1919. május 14. szerda Nyomtatás E-mail
1919. május 14. szerda
Kifizetések az Írói Direktórium pénztáránál:

Kallós Jánosnak egy cikkért és egy röpiratért 550 koronát utaltak.

Karlovszky Bertalan 4000 korona előleget kapott Friedrich Engels arcképének elkészítéséért.

A kormányzótanács dologi kiadásaira való rendelkezési alapból 200 korona segélyben részesítették Fottel János vöröskatonát, hogy elküldje a jutalomösszeget nélkülöző szüleinek.

 

*  *  *

 

Rendelet a kórházaknak:

„A népjóléti népbiztosság, hogy a hadra kelt sereg sebesültjeinek elhelyezését biztosítsa, elrendelte, hogy a kórházakban a beteganyagot szigorúan vizsgálják felül és az ápolásra nem szorultakat távolítsák el."

 

*  *  *

 

„PARANCS

Ismételten panaszok érkeztek a közellátási népbiztosságtól, hogy egyes kisebb csapattestek önhatalmúlag állatokat rekvirálnak, levágnak, minden ok nélkül pusztítják a közélelmezésre annyira fontos állatállományt.

A Vörös Hadseregnek az ország proletársága élelmezése érdekében a legszigorúbban megtiltom az önhatalmú, szabálytalan rekvirálást, amely mindenkor csak szabályszerűen, a gazdasági hivatal által eszközölhető. Akik a parancs ellen vétenek, rögtönítélő törvényszék elé állítandók.

Budapest, 1919. május 14.

Böhm sk.

Hadseregparancsnok”

(194)

 

*  *  *

 

A nagykanizsai Zalai Népakarat e napi számában olvasható:

„Azt a vöröskatonát, aki a gőzfürdőben a fiókomból elvitte ezüst órámat és láncomat, nagyon kérem, valamiképpen küldje vissza. Egyetlen vagyonom és harminc év óta őrzött emlékem volt.

Weiger Antal

masszőr"


*  *  *

 

Devecserben újabb halálos ítéletet hozott a Veszprém megyei forradalmi törvényszék.

Somogyi János helyi lakost szánták golyó általi halálra ellenforradalmiság vádjával.

Az elítéltet a tárgyalás helyszínéről, a járásbíróság épületéből egyenesen a római katolikus temetőbe kísérte hat vöröskatona Végh Miklós vezényletével. A kivégzésekben irányító szerepet játszó Végh Miklós parancsára dördült el a sortűz.

 

*  *  *

 

Jászladányban katonai forradalmi rögtönítélő bíróság ítélte golyó általi halálra Bornemissza Jenőt, a község harmincnyolc éves főjegyzőjét.

Besúgás alapján rendelte el letartóztatását a Jászladányban időző bihari vörös ezred forradalmi törvényszéke. Bornemissza Jenőnek azt rótták fel főbenjáró bűnéül, hogy a román előretörés idején, amikor az ellenség elérte a Tiszát, összeíratta a rend fenntartására alkalmas megbízható fehér érzelmű embereket.

Délután tartották a tárgyalást, de a vádlott sírját már reggel megásatták.

A katonai rögtönítélő bíróság (elnöke Fodor György politikai megbízott, vádbiztos Hacker Vilmos, tagjai Magyar László vörös ezredparancsnok, Barta László és Breuer István vöröskatonák voltak) ítéletét azonnal végre is hajtották.

Kálmán Henrik irányította a kivégző vöröskatonákat.

Amikor agyonlőtték Bornemissza Jenőt, megrohanták tetemét, levetkőztették, gyűrűit lehúzták, a ruhájában lévő értéktárgyakon megosztoztak, a zsebében talált sonkát és sajtot ott helyben elfogyasztották.

 

Ez az  a dicső vörösezred, amely áprilisban felváltotta Pogány József parancsára a Székely Hadosztályt a csucsai fronton, - s azután ellenállás nélkül megfutott a Sebes-Körös völgyében előrenyomuló románok elől.

Csak védtelen magyarokat gyilkoltak visszavonulásuk közben!

 
< Előző   Következő >