÖRTÉNELMI TÉVEDÉS (Döbrentei Kornél: - 2004.június 4.)

MI NEM FELEJTÜNK (Beregszászy Olga)

ADJÁTOK VISSZA A HEGYEIMET! (Wass Albert)

VOLT APÁM (Kormorán együttes)

A HAZASZERETETRŐL (Jászai Mari)

MIATYÁNK (Kormorán együttes - Varga Miklós)

ÜZENET HAZA (Wass Albert /

A 2004-es GYALÁZATOS EREDMÉNYŰ NÉPSZAVAZÁS EMLÉKÉRE (Kormorán együttes - Elveszített kézszorítás)

SZÉKELY  HIMNUSZ
SZENT ISTVÁN KIRÁLYHOZ  II. (Döbrentei Kornél:  Nyílt levél  - 2005)

OTT AHOL ZÚG AZ A NÉGY FOLYÓ (Korabeli zenei felvétellel) 2008-as felvétel (Zene: Rajkó Együttes - Ének: Ernszt Katalin)

HALOTTAK NAPI VERS (Döbrentei Kornél)

VOLT VALAMIKOR...   (Kormorán együttes - Isten ujja megérintett)

MAGYAR TÖRTÉNELEM SZOMORÚ NOVEMBERE (Döbrentei Kornél  - 2004. november 7.)

MENNYBŐL AZ ANGYAL (Márai Sándor)

HOVÁ TŰNT A VITÉZSÉG FIÚK?  (Döbrentei Kornél)

1956
WITTNER MÁRIA BESZÉDE az Országgyűlésen  (A kommunizmus Áldozatainak Napja 2001. február 24.)

HA ÉN RÓZSA VOLNÉK (Bródy János - Koncz Zsuzsa)

A HAZÁÉRT MINDHALÁLIG (Döbrentei Kornél  -  2004. október 25.)

SZÉP VAGY, GYÖNYÖRŰ VAGY MAGYARORSZÁG     (korabeli zenei felvétellel)

MAGYARNAK LENNI (Döbrentei Kornél - 2005. július 18.)

ANYÁM ÉN NEM ILYEN LOVAT AKARTAM !    ( Zerkovitz Béla - Szalay László)

NEMZETI IMÁNK (Döbrentei Kornél  - 2005. május 29.)

A MAGYAR NEMZET HIMNUSZA
KOPJAFA (Döbrentei Kornél - 2003. október 20.)

MAGYAR GOLGOTA (Kormorán együttes - Varga Miklós)

CATO ÉS A MAI POLITIKA (Döbrentei Kornél - 2005. február 27.)

KRASZNAHORKA (Krasznahorka büszke vára - korabeli felvétel)

KENYERET ÉS CIRKUSZT! (Döbrentei Kornél - 2005. június 12.)

BOLDOGASSZONY ANYÁNK -   régi magyar Himnusz

RIGÓFÜTTY (Döbrentei Kornél - 2005. március 28.)

MAGYAROK MADARA

EL KELL VENNI A HATALMAT (Döbrentei Kornél - 2005. október 23.)

NAGY A TE NEMZETED    (Sumér himnusz - Pataki Attila)

KIK VAGYTOK?   (részletek egy felvételből - 2006. január 22.)

FÖLD KÖNNYEI  (Demjén Ferenc)

KARÁCSONY ÜNNEPÉN  (Döbrentei Kornél - 2005. december 25.)

KELL MÉG EGY SZÓ   (Kormorán együttes - HONFOGLALÁS)

ÉRTED HARAGSZOM, NEM ELLENED  (Döbrentei Kornél - 2005. augusztus 7.)

ÉN NEVETEK  (szomorúan)

NE CSAK VAKULJ, TANULJ IS MAGYAR!  (Döbrentei Kornél - 2006. február 12.)

SZÉKELY MIATYÁNK

MAGYAR CIRKUSZ (Wass Albert)

HA KENYERÉT ESZED (énekel: Szabó Csilla)

ÉBREDJ MAGYAR (Wass Albert)

NEVEKET AKAROK HALLANI  2006. október 21. az Országház előtt (Kárpátia  -   Wittner Mária)

 

 

3.fejezet - "Haza - Hazám - Hazánk"

 

 

kezdő oldal: VANGELIS - Kovács Kati
NEM MONDHATOM EL (Karinhy Frigyes)

SZÓZAT   - Vörösmarty Mihály  (Illés Lajos feldolgozása)

A MAGYAROKHOZ  (Bezsenyi Dániel)
EMLÉKEZZÜNK 1848 - 49-re   (Kormorán együttes)

ARAD FELÖL FÚJ A SZÉL   (korabeli felvétel)
A TRIANONI TRAGÉDIA KEZDETE  (károlyiról és a tanácsköztársaságról őszintén) (Koncz Zsuzsa: Többé nem akarom)
A második részben Nemeskürty István és Raffay Ernő történész elemzi a magyar történelem mélypontját.

A trianoni békeDIKTÁTUM 1920. június 4.
TESTAMENTOM  (Juhász Gyula)

SZÉP VAGY GYÖNYÖRŰ VAGY   (Idézetek dr. Padányi Viktortól)

TURULMADÁR SEBES SZÁRNYON  (énekel: Solti Károly)

MAGYAR ÉNEK 1919-ben  (Sajó Sándor)

BOLDOGASSZONY ANYÁNK  (ÉNEKEL: Solti Károly)

HORTHY BEVONULÁSA BUDAPESTRE -   1919. november 16.

NEM NYUGSZUNK BELE    (Reményik Sándor: Nem nyugszunk bele  -  Egészséges fejbőr)

PATKÁNYOK LÁZADÁSA  (Wass Albert verse  - Kormorán együttes)

JÖNNEK!  ( Wass Albert)

KIÁLTVÁNY A MAGYAR NEMZETHEZ   (Horthy Miklós kiáltványa 1944. október 15.)

EMLÉKEZZÜNK SZELECZKY ZITÁRA   (eredeti hangfelvétel és Gyurkovics Tíbor beszéde)

SZÁLASI - NYILASOK - A VÉG   (hatalomátvétel  és zsidóüldözés)

" FELSZABADÍTÁS " -   Az orosz  megszállás 1944-1945

HADIFOGSÁG - GULÁG  (A Magyarországról, a Kárpát-medencéből elhurcolt katonák és civilek emlékére)

ŐSZINTÉN A KITELEPÍTÉSEKRŐL, BENESI DEKRÉTUMOKRÓL, HATÁSÁRÓL (Földvári Géza beszélget Skultéti Csabával)

A 45-utáni  KOMMUNISTA URALOM - GERŐ és RÁKOSI  (a ruszki helytartók)

A DIKTATÚRA ELSŐ FEJEZETE    (szovjet - magyar baráCCSág)

DIKTATÚRA és TERROR

Az 1956-os SZABADSÁGHARC EMLÉKÉRE (Kormorán)

EMLÉKEZZÜNK 1956-ra (dokumentumfilm a forradalomról)

1956. NOVEMBER 4.  - A FORRADALOM VÉRBEFOJTÁSA szovjet segítséggel

A KOZMOSZ SEBE    (Döbrentei Kornél - Válasz a Mózer Zoltán küldte falevélre)

FORRADALMUNK LEVERÉSE UTÁN   - a MEGTORLÁS évei

HŐSÖK EMLÉKÉRE    (Kormorán)

EGY HELYTARTÓHOZ   (Faludy György Csermanekhez)

1957: MEGTORLÁS, ÍTÉLETEK
BŰNÖS POLITIKUSAINK  (1918-tól napjainkig)

RÉGI NÓTA (előadó: Kibédi Ervin)

A VÉN CIGÁNY (Vörösmarty Mihály)

BOLSEVIKOK  (Internacionale)     MSZ(M)P Internacionálé 2007       2009-ben újra felcsendült
PSALMUS HUNGARICUS   (Dsida Jenő)

DEMONSTRÁCIÓ - 2004. december 5

ÁRVA MAGYAR KALÁSZ  (Miért csillog könny a szemeken?)

A SZOVJET EMLÉKMŰ ELTÁVOLÍTÁSA  (Usztics Anna - 2004. április 4.)

EZT A FÖLDET VÁLASZTOTTAM
TF-esték BUDAI ILONÁVAL - 2005. DECEMBER 9.

TF-esték Jókai Annával - KRÓNIKÁS ÉNEK
PIROS SZÍV, FEHÉR HÓ, ZÖLD LEVÉL (zene és ének Mártonffy Miklós)

A MAGYAR FÖLD NEM ELADÓ  (mit adtak a világnak mi magyarok?)

UTÓSZÓ  - Reményik Sándor: Eredj ha tudsz

KÖSZÖNET (Kormorán)

HATTYÚDAL    (képek Mihályfalvi János életéből)

 

4.fejezet - MAGYAR ÉBRESZTŐ

 

 

KEZDŐ OLDAL   - Rákóczi megtérése

GYŰRŰT KÉSZÍTTETEK     - Reményik Sándor

A GÓLYÁHOZ   (részlet)    -  Tompa Mihály

MAGYAR ÉBRESZTŐ    - újra és újra a magyar történelemről

ERDÉLYI INDULÓ      -  Nagy Feró 

TAMÁSI ÁRON HANGJA    -  Erdély felszabadítása után

PSALMUS HUNGARICUS   (részlet)   -  Dsida Jenő
HAZÁM, HAZÁM      -  Bánk Bán

SZENT NYOMORÉK RIADJ     - Tóth Árpád

UNGNAK ÉS TISZÁNAK   - Beregszászy Olga

MAGYAR KIRÁLYOK ARCKÉPCSARNOKA     - Somogyi Győző

GÓG és MAGÓG    - Ady Endre

ÁRVA MAGYAR     - egy dal a cserbenhagyott nemzetről

ERDÉLY MAGYARJAIHOZ   - Reményik Sándor

IGAZSÁGOT MAGYARORSZÁGNAK!  - Nagy Feró előadásában

SZÓL A CENZOR   - Reményik Sándor

RÁKÓCZI INDULÓ

HA ISTEN VELÜNK, KI ELLENÜNK?   - Döbrentei Kornél (elhangzott 2006. június 25. Vasárnapi Újság)

PILATUS    -  Kormorán együttes

DUTKA ÁKOS - Karácsonyi beszélgetés az Úr Jézussal 1923-ban
ESKÜSZÜNK   -  Egészséges fejbőr

MAGYAR! HAJNAL HASAD     - Csokonai Vitéz Mihály

NEMZETI DAL-2006     (a rendszerváltás dala)  - Kovács Gábor

EGY MONDAT A ZSARNOKSÁGRÓL    - Illyés Gyula

HOVÁ INDULSZ?    - Kormorán együttes

GONDOLATOK A KÖNYVTÁRBAN    - Vörösmarty Mihály

PIROS VÉR A PESTI UTCÁN    - Beregszászy Olga

MENEKÜLTEK AZ '56-os FORRADALOM UTÁN   - Ferencz Éva: Kínjaiban Jézus

HALOTTI BESZÉD    - Márai Sándor

MEDDIG VÁRJUNK   - Kormorán együttes

A HAZÁRÓL     - Arany János

XX. SZÁZAD     - Nagy Feró

A MAGYAROKHOZ    - Füst Milán

SZERETETT SZÜLŐVÁROSOM   (Mihályfalvi szülővárosa Kaposvár)

NINCSEN TOVÁBB!    - a Gyurcsány beszéd kivonata

AZ ÉN HAZÁM  - Pálffy István műsorvezető gondolatai 2006-ban

JÖJJÖN A FORRADALOM   - Varga Domokos György  felszólalása a Kossuth téri tüntetésen

SÓLYOM LÁSZLÓ BESZÉDE    -  2006. október 1-én

TÉRDRE MAGYAR!     - Szentmihályi Szabó Péter

Utószó és köszönet    - Kormorán: Ez a hely tiéd

NEKED, NEKÜNK   - ismeretlen költő

 

 

5.fejezet - A  MAGYAROK VÉRE

 

 

KEZDŐ OLDAL -   Sacra Corona

EGY LÁNGOT ADOK   - Reményik Sándor

EGY KATONA MEGY A HÓBAN  (részlet)  - Vihar Béla balladája

KATONADALOK - ÉDESAPÁM EMLÉKÉRE   - Szabó Károly és a Fix Stimm zenekar (Szada)

HA NEM LESZ TÖBBÉ ISKOLÁNK   - Reményik Sándor

A MAGYAROK VÉRE   - Albert Camu

BIZALMAM AZ ŐSI ERÉNYBEN   - Kárpátia együttes

HÁROM SZÍN    - Reményik Sándor
SZÁLLJ FEL A CSILLAGOKBA   - István a király

ÖTVEN ÉV UTÁN   - Károlyi Lajos
HONVÁGY   - Korabeli dal, a honvágyról

A MÁGLYA TETEJÉN   - Reményik Sándor

RAPSZÓDIA   - Kosztolányi Dezső

NEKÜNK MOHÁCS KELL   - Ady Endre

ELINDULTAM SZÉP HAZÁMBUL    - Ferencz Éva

HULLÓ CSILLAGOK    - Reményik Sándor

RÓZSALEVÉL   - Sárdy János

HAZA A MAGASBAN  - Illyés Gyula

HA MESSZE MÉSZ    - Kormorán együttes

MAGYAR GYERMEKEK    - Reményik Sándor

MAGYARORSZÁG    - zene: Sánta Ferenc, szöveg: Varga Zoltán, ének: Túti Lajos

HAZA, SZABADSÁG   - Reményik Sándor

ZÁRÓVERS   -  Wass Albert  - Kormorán együttes

PHÖNIX MADÁR    - Reményik Sándor

ZÚG MÁRCIUS    - Utassy József  - Kormorán együttes

NAGY MAGYAR TÉLBEN   - Reményik Sándor

BEBÁDOGOZNAK MINDEN ABLAKOT   - Tollas Tibor

PÜNKÖSDI KIRÁLYOK    - Reményik Sándor

NE GONDOLD...   - Illés zenekar

A SZIKRA SZIKRA CSAK    - Reményik Sándor

MOST ÉS MINDÖRÖKKÉ...    - 2006.október 23.

JÓ VOLNA MÁR    - Reményik Sándor

HÁROM HATÁR    - Kormorán együttes

MÁTYÁS SZOBRÁVAL SZEMBEN   - Reményik Sándor

KOSSUTH NÓTA 2006-ból   - Kossuth Lajos az üzente

KI A MAGYAR?    - Wass Albert

A HAZUDÓS RÓKA    - esti mese felnőtteknek

AZ EMBER EGYSZER    - Apostol együttes

MAGYAROK MINDENÜTT    - Reményik Sándor

XX. FOHÁSZ    - Péger József

1919. január 24.     - Reményik Sándor

HÁROM HARANG     - Kormorán együttes

MEGKÉRTEM AZ ISTENT... 
SZÓZAT    - Vörösmarty Mihály

NEM! NEM! SOHA!   -  József Attila

IMA MAGYARORSZÁGÉRT    - Jókai Anna

MAGYARNAK LENNI HIVATÁSUNK    - Kormorán együttes

KOSSUTH TÉRI INDULÓ     - Waslavik László

Utószó és köszönet    - kiséret: Boldogasszony anyánk

 

 

 


 

 

MÁSODIK RÉSZ 2007 - Titkolt történelem

 

 

1.fejezet - AMI A TÖRTÉNELEMKÖNYVEKBŐL KIMARADT

 

 

SZAJKÓ MADÁR - Antal Enikő
Tóth Sándor: PIETA     - előadja Sinkovits Imre
- Babits Mihály: MILYEN LESZ MAGYAR NÉLKÜL  
- Babits Mihály: MAGYAR VAGYOK

Hungária - Turul – és a Négy Égtáj (az eredeti SZABADSÁG TÉR)

Gárdonyi Géza: MAGYAR SORS

MAGYAR KISEBBSÉGEK A KÁRPÁT-MEDENCÉBEN I.  A honfoglalástól - zene: Kormorán együttes: Jöjjön el a TE országod

MAGYAR KISEBBSÉGEK A KÁRPÁT-MEDENCÉBEN II. 1944-től napjainkig - zene: Kormorán együttes: Jöjjön el a TE országod

MAGYAR KISEBBSÉGEK A KÁRPÁT-MEDENCÉBEN  III.
- Makrai Pál: Összekacsintanak
- Reményik Sándor: ÚJ SZÖVETSÉG -
- A II. MAGYAR HADTEST megsemmisülése -
- 1943 - a doni halottak

A HADBÍRÓSÁG ÉPÜLETE ELŐTT    - Reményik Sándor  - dal: Drága szülőföldem

HUNGAROCIDIUM    - Dr. Jajczay Frigyes írása Edmontonból - dal: Hargitai fecskemadár

SOHA NE FELEDD!   - Kommunizmus és áldozatai -  A 2004. december 5-i Népszavazásról
"A FELSZABADÍTÁS"     - hang:  szovjet indulók és korabeli dalok

MI LETT VOLNA?    - Illés Lajos: HAZÁM  - Szeleczky Zita: HISZEKEGY

MEMENTÓ   - Hívőknek és hitetleneknek Márai Sándor gondolatai

EMLÉKEZZ AZ 2006-os SZAVAZÁSRA   - Az MSZP szavazók között Szentmihályi Szabó Péter: Egy politikusra

MULT - JELEN - JÖVŐ   - zene: Cabaret-Szabadíts fel, Balázs Fecó-Gyertyák a téren, Hair-Jöjj el napfény-Varga Miklós

ÉL A MAGYAR MINDÖRÖKKÉ    - Máté Ottilia

VERSELEMZÉS - József Attila és a MAGYAR HIMNUSZ  - Sándor György

ADÓSUNK EURÓPA    - Szenmihályi Szabó Péter KESERÉDES NOSZTALGIA - zene: Csík együttes

LELKÜNKBŐL SZÓL EZ A DAL    - EDDA együttes

MINT JÓB... - FÁJDALOM    - Reményik Sándor - Sunyovszky Szilvia
A CSÖND ÉVE VOLT  - Balázs Fecó - Keresztes Ildikó

A SZÁMOKRÓL - ÖSVÉNY
A SZÁMOKRÓL  - József Attila - előadó: Eperjes Károly
ÖSVÉNY  -  Antal Enikő

FÉLNEK A POROSZLÓK - LÉGY BÜSZKE MAGYAR
FÉLNEK A POROSZLÓK   -  Reményik Sándor -  előadó: Sunyovszky Szilvia
ADJON AZ ÚR /Zene: Szerző és előadó: Antal Enikő

NÉPEK KRISZTUSA, MAGYARORSZÁG   - Dévai Nagy Kamilla

ALSZANAK AZ ÉJBEN   - Antal Enikő

EZ A FÖLD A HAZÁM - EUCHARISTIA  EZ A FÖLD A HAZÁM /Előadó: Máté Ottilia
EUCHARISTIA /Költő: Babits Mihály - Előadó: Eperjes Károly

JÉZUS EVANGÉLIUMA  - előadó: Csabai János - költő: Badiny Jós Ferenc - zene: Jelenik Vendel

Utószó  - Mihályfalvi János - dal: Máté Ottilia: Még valahol

NAGY GÁSPÁR EMLÉKÉRE - ELŐKÉSZŰLET AZ IMÁHOZ   - Előadó: Takács Bence

EMELD FEL FEJEDET BÜSZKE NÉP   - Kormorán együttes

 

 

2.fejezet - ISTEN - HAZA - CSALÁD

 

 

Kezdő oldal  - CSAK BELŐLED - Antal Enikő
HISZEKEGY - MAGYAR HITVALLÁS  - Papp-Váry Elemérné Sziklay Szeréna - előadó: Csabai János - zene: Jelenik Vendel

A HAZAFI   - Kormorán együttes

A SENKI    - Hamvas Béla gondolatai  - zene: Csík zenekar

IGAZSÁGOK 1956-ról   - Király B. Izabella

MAGADRA HAGYTUNK TÉGEDET   - Ramon Cue Romano

SZÓZAT  - Vörösmarty Mihály

ÉS HA KELL  - Reményik Sándor - előadó: Sunyovszky Szilvia

RÓZSADOMBI PAKTUM - 1991. március 15. - A Paktum teljes szövege - dal: Luzitán Dal

KÖNNYEK   - Reményik Sándor - előadó: Sunyovszky Szilvia

SZEGÉNY MAGYARORSZÁG

NÉMELY PESTI POÉTÁNAK   - Reményik Sándor - előadó: Sunyovszky Szilvia

MAGYARORSZÁG    - Makk András - előadó: Rubind Péter  - hangszerelte: Végh Róbert

FOHÁSZ   előadó: Tárkányi Tamara

MENE TEKEL - Reményik Sándor - előadó: Sunyovszky Szilvia

HAGYATÉK I.   - Wass Albert (részlet a HAGYATÉK c. könyvből) - előadó: Csabai János

HAGYATÉK II.  - Wass Albert (részlet a HAGYATÉK c. könyvből) - előadó: Csabai János

HONVÁGY       - előadó: Korda György

BARÁTOM MOND MERRE VAGY?   - KÁRPÁTIA együttes  - vers: Rendőr fiamnak - ismeretlen költő átirata

KÜLÖNBÉKE  - Szabó Lőrinc    - zene: a Révület a Honfoglalás-ból

CSONKA TEST  - Reményik Sándor - előadó: Sunyovszky Szilvia

MAGYARORSZÁG TRAGÉDIÁJA  - VESZTESÉGEK TRIANON ÉS A PÁRIZSI BÉKE UTÁN
BEREGSZÁSZ   - Shober Ottó - zene: PITKIN - Vlagyimir Balánczky - előadó és hangszerelte: Jelenik Vendel
MINDHALÁLIG   - Reményik Sándor - előadó: Sunyovszky Szilvia

HOL SZŐKE SELLŐ, LENGE SZELLŐ...  - előadó: Máté Ottilia

ÖRÖKTŰZ   - Reményik Sándor  - előadó: Sunyovszky Szilvia

TE VAGY A VÉGZETEM   - Előadó: Zámbó Jimmy

BESZÉLGETÉS GYURKOVICS TÍBORRAL - GYURCSÁNYRÓL  - részlet a Hírtv-ből

HAZAFIASSÁGRÓL  - zene: SZÉLMALOM - előadó: Payer András

NE JÖJJÖN ÚJ TAVASZ    - Reményik Sándor -  előadó: Sunyovszky Szilvia

Utószó   - NÉZZ LE RÁM Ó ISTENEM - előadó: Zámbó Jimmy

 

 

3.fejezet - A II. VILÁGHÁBORÚ IGAZ TÖRTÉNETE

 

 

4.fejezet - ÉBREDJ NEMZETEM

 

 

5.fejezet - JOGOS ÖNVÉDELEM

 

 

6.fejezet - TISZÁN INNEN

 

 

7.fejezet - ÓH ISTEN, ÁLLÍTS HELYRE MINKET

 

 


 

 

HARMADIK RÉSZ

 

 

Kezdő oldal  -  (Vadócba rózsát oltok)

 

1.fejezet - BOLDOGASSZONY ANYÁNK - Őseink emlékére

 

 

2.fejezet - WASS ALBERT EMLÉKÉRE - Wass Albert születésének századik évfordulójára

 

 

3.fejezet MÁRAI SÁNDOR EMLÉKÉRE - Füves könyv

 

 

4.fejezet - MAGYAR ŐSTÖRTÉNET - ELTITKOLT IGAZ TÖRTÉNELMÜNK. (Hang és zene nélkül)

 

 

5.fejezet - MAGYARNAK LENNI - Magyarságunk megtartásáért. A határontúli magyarság életéről, sorsáról

 

 


 

 

NEGYEDIK RÉSZ

 

 

KEZDŐ OLDAL

 

1.fejezet - AZ ÉN NÉPEM NAGY

 

AZ ÉN NÉPEM NAGY KORMORÁN együttes /

HONFOGLALÁS  Zene: Koltay Gergely - KORMORÁN együttes /
/ Előadó: Demjén Ferenc /

MIELŐTT BÁRMI  Zene: Koltay Gergely - KORMORÁN együttes /
/ Előadó: Benkő Péter /

BIZTATÁS ÖNMAGAMNAK
/ Zene: NAPOLEON BOULEVARD - FOGD A KEZEM /
/ Előadó: Vince Lilla /

Szkítia: INTELEM
/ Zene - ének: Szkítia /

CSEND
/ Költő: József Attila /
/ Előadó: MISZTRÁL együttes /

KARINTHY FRIGYES

Váci Mihály: Valami nincs sehol
/ Zene: KORMORÁN együttes /

GYILKOSOK
Zene: Máté Péter: Most élsz - Előadó: Dósa Matyi
Csernák Máté elektrografiája: a "vérző szem", mint alap kép.

FÉLELEM
/ East: Ha zászlót bont a félelem /

FEHÉRLÓFIA ISTEN SZÜLÖTTE
/ Zene: KORMORÁN együttes /
/ Előadó: Varga Miklós /

TRIANON ÁRTALMAI
/ Részlet Koltay Gábor TRIANON filmjéből /

JÁSZMAGYAROK
/ Zene: Jászmagyarock /

KASSA
/ Zene: Magozott Cseresznye /

NOVEMBERBEN
/ Költő: Zas Lóránt - Előadó: Koncz Gábor /

News Magazine 1956. Hungarian Revolution
/ Dokumentum /

SZÉKELY ESKÜ
/ Zene : Korabeli hangfelvétel /

ATTILA
/ Zene : Egészséges Fejbőr /

1919 KÉPEI - FÖRMEDVÉNYEK A "DICSŐ" IDŐKBŐL
/ Zene : Varsavianka /

EGY AZ ISTEN
/ Zene : Kárpátia együttes /

FELVIDÉK
/ Zene : Kárpátia együttes /

Prof.Dr.Bokor Imre: LENNÉL EGYSZER...
/ Zene : Darumadár /

ESKÜ
/ Dobó esküje /

MI A MAGYAR?
/ Vers : Reményik Sándor /

SZÉKELY HIMNUSZ
/ Előadó : Amriskó Anett /

KI TUDJA MIÉRT..? Irénkének 43. házassági évfordulónkra  Előadó : Máté Péter /
/ Zene : Wass Gábor - Bradányi Iván /

HÁZIÁLDÁS

RÓLAM ÍRTÁK
A " HONTALANSÁG HITVALLÁSA"
 Őszinte beszélgetés Mihályfalvi Jánossal
HONTALANSÁG HITVALLÁSA

MINDEN CSAK KOMÉDIA - BÚCSÚDALi /

 

 

2.fejezet - SZABADNAK SZÜLETTÉL

 

 

3.fejezet - JÓ HA TUDJUK - magyarságról, kommunizmusról, szomszédainkról

 

 

4.fejezet - A VÖRÖS KALAPÁCS -  Fiala Ferenc írása hang és zene nélkül

 

 

5.fejezet - AMIKOR IZRAEL A KIRALY - Tharaud testvérek írása hang és zene nélkül

 

 

6.fejezet - HAZAÁRULÁS és HAZASZERETET - háttérzene: Phantom

 

 

7.fejezet - A SZENT KORONA MEGYÉI - térképek és adatok MAGYARORSZÁGRÓL

 

 

8.fejezet - Magyarország megyéi 1886-ban a Milleniumkor

 

9.fejezet - A TRIANONI ORSZÁGVESZTÉS - háttérzene: Kárpátia - Hallom az idők szavát

 

 

10.fejezet - 56 IGAZSÁGA - háttérzene: Aki magyar velünk tart

 

 


 

 

ÖTÖDIK RÉSZ

 

 

1.fejezet - Elindultam szép hazámból

 

Elindultam szép hazámból

ÚJ SZÖVETSÉG Reményik Sándor  - előadja: Takács Bence

Az életem képekben Mihályfalvi János  kisérőzene: Szélmalom  - Pajer András előadásában

ÉDESANYÁM EMLÉKÉRE Kibédi Ervin verse, saját előadásában

REGNUM MARIANUM TEMPLOM EMLÉKÉRE Zene: Gyertyaláng - CREDO együttes

GYURKOVICS TIBOR EMLÉKÉRE HATTYÚ - elmondja a költő,

Gyurkovics Tibor önéletrajza, EBEK HARMINCADJA - elmondja: Kubik Anna

ARVA MAGYARNAK előadja: Sorbán Enikő

MAGYAR IRÓ AMERIKA FÖLDJÉN Wass Albert írása

A LÁTHATATLAN LOBOGÓ Wass Albert   - előadja: Kormorán együttes

ORBÁN BALÁZSRA EMLÉKEZÜNK A MAGYAR NÉPDALRÓL  Orbán Balázs  - előadó: Mácsai Pál

HÁROMFÉLE MAGYAR... Wass Albert   - Zene: Vangelis

MAGYAR ÁLMOK Útmutató a ma élő magyarságnak  - Wass Albert

KEMÉNY SZÉL FÚJ Petőfi Sándor - előadja: Szélkiáltó együttes

FÖL A SZENT HÁBORÚRA Petőfi Sándor   - előadó: Szeleczky Zita

URAM József Attila  - előadó: Vanilla Ágnes

A HONVÉD Petőfi Sándor - előadó: Kern András

A MAGYAR SZENTEK HIMNUSZA Énekel: Szvorák Katalin

MIATYÁNK Babits Mihály  - előadja: Mihályi Jánosné

KÖZÖS SZÍVDOBBANAS Zene, szöveg és előadó: Labant Csaba

IMA A GYERMEKEKÉRT Szabó Lőrinc - előadó: Lukács Sándor

ZOBORALJA HIMNUSZA Koltay Gergely zeneszerző - előadja: Kormorán együttes

A HAZÁRÓL ÉS AZ ÁLLAMRÓL Márai Sándor  - előadó: Blaskó Péter

KÁRPÁTI PIROSKA EMLÉKÉRE ÜZENET ERDÉLYBŐL  - A románok ezért a verséért 1920-ban felakasztották!

HINNI TANÍTS Simon Tibor

KI VAN VELÜNK ÉS KI ELLENÜNK Kiss Dénes  - előadja: Raksányi Gellér

FILLÉRES EMLÉKEIM - előadó: Bródy János

JÖTT A HALÁL Petőfi Sándor - előadó: Kubik Anna

MENNYBŐL AZ ANGYAL Márai Sándor   - előadja: Dévai Nagy Kamilla

ÁTLŐTT SZÍVVEL Kiss Dénes - előadja: Szentgyörgyhegy Ferenc

VILÁGOK VILÁGA - előadó: Kormorán együttes

A MAGYAR NEMZET Petőfi Sándor  - előadja: Raksányi Gellért

 

 

2.fejezet - Szabadnak születtem

 

Selyembársony süvegem

MAGÁNYOS MAGYAR FA Wass Albert   -  előadja: Jámbor Nándor

ARRÓL, HOGY SZABADOK VAGYUNK Márai Sándor FÜVES KÖNYVÉBŐL   -  elmondja: Sinkó László

ÉDESAPÁM EMLÉKÉRE Kisérőzene: Ha kimegyek a doberdói... Ady Endre  - NEKÜNK MOHÁCS KELL

NEM KELL FÉLNI Márai Sándor  FÜVES KÖNYVÉBŐL  -  elmondja: Blaskó Péter

HAZÁM - részlet József Attila versét  Földes László (Hobó) mondja el

EGY KOMMUNISTA VÉLEMÉNYE 1956-ról Havas Szófia    -   zene: A kommunizmus himnusza

AZ IGAZI BUTASÁGRÓL Márai Sándor  FÜVES KÖNYVÉBŐL - elmondja: Avar István

TORMAY CECILE Frigyesy Ágnes irása: Itt a nagy világosság, a szellemi honfoglalás ideje

TAVASZ A HÁZSONGÁRDI TEMETŐBEN Áprily Lajos  - előadja: Darvas Iván

A MÉLTÁNYOS ITÉLKEZÉSRŐL Márai Sándor FÜVES KÖNYVÉBŐL  - elmondja: Avar István

NIMROD HITET ÖRZŐ DALA -  előadja: Szkítia együttes

MI VOLT DOLGOD A FÖLDÖN Márai Sándor FÜVES KÖNYVÉBŐL  -  elmondja: Blaskó Péter

VÉGRENDELET Reményik Sándor

KÉT ORSZÁG ÖLELKEZÉSE Petőfi Sándor

A LELKIISMERETRŐL Márai Sándor FÜVES KÖNYVÉBŐL  -  elmondja: Sinkó László

MAGYAR HAZÁNK SZENT ISTVÁN HIMNUSZ

AZ ÉRTELEM HATALMÁRÓL Márai Sándor FÜVES KÖNYVÉBŐL  - elmondja: Blaskó Péter

MORVAI KRISZTINA véleménye a gárdaperről -  beszélgetés egy tv-műsorban

MIT ÉRDEMES ES MIT NEM ÉRDEMES CSELEKEDNI Márai Sándor FÜVES KÖNYVÉBŐL  -  elmondja: Blaskó Péter

SZÜLETÉSNAPODRA József Attila   -  előadó: Vanilla Ágnes

A MINISZTERELNÖK MONDJON LE! -  Hajós András beszéde a HIR-TV-ben

AKIK AZ ÁRULASHOZ IS GYÁVÁK Márai Sándor FÜVES KÖNYVÉBŐL  -  elmondja: Garas Dezső

ŐSZ József Attila   -  előadó: Vanilla Ágnes

ELHAZUDOTT TÖRTÉNELMÜNK -  Lipusz Zsolt írása

A TÜRELEMRŐL Márai Sándor FÜVES KÖNYVÉBŐL   -  elmondja: Avar István

TESTAMENTUM Szabó Lőrinc  -  előadó: Dévai Nagy Kamilla

AZ IGAZSÁGRÓL ÉS AMI MÖGÖTTE VAN Márai Sándor FÜVES KÖNYVÉBŐL  -  elmondja: Sinkó László

FÖLD ÉS ÉG GYERMEKEI Dévai Nagy Kamilla - Miklós Tibor

JÁNY GUSZTÁV A NÉPBÍRÓSÁG ELÕTT részlet a beszédébõl  -  A kétszázezres  I. magyar hadsereg emlékére

A LÉLEKRŐL ÉS A HATALOMRÓL Márai Sándor  FÜVES KÖNYVÉBŐL - elmondja: Psota Irén

A BUJDOSÓ IMÁJA Wass Albert    -  a Konkoly együttes feldolgozásában

IGAZSÁGOK HAZUGSÁGOK -  AZ MSZP-kúrmány  "TETTEI"

AZ ELSZÁMOLÁSRÓL Márai Sándor  FÜVES KÖNYVÉBŐL   -   elmondja: Blaskó Péter

 

 

3.fejezet - Megjártam a Don-kanyart

Dr. Somorjai Lajos harctéri naplója

 

 

KEZDŐ OLDAL -   Ugye gondolsz néha rám

MEMENTÓ -   Don-kanyarban áll egy ...

I. rész

II. rész

III. rész

IV. rész

V. rész

VI. rész

VII. rész

VIII. rész

IX. rész

X. rész

XI. rész

XII. rész

A DON-KANYAR FELŐL -  emlékvideó  a doni hősökről

 

 

4.fejezet - Esküszünk…

 

KEZDŐ OLDAL -  LEGYEN ÚGY MINT...  - előadó: Máté Ottilia

GÓG ÉS MAGÓG FIA VAGYOK ÉN... Ady Endre  - elmondta: Latinovits Zoltán

ESKÜSZÜNK A NEMZET... -  Egészséges Fejbőr  -  ének: Sárdy Barbara

SZENT NYOMORÉK RIADJ Tóth Árpád  -  előadja: Sunyovszky Szilvia

MEGCSALT "BOZGOROK" - Balázs Fecó  -  Dévai Nagy Kamilla  -  A szégyenletes eredményű népszavazás emlékére

ÁLDÁS A MAGYARRA Babits Mihály  -  előadó: H-599 rockzenekar

TITKOK ÉS ÖSSZEFÜGGÉSEK Kísérő zene: Karsh Kale  -  One Step Beyond

AZ UTCABÁL Forgács Péter  -  Kijössz velem...

ÚTTALAN ÚTAKON Wass Albert    -  előadó: Szkítia együttes

SZENT PÉTER INTÉSE... -  előadó: Sárdy Barbara

A GYÖKÉR MEGMARAD -   előadó: Szkítia együttes

HITVALLÁS -   előadó: Hegedűs Zsuzsanna

TISZTA SZÍVVEL József Attila   -  előadja: Szkítia együttes

TRIANON -   előadó: Szkítia együttes

A CSONKA TEST Reményik Sándor

MAGYARORSZÁG ELPUSZTÍTÁSA -  kísérő zene: Ghymes ,   együttes: Kézfogás

56´ SZELLEMÉBEN előadó: Szkítia együttes

FÖL Petőfi Sándor  -  előadó: Labant Csaba

NYERGESTETŐ -  előadó: H-599 rockzenekar

ÉLET VAGY HALÁL Petőfi Sándor   -  előadó: Labant Csaba

HONVÁGY -    előadó: Hegedűs Zsuzsanna

ISMÉT MAGYAR LETT A MAGYAR Petőfi Sándor  - előadó: Labant Csaba

ELMÉLKEDÉS -   kísérő zene: Napcsepp

A PÉNZ AZ ISTEN, MELY MINKET VEZET Lipusz Zsolt írása   - kísérő zene: Ghymes együttes - Bazsarózsa

VADÁSZ HIMNUSZ Kőhalmy Tamás

JÉZUSRÓL ÉS AZ EGYEDÜLLÉTRŐL Márai Sándor Füves könyvéből  -  elmondja: Blaskó Péter

RÉGI NÓTA -  előadó: Kibédy Ervin

BŰNEINKRŐL ÉS A BŰNTUDATRÓL Márai Sándor Füves könyvéből  -  elmondja: Raksányi Gellért

 

 

5.fejezet - Trianon átírta Európát

 

KEZDŐ OLDAL  - NEM LÁTLAK ÉN -   előadó: Hegedűs Zsuzsanna

I.rész Dr.Raffay Ernő történész   -  előadó: Mészáros Sándor

II.rész Dr.Raffay Ernő történész   -  előadó: Mészáros Sándor

III.rész Dr.Raffay Ernő történész   -  előadó: Mészáros Sándor

IV.rész Dr.Raffay Ernő történész   -  előadó: Mészáros Sándor

TESTAMENTUM Babits Mihály    -  előadó: Hegedűs Zsuzsanna

 

6.fejezet - A béke még vár

 

A BÉKE MÉG VÁR -   előadó: Demjén Ferenc

PETÍCIÓ A Magyarok Világszövetségének petíciója  -   zene:  Kárpátia  -  Verbunk

A KÁRPÁT-MEDENCE EGYSÉGE NÉLKÜL -  zene:  Máté Ottilia   -   Ott ahol zúg...

KILENCVEN ÉVE Kilencven éve kezdődött az erdélyi magyarság tragédiája  - Kárpátia:  Esküszünk mi székelyek

HÁNY OLASZLISZKA KELL MÉG? Kiskunlacháza polgármesterének levele Bajnaihoz  - EDDA  - A jóllakott csapat

MOHÁCS UTÁN Reményik Sándor   -  előadja: Sunyovszky Szilvia

REKVIEM Rekviem Don-kanyari mártírjaink emlékére   -  zene: Makám: A Don-kanyar felől  -  Krulik Zoltán

MAGYAR ÁLOM Sértő Kálmán: Magyar álom   -   zene:  Brahms:  Magyar táncok II

TÚL A KÁRPÁTOKON NAGY-MAGYARORSZÁG megyéinek címerei   -  Túl a Kárpátokon  (korabeli induló)

EMLÉK, AMELY Magyari Ari    -     zene: Liszt:  Hongroise

AZ ÁRTATLAN GÓLEM A new yorki Ötödik Hadoszlop Rákosi kiszabadításáért harcolt -  Kárpátia - Vadász

EMLÉKEZZÜNK Az 1919-es judeo-bolsevik diktatúra – 90 év távlatából   - Kárpátia: Ballada

LEGALÁBB FÉL TUCAT revíziós lehetőségek   -   Kárpátia: Szép helyek

MAGYAROK VAGYUNK? -  Himnusz "variációk"   -  Diktátum   -  Emberi jogok

LIBERALIZMUS ÉS ZSIDÓSÁG Raffay Ernő: A ZSIDÓSÁG SZEREPÉRŐL TRIANON ELŐKÉSZÍTÉSÉBEN

MIT KÍVÁN A MAGYAR NEMZET? Döbrentei Kornél előadása  - részlet a TF ESTÉK 108. előadásából

BÁTYÁM EMLÉKÉRE zene: EDDA  -  ének: Pataki Attila

 

 


 

 

HATODIK RÉSZ - 2010

 

 

Kezdő oldal MAGYAR HAZÁM,  TE JÓ ANYA

AKIBEN VÁLTIG BÍZHATUNK - Sinkovits Imre írása és előadása  Elhangzott a Gizella-napok megnyitóján, Veszprémben

SZÜLŐFÖLDEM Bacsó Mátyás

EMLÉKEZZÜNK AZ ARADI TIZENHÁROM VÉRTANÚRA  Arad felöl fúj a szél - előadó: Gózon Gyula; Kossuth Lajos azt üzente - előadó: Kalmár Pál

FOHÁSZ Szőke István Atilla verse  Keresztes Nagy Árpád énekel és kobozon kísér

URAM Wass Albert: A bujdosó imája -   előadó: Takács Bence

A MAGYAROK ISTENE DALA -  Nézz le a Lánchídról...    Emlékezzünk  Cseh Tamásra -   videó

BARBÁROK Stumpf Benedek András  -  előadja: Takács Bence

IMA A MAGYAR NÉPÉRT szerző: Mézes Áron

BARTÓK Illyés Gyula   -  előadó: Sinkovits Imre

KARÁCSONYI BESZÉLGETÉS AZ ÚR JÉZUSSAL 1923-ban Dutka Ákos   -   előadó: Németh Kristóf

BOLDOG ASSZONY ANYÁNK -  előadó: Cseh Tamás

ISTENEM József Attila  -   előadó: Latinovits Zoltán

IMA -   zene: Bikics Tibor,  narrátor: Tomsics József,  előadó: Kiss Kata

ELMARADT VEZEKLÉS Döbrentei Kornél  -  előadó: Szersén Gyula

A FÖLD DALA Dudás Sándor  -  előadja és zene: Kiss Kata

A VÁROS PEREMÉN József Attila   -   előadja: Sinkovits Imre

DALOCSKA Dudás Sándor   -  előadja és zene: Kiss Kata

HIMNUSZ A CSÚCSOKON Reményik Sándor  -  előadó: CREDO együttes

KRISZTUSRA VÁRUNK Túrmezei Erzsébet  -  előadja: CREDO együttes

TESTAMENTOM Juhász Gyula   -  elõadja: Mensáros László

OTTHON Finta Éva  -  előadó: CREDO együttes

ORSZÁG CSAK MEGALÁZÓ HELYZETEKBEN... Gyurkovics Tibor   -   előadja: Takács Bence

HA MINDEN VÉGET ÉR zene: Seress Rezső    -  előadó: Kalmár Pál

SINKA ISTVÁN Sinka István   -   előadó: Schulek Ágoston

NEKED SZÓL A HEGEDŰ WASS ALBERT EMLÉKÉRE   -  előadó: V.O.X. Veritas

IN MEMORIAM 2004. DECEMBER 5. Bodnár Éva     -   zene: Ivaskovics József

SZÉNA TÉR Emlékezzünk   -   előadó: Cseh Tamás

SZÉGYEN Hóhér vigyázz! -   Filmrészlet  rendező: Matúz Gábor, Siklósi Beatrix,   szereplő: Wittner Mária

ÉBREDJ MAGYAR! -   Karácsony Valentína

Márai Sándor:  A gyertyák csonkig égnek - Záró gondolatok

 

 


Ez a tartalomjegyzék (hivatkozásgyűjtemény) letölthető az alábbi fájlban: Mihi-videok.htm
Elérhető a neten: Kézdiszárazpatak honlapján.

Ezt a fájlt küldje el ismerőseinek a filmek könnyebb eléréséhez.