Mit igért a Fidesz 98-2002-ben? Nyomtatás E-mail
 
 
  Őszödi mottó:   "Csak hazudtunk éjjel-nappal, - meg este!"
 
 
gulyas_barsony.jpg

Mit igért a Fiedesz 98-ban?
 
Nem lesz gázáremelés! Nem lesz tandíj! Nem lesz gyógyszerár emelés!
(Ja, ezt a szocik ígérték 2002-ben és 2006-ban. Na ennyit a szocikról.)
 
 
Nézzük a fidesz programját . Ebből megállapítható, hogy ki szavahihető és ki nem.
 
1. A Kormány gazdaságpolitikai stratégiájának összehangolására önálló gazdasági minisztériumot hozunk létre.

2. A gazdasági növekedés és munkahelyteremtés érdekében határozati javaslatot terjesztünk elő az adók és társadalombiztosítási járulékok csökkentéséről.

3. A adóreform kidolgozása során a vállalkozói érdekképviseletekkel adóalkotmányozási tárgyalásokat kezdeményezünk.

4. Kis- és középvállalkozásoknak való hitelnyújtásra szakosodott pénzintézetet hozunk létre – kormányzati garanciával.

5. Törvényjavaslatot nyújtunk be a családi vállalkozásra vonatkozó egyszerűbb, ösztönző szabályozás kialakítása érdekében – különösen tekintettel az agrárágazat családi vállalkozásaira.

6. Leállítjuk az energiaszektor privatizációját annak érdekében, hogy a stratégiai energetikai cégek nemzeti tulajdonban maradjanak és létrehozzuk a Nemzeti Villamossági Társaságot.

7. Az ÁPV Rt. iratait állami levéltári kezelésbe helyezzük. Biztosítjuk annak szabályait, hogy a nagyobb magánosítási ügyletek esetén, annak leglényegesebb adatai tekintetében soha ne lehessen államtitokra hivatkozni.

8. A magánosítás tíz évének következményeit összegzendő leltárt készítünk a korábbi állami tulajdon sorsának nyomon követése érdekében.

9. Az autópályákat üzemeltető cégekkel tárgyalásokat kezdeményezünk a koncessziós szerződések módosításáról, a matricás rendszer bevezethetősége érdekében.

10. Visszavonjuk a hatalomból most távozó kormány által beterjesztett földtörvény-javaslatot, amely szerint lehetőség nyílna a jogi személyek, így külföldiek termoföld-vásárlására.

11. Nemzeti Földalapot hozunk létre a földforgalom előmozdítására.

12. A családi típusú adózás érdekében első lépésként bevezetjük a gyermekek és más eltartottak utáni adókedvezményt.

13. A GYED visszaállításával egyidejűleg egységes anyasági ellátást biztosítunk mindenkinek.

14. A családi pótlék ismét minden gyermek után járni fog. Értékének megőrzése érdekében éves emelkedését automatikussá tesszük.

15. A családi pótlékot az iskolás korú gyermekek esetében iskoláztatási támogatásként biztosítjuk.

16. Csökkentjük a fiatal házasok első lakásvásárlásának illetékét.

17. Lehetővé tesszük a lakásépítéssel kapcsolatos ÁFA bizonyos értékhatár alatti visszaigénylését.

18. Nem építünk forint-százmilliárdokból felesleges és haszontalan gátat. Érvénytelennek nyilvánítjuk a mai kormány képviseletében aláírt keretmegállapodást. Új tárgyalásokat és új alapon kezdeményezünk Szlovákiával.

19. Eltöröljük a tandíjat: az első diploma megszerzését mindenki számára tandíjmentessé tesszük.

20. A vidéki fiatalok továbbtanulásának segítése érdekében kollégiumfejlesztési programot hirdetünk, hatékony lakhatási támogatást vezetünk be, és felállítjuk a Nemzeti Kollégiumi Közalapítványt.

21. Tizennyolc évre emeljük a tankötelezettséget.

22. A gyermekek és idősek számára előterjesztjük azt a törvényjavaslatot, amely olcsóbb gyógyszerhez jutást tesz lehetővé.

23. A Nyugdíj- és Egészségbiztosítási Önkormányzatokban folyó pazarló gazdálkodás megszüntetése érdekében parlamenti felügyelőbizottságot hozunk létre, és működtetjük.

24. Megkezdjük a Garé melletti veszélyes hulladék ártalmatlanítását – különös tekintettel a nemzeti értéket képviselő villányi borvidék megóvására, és egyidejűleg megtitjuk, hogy Tokajhegyalján bárki akkumulátor megsemmisítő üzemet probáljon felépíteni.

25. Csökkentjük a könyvkiadást terhelő forgalmi adót.

26. A kulturális és tudományos értékeket előállító művészek és tudósok számára alkotómunkájuk feltételeinek javítása érdekében adózási és társadalombiztosítási kedvezményeket vezetünk be.

27. Az egyházi felsőoktatás állami támogatását az állami felsőoktatás szintjére emeljük.

28. Tárgyalásokat kezdünk a protestáns egyházak képviselőivel a legutóbbi egyház-finanszírozási törvények módosításakor velük szemben keletkezett igazságtalan és méltánytalan helyzet kiküszöbölése érdekében.

29. Teljesítjük a határon túli magyarság régi kérését: a határokon túl élő magyarság és az anyanemzet közös ügyeinek összehangolására intézményesítjük a magyar-magyar csúcsot.

30. Törvényt és alkotmánymódosítást terjesztünk be a kisebb és hatékonyabb Országgyűlésről.

31. Nyolcmilliárd forint gyorssegélyt biztosítunk a rendőrségnek. Ebből fél milliárdot célzottan a kábítószer elleni küzdelem segítésére.

32. A rendőrök által elkövetett korrupciós bűncselekmények büntetési tételeit megszigorítjuk. Ezzel egyidejűleg megkezdjük a rendőrök számára kiszámítható, anyagilag is stabil életpályát garantáló jogi feltételrendszer kialakítását.

33. Az életfogytiglani büntetést valóban életfogytiglanivá alakítjuk át.

34. Felemeljük a gyermekek és a kiskorúak ellen elkövetett bűncselekmények büntetési tételeit.

35. Jelentősen megszigorítjuk és korlátozzuk a fegyvertartás szabályait és az illegális fegyvertartás büntetési tételeit.

36. Szigorítjuk a kábítószer-kereskedőkkel szemben kiszabható büntetéseket. Megerősítjük a rendőrség kábítószer- ellenes osztályát. Biztosítjuk a kábítószer-kereskedelem központjaként működő szórakozóhelyek bezárásának törvényi feltételeit. És megerősítjük a rendőrség kábítószer-ellenes osztályát.

37. A hatékonyabb állami büntetőpolitika érdekében a kormány alá rendeljük az ügyészséget.

38. Megkezdjük a szervezett bűnözés elleni törvény kidolgozását.

39. A közüzemi díjak emelkedésének korlátozása érdekében szigorú árképzési szabályokat dolgozunk ki és kérünk számon a szolgáltatókon.

40. Döntést hozunk az európai uniós tárgyalásokon tanúsítandó magyar magatartás stratégiájáról a minél zökkenőmentesebb felzárkózás és nemzeti érdekeink hatékony képviselete érdekében.

 
< Előző   Következő >