1919. május 11. vasárnap Nyomtatás E-mail

 


 

1919. május 11. vasárnap

 

 

Napról napra újabb és újabb, más és más anyagok, eszközök, készletek bejelentésére kötelezte a lakosságot a népgazdasági népbiztosság. Ezúttal elrendelte:

„Mindenki, akinek Budapesten és környékén 50 hektoliter összűrtartalmat meghaladó hordókészlete van, köteles azt, tekintet nélkül arra, hogy már valahol bejelentette, három nap alatt a népgazdasági tanács szociális termelési  főosztálya faipari szakosztályánál V. Nádor-utca 21. három példányban bejelenteni.

A bejelentés elmulasztói forradalmi törvényszék elé kerülnek.

Továbbá a kávéházak, a kávémérések, a tejcsarnokok, mézkereskedések, péküzletek, cukrászdák, valamint az élelmiszer és hasonló üzleteknek a 15 literes és ennél nagyobb űrtartalmú tejeskannákat be kell jelenteni a népgazdasági tanács közellátási osztályának, IV. Eskü-tér 1.”

 

*  *  *

 

A hadsereg főparancsnoka a következő parancsot adta ki:

"PARANCS

Haubrich Józsefet, Budapest karhatalmi főparancsnokát kinevezem - jelenlegi tisztségének megtartása mellett - Budapest katonai főparancsnokává.

Böhm Vilmos s. k.

hadseregfőparancsnok"

 

*  *  *

 

Katonai felszólítás a napi sajtóban:

„KARVASZ JELENTKEZZÉK!

Karvasz sofőr, középtermetű, zömök, feketebajuszú, kék huszárdolmányban, fekete bőrnadrágban, szürkés zöld tengerészsapkában, körül vörös szalaggal, csizmában jár. Nagykőrösre elvitte a tengerészdandár száz lóerős vörösbarna Mercedes autóját. Ezúton is felhívjuk, hogy az elvitt autóval illetékes helyen haladéktalanul jelentkezzék."


*  *  *

 

Magyar, német, francia, olasz, angol nyelven hozták nyilvánosságra plakáton és újságokban az alábbi közleményt:

„Tekintettel arra, hogy többször előfordult, hogy idegen alattvalók ellenforradalmi mozgalmakat támogattak, a Forradalmi Kormányzótanács rendeleteivel ellentétes intézkedéseket, sőt bűncselekményeket is pártoltak, és a magyarországi Tanácsköztársaság tulajdonát képező értékek csempészését elősegítették, figyelmeztetem a magyarországi Tanácsköztársaság területén élő külföldi állampolgárokat, hogy ilyen esetekben nem kívánatos idegeneknek fogjuk őket tekinteni és ki fogjuk őket tiltani a magyarországi Tanácsköztársaság területéről.

Kun Béla  külügyi népbiztos."

(189)

 

*  *  *

 

Stromfeld Aurél Kun Bélának készített, május 11. keltezésű katonai helyzetösszefoglalója:

„A Magyar Tanácsköztársaságnak rendelkezésére álló katonai erőből jelenleg öt hadosztály áll a demarkációs vonalon, s három hadosztály áll a tanácskormány részére, mint tartalék. Ezen utóbbi csapatok a legjobb és a  legfegyelmezettebb erőt képviselik.

Az ellenség a demarkációs vonalakkal szemben mindenütt legalábbis egyforma erővel áll; ezenkívül Zágrábtól északra legalább három antant-hadosztály, a Duna és Tisza között pedig három francia és két gyenge szerb hadosztály vonult fel. A román erők le vannak kötve, látszólag csak egy hadosztály áll a román hadvezetőség részére, mint mozgó tartalék.

Úgy látszik, hogy az antant általános támadása előtt állunk.

A magyar Tanácsköztársaságnak létérdeke, hogy az orosz erők Kolomeából Stryjen át Csap felé előretörjenek, s ezáltal a magyar csapatokat legelőbb a román fronton tehermentesítsék."

 

*  *  *

 

A szegedi dr. Kelemen Béla naplójából:

„Régi, szomorú gondolatomban erősített meg ma egy megjegyzés, melyet egy francia tiszt tett egy társaságban:

A franciák most már sajnálják Magyarországot, de 1916-ban, amikor az antant ügye nagyon rosszul állott, Magyarország területéből ígértek koncot, ajándékot szerbnek, csehnek és románnak.

Most pedig itt a fizetés ideje. Be kell tartaniok az akkori ígéretüket és kötelezettségüket. A megszálló csapatok nemcsak a bolsevizmus letörése végett vannak itt, hanem annak biztosítására, hogy szövetségeik, - a cseh, oláh és szerb - megkapja a neki ígért területeket.

Régen látom én már, hogy az antant nem tesz semmit a bolsevizmus ellen; tevékenysége tisztán csak arra szorítkozik, hogy a Magyarországból letépendő területrészeket tényleg szállítsa is az ő szövetségeseinek."

(190)

 
< Előző   Következő >