1919. április 12. szombat Nyomtatás E-mail

 

 

1919. április 12. szombat


 

 

Ma lényeges változásra került sor a tényleges hatalomgyakorlásban. Olyan indoklással, hogy nehézkes és hosszadalmas összehívni a nagy létszámú Népbiztosok Tanácsát, öttagú Politikai Bizottságra ruházták a kormányzótanács teendőit.

 

Kun Béla, Landler Jenő, Böhm Vilmos, Fiedler Rezső, Garbai Sándor alkotta az ötös testületet.

 

 

*  *  *

 

 

"PARANCS

 

A Vörös Őrség a hadsereg kiegészítő részét alkotja. Ezért annak keretében bizonyos ügyeket szigorú rendszabályok szerint kell kezelni.

 

Elrendeljük tehát, hogy ha a Vörös Őrséghez tartozó bármely alakulatnál ellenforradalmi megnyilvánulás észlelhető, azokat, akik az ellenforradalmi mozgalmat szítják, vagy vezetik, ne forradalmi törvényszék elé állítsák, hanem tettenérés esetén azonnal a helyszínen halállal büntessék.

 

Felhívjuk az összes parancsnokokat, hogy ezt a rendelkezést a személyzet előtt mindenütt hirdessék ki és szigorúan és kíméletlenül alkalmazzák, mert különben a parancsnokokat állítjuk a forradalmi törvényszék elé.

 

Budapest, 1919. április 12.

Landler s.k.

Vágó s.k.

belügyi népbiztosok."

 

 

*  *  *

 

 

Glossza a Népszavában:

 

„Krisztusban atyja, Prohászka Ottokár, Székesfehérvár nagynevű püspöke Nagy Károly sárosdi plébánost áthelyezte Zámolyra.

 

A plébános a felvilágosodottabb papok közé tartozik... Hívei ragaszkodnak hozzá és vissza akarják vinni Sárosdra. Gyűlést is tartottak e tárgyban és szándékukat a püspöknek, Prohászka Ottokárnak is bejelentették.

 

A püspök úrnak persze nem tetszik, hogy tekintélye csorbát szenvedjen és most fűhöz-fához kapkod, csakhogy a nép kívánságának teljesedését meggátolja. Többek között a sárosdi kántortanítóhoz is levelet intézett ...amelyből a következő érdekes részletet közöljük:

 

Magyarázza meg a népnek, hogy egy pap, aki az egyházi hatóság tilalma ellenére betör egy javadalomba és azt elfoglalja, fölfüggesztetik hivatalából, sem miséznie, sem házasságot megáldania nem szabad, gyóntatásban nem oldozhat föl a bűnökből... és az egész község, ha a paphoz ilyen szomorúan ragaszkodik, az egyházzal ellentétes helyzetben és a bűn állapotában van.

Ez kell-e nekünk és megviselt hazánknak most?

 

Nem, kedves Prohászka Ottokár püspök úr, Krisztusban atyánk, valóban nem az kell megviselt hazánknak, hogy a sárosdi népnek az legyen a papja, akit ő akar, hanem az a haza érdeke, hogy az ön zsarnoki akarata legyen továbbra is az úr.

 

De annyit mégis elárulunk önnek, hogy most világforradalom közepén vagyunk,  s ilyen püspöki heccek vagy megnevettetik az embereket, vagy úgy megbosszantják, hogy aki eddig nem tette, az is hátat fordít az efféle uraknak, aminő a püspök úr."

 

 

*  *  *

 

 

Az alábbi felhívást hozták nyilvánosságra Budapesten:

 

„Jelentkezzenek, akik elhagyják az egyházi pályát!

 

Fáber Oszkár, a közoktatási népbiztosság vallásügyi likvidáló megbízottja fölhívja azokat, akik az egyházi pályát el akarják hagyni és tanítói oklevelet akarnak szerezni, jelentkezzenek április 20-ig a vallásügyi likvidáló bizottságnál.

A mezőgazdasági oktatók tanfolyamára ugyanitt (Országház, VII. kapu) lehet jelentkezni."

 

 

*  *  *

 

 

Tájékoztató Budapesten:

 

"Aki az otthoni borotválkozás céljára egy darab borotvaszappanra igényt tart, forduljon csakis válaszos levelezőlapon a Magyar Olaj- én Zsíripari Központ Szappanelosztó Irodájához (Budapest, VI., Vád körút 33.) és közölje pontos címét, valamint a foglalkozását is.

 

Egy darab 10 dkg-os borotvaszappan legalább négyhavi szükségletre szól. A szappan a levelezőlap válaszrészén, az iroda által megjelölt cégnél lesz átvehető, darabonként 1,50 korona áron a levelezőlap beszolgáltatása ellenében."

 

 

*  *  *

 

 

Közköltségen rendelt (- söjtöri? -) vacsora a forradalmi kormányzótanács részére a Nemzeti Kaszinó konyhájáról:

 

50 adag leves 100,-K.

50 adag sertéskaraj 700,- K.

50 káposztaköret 75,- K.

150 db töltött palacsinta 240,- K

50 feketekávé 100,- K.

50 adag kenyér 5,- K.

Két szakácsnak 40,- K.

 

A későbbiekben elmaradtak a rendszeres vacsoraszámlák, mert a Forradalmi Kormányzótanács tagjai testületileg beköltöztek a Duna-korzón lévő Hungária Szállóba, amelyet ettől kezdve Szovjetháznak emlegetett a közvélemény.

 

A Hungáriában nemcsak laktak, de a hotel exkluzív éttermét is ingyen használták, szigorú karhatalmi őrizettel. Védelmüket Cserny József különítményének válogatott tagjai, a Lenin-fiúk egy része látta el.

 
< Előző   Következő >