1919. április 29. kedd Nyomtatás E-mail


 

1919. április 29. keddTerjedelmes, a legapróbb részletekre is figyelmet fordító rendelettel írta elő a kormányzótanács a budapesti május elsejei ünnep kötelező programját és rendjét:

„A proletárok fölvonulása két irányban történik. A budaiak Budán, a pestiek Pesten maradnak.

A színházak előadásai este fél nyolc órakor kezdődnek. Az Operában és a Városi Színházban, ahol az internacionális hangversenyt tartják, 8 órakor kezdődik az előadás.

A Budai Színkörben külön erre a célra szervezett társulat játszik.

Az angol-parki Kaszinó-mulatóban, a Berlini-kertben, a Békeszínpadon, az illusion Színházban és a Fasor-kabaréban  előadások fél 3, 5 és 8 órakor.

Az Alpesi faluban artista-előadás fél 8 órakor.

A Beketow-cirkuszban délután 3 és este fél 8 órakor díszelőadás.

A Jancsi-cirkuszban délután 2 órától kezdve hat díszelőadás.

A Hungária-kertben, a Zöld vadászban és a Trieszti nőnél artistamutatványok szabad színpadon.

A Népligetben a népszínpad és a cirkusz folytatólagos előadásokat tart, ezen kívül a szabad színpadon ingyenes előadások lesznek.

A városban lévő színházak, kabarék, orfeumok, valamint a Beketow-cirkusz jegyei a Központi jegyelosztóban féláron kaphatók. A többi jegyek kétkoronás egységárban a helyszínen válthatók. A szabad színpadon ingyen előadás.

A menet elindítását csak arra hivatott és jelvénnyel ellátott főrendezők rendelhetik el. A városparancsnokság telefonon jelzi az indulást.

Reggel 8 órától kezdve az egész városban szünetel a kocsi közlekedés. Minden felvonuló csoport köteles betartani az előírt menetirányt. A mentőállomásokat zöld zászlók jelzik.

A vízszolgáltatási helyeken »ivóvíz« jelzésű táblák. Mindenki vigyen magával élelmet és ivóedényt. A menetben csak zárt díszkocsik vehetnek részt, ezekről előzőleg jelentést kell tenni az intézőbizottságnak.

Szerdán nincs hústalan nap.

A gyülekezési helyeken kizárólag a párttirkárság hivatalos szónokai fognak beszélni. Az útvonalak mentén állnak fel a zenekarok és dalárdák.

Rendbontók a forradalmi törvényszék elé kerülnek.

Budapest, 1919. április hó 29-én.

A Forradalmi Kormányzótanács.”


*  *  *

 

Külön megtervezték a budapesti gyermekek május elsejei szórakoztatását, amelyet a Népszava ismertetett:

 

„Délben 12 órakor lezárják a szigetet, és 2 órától kezdve csak a Gyermekbarát Egyesület által vezetett gyermekcsoportok léphetnek a sziget területére.

Körülbelül 20.000 gyermek fog fölvonulni. Uzsonnára lekváros kenyeret és harmatvizet kapnak. A Magyar Atlétikai Club pályáján atlétikai- és futballmérkőzés lesz délután 3 órakor.

A sziget különböző pontjain emelvényről mesélni fognak a gyermekeknek, Basa bácsi vezetése mellett. A Margit Színházban a Munkások Gyermekszínháza folytatólagos előadásokat tart. A szabad színpadokon artistamutatványok, operai balettek lesznek, és az Ifjúszínészek tartanak előadásokat.

A víztorony erkélyén tárogató hangversenyt tartanak. A sziget különböző pontjain katona- és népzenész-zenekarok játszanak. A Természetbarátok Turista Egyesülete összes játékszereivel vezeti a gyermekek játékát. A perifériákról különvillamosok fogják a gyermekeket a szigetre vinni és onnan este hazaszállítani. Május elsején csak gyermekeket engednek be a szigetre.”

 

*  *  *

Reggel óta Kiskunfélegyházán tartózkodott a Tóth Béla mészárossegéd parancsnoksága alatt álló terrorista különvonat.

Miután a robogó vonaton kivégezték és a vasútárokba dobták a három hódmezővásárhelyi polgárt, Szentesen ugyanazt cselekedtek, mint Makón és Hódmezővásárhelyen. Végigsarcolták a várost és ötvennél több túszt szedtek, köztük dr. Kiss Bélát, Szentes főjegyzőjét.

Kiskunfélegyházán durva ugratások közepette arra kényszerítették a koros Návay Lajost és testi hibás unokaöccsét, Návay Ivánt, hogy csupasz kézzel tisztogassák a híg trágyától szennyes marhavagonokat.

 

Kiss Béla szentesi főjegyzőt ütlegelve vallatták, hogy próbált-e, s ha igen, mi módon ellenforradalmat szervezni. Miközben ez történt, más különítményesek ásót, lapátot kerítve munkára hajtottak egy csapat túszt a foglyok közül:

 - három sírgödröt ásattak velük a vasúti étteremmel szembeni térségen.

A különvonat egyik pullmankocsijában összeült a vésztörvényszék. Egy Molnár István nevezetű vörösőr elnökölt, vádbiztosként Varga János szerepelt, s több csanádi-csongrádi kommunista vezetővel együtt tagja volt a vésztörvényszéknek Tóth Béla terrorista parancsnok is.

Maguk elé vezettették a két Návayt és dr. Kiss Béla szentesi főjegyzőt. Návay gyakorlott politikusként, higgadt jelenléttel viselkedett, kérve, hogy Budapesten állhasson törvényszék elé, ahol igazolni tudja kétségtelen ártatlanságát; unokaöccse pedig végképp felette áll minden gyanúnak.

Erre odavetette egy makói kommunista:

„Lári-fári, nem tesz semmit, ezek is csak olyanok, mint a többi burzsuj."

 

Dr. Kiss Bélától megkérdezték, tudja-e, mi az a kommunizmus?

A hallgatásra így szólt embereihez Tóth Béla:

„Na vigyétek őket, mutassátok meg nékik, mi a kommunizmus!"

 

Kiss Géza, Kiss Péter, Janovics János, Lázár Andor Endre és Engi Lajos Sándor különítményesek a már megásott gödrökhöz vezették áldozataikat és agyonlőtték őket.

 0429navay.jpg

Návay Iván nem halt meg rögtön. Engi Lajos Sándor a vergődő ember szívébe döfte és megforgatta rohamkését.

A kivégzettek elföldelése után a különvonat folytatta útját Budapest felé.

 

*  *  *

KÖZLEMÉNY

„A május elsejei ünnepen az újságíró és fényképész elvtársak karszalagot kapnak. Szerkesztőségenként két-két munkatárs és a hivatásos fényképészek a karszalagot - igazolvány ellenében - kedden és szerdán délelőtt 9-11 órakor vehetik át a Rózsa utca 61. földszint 12. szám alatt Bakonyi György elvtársnál.”

 

 
< Előző   Következő >