1919. május 28. szerda Nyomtatás E-mail

 

 

 

1919. május 28. szerda

 

 

A vörösőrök, vöröskatonák, terrorista különítményesek által elkövetett bűncselekményekről nem tudósított a sajtó, csak olyan kivételes esetben, ha arról már széles körben, nyíltan beszéltek.

 

Ilyenkor is csak néhány szóval, az apró hírek közé keverten említették a bűntényt, már a forradalmi törvényszék ítéletével együtt.

 

Hallgattak a rőzseszedő fiú hűvösvölgyi meggyilkolásáról is.

De mivel a vörösőr irgalmatlansága az egész fővárost megdöbbentette, legalább közvetetten szólni kellett az ügyről.

Botrányokra utalva szívesen választotta a Népszava a fiktív levél formáját, mint e napi számában is:

 

„Drága a tüzelőanyag

(Panaszos levél)

 

A Hűvösvölgyet környező erdőket naponta számos fővárosi proletár keresi föl, hogy száraz rőzsét és gallyat szedjenek. Naponta láthatunk férfiakat, asszonyokat és gyerekeket, amint egy-egy száraz rőzseköteget szorongatnak a zsúfolt villamosokon. Erre, nem tudom kicsoda, az erdőben cirkáltat, valamint az erdők bejáróinál őröket állított föl, akik minden nyaláb vagy zsákocska rőzséért 2 korona vámot szednek.

 

Még a vörös őrök is csak azokat engedik a verejtékesen összeszedett gallyakkal útjokra, akik az erdei őrök nyugtáit fölmutatni tudják, ellenesetben elszedik tőlük a gallyakat.

Ez a nyugta pedig áll egy darabka papírszeletből, melyen például írva ez áll

„K 4 Heismidt 1919. máj. 22.”

 

Kérdem, mely hatóság tudtával történik ez az uzsorában számított vámszedés?

 

(Aláírás)”

(224)

 

 

*  *  *

 

 

„Közlemény

A nagy üveghiányra való tekintettel az Országos Lakásbizottsággal, illetve a kerületi munkás- és katonatanácsokkal való egységes megállapodás alapján a háztartásokban lévő tinta-, kékítő- és gyógyszerüvegek térítés ellenében beszolgáltatandók. (...)

Ez a rendelkezés egyelőre csak Nagybudapestre érvényes.”

 

*

 

„Közlemény

A hadügyi népbiztosság műszaki gazdasági csoportja fölhívja az összes szocializált és nem szocializált üzemeket, cégeket és szállítási vállalatokat, hogy a tulajdonukat képező, illetve birtokukban levő egy kilogrammnál nagyobb mennyiségű sósavkészletet a hadügyi népbiztosság vegyipari osztályának (1. Dísztér 2.) azonnal jelentsék be.”

 

*

 

„Közlemény

A földművelésügyi népbiztosság június 1-jén, délután 3 órára a régi képviselőház nagytermébe országos kongresszust hív össze, amelyre minden megyei direktórium egy tagot, a termelőszövetkezetek főmegbízottjukat, és minden 1000 hold területű gazdaság egy bizalmi férfit (de az gazdatiszt nem lehet) küldhet ki.

Élelmet mindenki hozzon magával. (...)”

 

 

*  *  *

 

 

Kifizetések az Írói Direktórium pénztáránál:

 

Szép Ernőnek politikai cikkért - 400 korona.

Diószeghy Tibornak (?) -150 korona.

Danki Öndönnek kiadói jelvény tervezéséért - 300 kororra.

Erdei Zoltánnak szótárkészítésért -500 korona.

Engel Kornélnak fordításért - 200 korona.

Einczig Pálnak fordításért -1531 korona 25 fillér

 

 

*  *  *

 

 

Nagykanizsa délutáni lapja, a Munkás e napi számából:

 

„Hertelendy Ferenc, Zala vármegye volt főispánja és az egykori főrendiház tagja a minap lesencetomaji kastélyában agyonlőtte magát. A sötét emlékű munkapárti uralom egyik legtevékenyebb exponense volt, aki semmiképp nem tudott beleilleszkedni a dolgozó népmilliók korlátlan uralomra jutásába, s a halálban keresett megnyugvást."

(225)

 

 

*  *  *

 

 

A napról napra ismétlődő rekvirálások egyre jobban elkeserítették a falvak népét.

 

Bőd Vas megyei községben akkor telt be a pohár, amikor a vörösök a plébániáról is el akarták vinni a két lovat a hozzávaló kocsival együtt. Mivel a fogat nem a plébános, hanem az egyházközség tulajdonát képezte, s nélkülözhetetlen volt a bödi plébániához tartozó szomszédos kisközségekben végzendő hitbéli szolgálatokhoz, a parasztok szembeszegültek a rekvirálókkal. A bődiek segítségére siettek Vátról, Alsómesteriből, és Emiliamajorból is.

 

 

De segítségért futottak a vörösök is.

Egy Stelczenbach nevű volt hivatásos főhadnagy vezetésével érkezett Ligetfaluból a géppuskás rohamegység. Stelczenbach parancsára minden felszólítás nélkül a tömegbe géppuskáztak.

 

A Vadkerty Ferenc és Bognár Jenő által kilőtt sorozat azonnal megölte Udvardy Ferenc, Udvardy Antal, Derdák János, Pásthy Lajos, Tonka Antal helyi lakosokat.

Életét vesztette az Alsómesteribe való Polgár Kálmán és az emiliamajori Farkas János. Sokan könnyebben, öten súlyosan megsebesültek.

 

Az elhaltak és a sebesültek kivétel nélkül kisbirtokos földművesek voltak.

 
< Előző   Következő >