1919. május 10. szombat Nyomtatás E-mail

 

 

1919. május 10. szombatA napi sajtóban közzétett katonai felhívás:

"Reiner Salamon, a 29. vörös tábori tüzérezred katonája haladéktalanul jelentkezzen az ezredparancsnokságnál, különben forradalmi törvényszék elé állítják."

*  *  *

 

E napon jelent meg a Vörös Hadsereg számára

„A katonai fenyítőhatalom gyakorlásáról szóló rendelet.

A fegyelmi fenyítő hatalmat kizárólag a parancsnok gyakorolja. A beosztott politikai megbízottnak ellenőrzési joga van, de kötelessége a parancsnokot e tekintetben teljes erejével támogatni.

A fenyítési nemek mindenkire egyformák, azonban kizárólag a következők:

1. Dorgálás a kihallgatásnál.

2. Dorgálás az egész alosztály parancsnokai és katonái előtt. Parancsnokok (vezetők) dorgálása egyenrangú vagy magasabb parancsnokok előtt.

3. Sértőszavak visszavonására és a megsértett megkövetésére való utasítás.

4. Zsoldmegvonás 30 napig (más illeték nem vonható meg)

5. Szobafogság 21 napig.

6. Parancsnoki (vezetői) állásból való elmozdítás, nem hivatásos katonánál a tényleges katonai szolgálatból való elbocsátás mindennemű jutalomdíjra (leszerelési illetékre) való igényjogosultság egyidejű elvesztése mellett."

(187)


*  *  *

 

Terézváros Budapest legsűrűbben beépített kerülete. Úgyszólván egész felületét aszfalt és kövezet borítja. Itt adták ki az alábbi rendeletet:

„A földművelésügyi népbiztos rendelete értelmében a VI. kerületi Munkás- és Katonatanács elrendelte, hogy a kerületben művelés alatt álló telkek meg munkálói kötelesek a táblák és telkek szélén napraforgót ültetni. A magot a kerületi birtokrendező bizottság utalja ki, melyért a megmunkálók 3 napon belül megjelenni tartoznak.”


*  *  *

 

A szegedi dr. Kelemen Béla naplójából:

 

„Az aradi kormány tagjai közül ez idő szerint Mezőhegyesen internálva vannak:

Károlyi Gyula gróf, Barabás Béla, Sólymossy Lajos báró, Korossy György, Kintzig János, Pálmai Lajos, Szabó Zoltán, Bársony Elemér, Bartha Ábel és Hemmen János”


*  *  *

 

Közlemény a Debreczeni Újság e napi számában:

Mosoiu, a román haderő főparancsnokló tábornoka Debrecenbe érkezett, ahol azonnal felkereste a tegnapi délelőtt folyamán Dr. Magoss György főispán-polgármestert.

A tábornok annak az óhajának adott kifejezést, hogy ma május 10-én a görögkatolikus templomban a városi és állami hivatalok és a község, valamint a katonaság bevonásával hálaadó istentiszteletet tartassék azért, hogy Debrecen város közönsége megszabadult a bolsevizmus veszedelmétől.

Dr. Magoss György főispán az óhajtásra a következő felhívással felelt:

A román királyi haderő parancsnoka, Mosoiu tábornok kívánságára folyó hó 10-én délelőtt fél 11 órakor a helybeli görög katolikus templomban hálaadó istentisztelet /Te Deum/ lesz a bolseviki hadseregen aratott győzelemért, illetve a város lakosságának a bolsevizmus rémétől való megszabadulásáért.

A hatóságok fejei s az egyházak és iskolák képviselői erről külön meghívó útján értesíttetnek a főispáni hivatal részéről.

Dr. Magoss György

Debrecen sz. kir. város főispánja.”
(188)

 
< Előző   Következő >