Cionista örömünnep Budapesten Nyomtatás E-mail
Cionista örömünnep Budapesten

„Izrael Állam a 20. század legnagyobb sikertörténete, hiszen a holokauszt hamvaiból egy virágzó demokráciát sikerült felépíteni” – hangsúlyozta Aliza Bin-Nun, Iz­rael magyarországi nagykövete a budapesti Hit Parkban rendezett zsidó–keresztény konferencián.

A rendezvénynek otthont adó Hit Gyülekezete vezetõ lelkésze elmondta: „Tovább harcolunk az antiszemitizmus, az anticionizmus és az iszlám történelemhamisítás ellen.”


Tízezren ünnepelték Izrael Állam 60. évfordulóját a Hit Parkban. A vezetõ lelkész köszönti a nagykövet asszonyt
Fotó: Somorjai László

Aliza Bin-Nun kifejtette: „A vészkorszak romboló ereje és a háborús veszteségek nem akadályoztak meg minket abban, hogy a nemzetek családjában Izrael újra elfoglalja a helyét.” Mint mondta, Izrael azzal, hogy régi-új nemzetként elutasította, hogy a holokauszt páratlan tragédiájában eltûnjön, nemcsak a zsidóság, de az egész emberiség számára üzenetet hordoz: a remény nem vész el, a hit ad erõt arra, hogy a romok helyén újra felépítsük az életet.
Az izraeli diplomata a rendezvényen szerzett tapasztalatait értékelve elmondta: nagyon jó érzést jelent számára, hogy látja, milyen sok barátja van Izraelnek Magyarországon, hiszen ez biztosítja õt arról, hogy a közösség támogatásának köszönhetõen a zsidók soha nem lesznek egyedül ebben az országban. A diplomata több ezer ember elõtt beszélt errõl vasárnap a Hit Gyülekezete Hit Park elnevezésû budapesti csarnokában, ahol az egyház a pünkösdi rendezvénysorozatot kiegészítve ünnepséget és konferenciát tartott Izrael születésének 60. évfordulója alkalmából.
Aliza Bin-Nun beszélt a nemzete és Magyarország közötti egyre szorosabb kapcsolatról is. „A Szovjetunió összeomlása és a magyarországi rendszerváltás után a magyarok az elsõk között állították helyre a diplomáciai kapcsolatot Izraellel. Azóta az együttműködés tovább mélyült, amelyben jelentõs szerepet vállalt a Hit Gyülekezete is. Aliza Bin-Nun köszönetet mondott a közösségnek azért, hogy anyagilag is segítette Izrael háború sújtotta településein élõ gyermekek magyarországi pihenését. Kiemelte, hogy ez a közösség volt az egyetlen, amely tavaly olyan izraeli gyerekek üdültetését vállalta, akik a Gázai övezetben folyamatos rakétatámadásoknak vannak kitéve. A közösség idén újabb akció keretében a korábbinál még több izraeli gyerek számára szervez balatoni üdültetést.
Jehuda Sen, az Izraeli Turisztikai Minisztérium közép- és déleurópai igazgatója kiemelte, hogy a Hit Gyülekezetének az ünnepsége a legnagyobb évfordulós rendezvény egész Európában, és minden bizonnyal a legnagyobb olyan rendezvény, ahol az európai evangéliumi keresztények ünneplik a zsidó államot. Sen elmondta, szeretné, ha élõben közvetítenék a rendezvényt Izraelben, hogy bátorítást meríthessenek belõle az ott élõk, legfõképpen azok, akik már elfelejtették, mit is jelent az igazi cionizmus. Az igazgató elmondta, hogy a közösség által szervezett tanulmányutak jelentik az Izraelbe irányuló magyar turistaforgalom tíz százalékát.
Schönberger András pécsi fõrabbi beszédében utalt arra, hogy mindig vannak pillanatok, amikor támaszra van szükség. Ezekben a pillanatokban a Hit Gyülekezete eddig mindig kiállt a zsidóság mellett. „Most pedig együtt örülhetünk Izrael létének, annak, hogy a zsidó állam épül, szépül és egyre gyönyörûbb lesz” – tette hozzá. Reménysége szerint a milliárdnyi könnycseppen újjáépülõ Izrael a mindannyiunk által várt megváltás elõ­ké­szítõje. „Hiszen el fog jönni a messiási kor, amikor Izrael lesz az az ország, ahol örömmel tudjuk majd együtt szolgálni a Mindenhatót” – mondta.
Raj Ferenc kaliforniai fõrabbi számára a holokauszt tragédiája után csodát jelent, hogy egymás mellett láthatja az izraeli és a magyar zászlót a rendezvény helyszínén. Úgy érzi, a közösségben megtalálta magyarországi testvéreit, hiszen ez a közösség bebizonyította: lehet együtt élni, hiszen a Biblia az, ami összeköt bennünket, hiszen mindannyian a „remény foglyai” vagyunk.
Németh Sándor, a Hit Gyülekezete vezetõ lelkésze beszédében kiemelte: a Szentírás egyértelmûen leszögezi, Isten célja az, hogy újra összegyûjtse népét, Izraelt, a világ nemzetei közül, és visszavigye õket a saját földjükre, hogy ott egységes nemzetté kovácsolja õket. Ez a folyamat pedig a szemünk elõtt zajlik, ezért ünnepelünk. És ez az, ami választ ad arra a kérdésre, miért figyel a világ erre a látszólag jelentéktelen méretû országra, és miért figyelnek a keresztények százmilliói Jeruzsálemre.
„A megemlékezés mellett ma az egyik legfontosabb feladatunk az, hogy elmondjuk: nem értünk egyet a keresztény antiszemitizmussal, sem az e mögött álló teológiával, amit általában helyettesítési teológiának neveznek, és amely évszázadokon keresztül meghatározta a keresztény gondolkodásmódot és teológiát” – folytatta az egyházvezetõ. A fordulatot a protestáns keresztény cionista gondolkodók hozták, akik azt hirdették: Isten nem vetette el a zsidóságot. Ezt a nézetet az egyháztörténészek általában futurista teológiának nevezik.
Mint Németh Sándor elmondta, Izrael létezése nagyban hozzájárult a Biblia hiteles értelmezéséhez. Hiszen ezzel bibliai alapon is tarthatatlanná váltak a helyettesítési teológia állításai. Ugyanis egyre több keresztény számára világos, hogy Izrael megalakulása és léte nem csupán korunk meghatározó világpolitikai fejleménye, hanem üdvtörténeti jelentõségû esemény. Ennek alapján indult el a különbözõ felekezetekben a keresztény-zsidó megbékélés és párbeszéd. Az evangéliumi kereszténység harcol az antiszemitizmus és anticionizmus ellen, és visszautasítja az iszlám történelemhamisítás minden formáját, amely kétségbe vonja Izrael elõjogát a Szentföldhöz, tagadja Izrael létét és annak templomát is.
Az Izrael melletti aktív szolidaritásba egyaránt beletartozik a morális kiállás Izrael mellett, valamint a gyûlöletkeltés és a terror áldozatainak karitatív támogatása is – zárta szavait a Hit Gyülekezete vezetõ lelkésze.
Az ünnepséget izraeli zsoltárdalok közös éneklése, valamint Pajor Tamás és Gerendás Péter elõadómûvészek mûsora egészítette ki.

HETEK 

http://hetilap.hetek.hu/index.php?cikk=68209

 

 
Következő >