1919. május 30. péntek Nyomtatás E-mail

 

 

1919. május 30. péntek

 

 

A Népszava e napi számában olvasható:

 

„Annak ellenére, hogy a forradalmi Kormányzótanács rendeletet bocsátott ki, hogy a vidékre élelmiszerért utazó proletárokat molesztálni nem szabad, hogy 25 kilóig és 50 darab tojásig bárki akadálytalanul hozhat be élelmiszert, azt tapasztaljuk, hogy a proletárok élelmiszer beszerzését a vidéki direktóriumok mindinkább lehetetlenné teszik. Különösen a győri, a celldömölki és a kalocsai direktóriumok ellen érkezik hozzánk rengeteg panasz elvtársaink részéről, akik panaszolják, hogy ezeken az állomásokon a proletárokat valósággal kifosztják."

 

 

*  *  *

 

 

„Közlemény

Értesítjük a közönséget, hogy a június havi élelmiszerjegyek só, kávé és szappan szelvényei június hó 4-tól kezdődően az ezen cikkek árusításával megbízott kereskedőknél beválthatók.

 

Személyenkint, illetve jegyenkint sóból 25 deka, hadikávéból 5 deka, szappanból 12 és fél deka (fél drb.) vásárolható.

 

Miskolc, 1919. május 30.

Munkástanács intéző bizottsága”

 

 

*  *  *

 

 

Nagy nevű szerzők vehettek fel jelentős összegeket az Irói Direktórium pénztáránál:

 

Szabó Dezső neve először fordul elő, mindjárt két utalványon. A „Tanulmányok és jegyzetek" címet viselő kéziratért 13 ezer koronát, „A jövő felé" című munkáért 3250 koronát kapott.

 

Móricz Zsigmond is először szerepel az Írói Direktórium tiszteletdíjasainak névsorában. 5500 koronát folyósítottak „A fáklya" című regényéért.

(Tájékoztatásul: Móricz életrajzi és alkotói adatai szerint ez a mű két évvel korábban, 1917-ben íródott.)

 

Balázs Sándor „A mosoly mögött" című idegen mű magyarításáért honorálták 3250 koronával.

 

Boross László pedig, a Vörös Újság külpolitikai rovatvezetője 13.750 koronát vehetett fel „Hadtörténelem" című írásáért.

 

 

*  *  *

 

 

Buda János, a győri ágyúgyár munkása megverte a szakszervezeti bizalmit.

 

Forradalmi törvényszék elé állították. Mivel politikai személy volt a szenvedő alany, mindenki súlyos ítéletre számított. De a vádlottat mindössze nyilvános bocsánatkérésre kötelezte a forradalmi törvényszék. A bűnbánat a győri Testvériség e napi számában látott napvilágot:

 

„Alulírott a nyilvánosság előtt kérek bocsánatot az ágyúgyári bizalmitestülettől elkövetett hibáimért, továbbá Szakál Ferenc osztálybizalmi-férfi elvtárstól, amiért őt inzultáltam és ígérem, hogy a jövőben mindenféle önhatalmú bíráskodástól tartózkodni fogok.

 

Budai János."

(228)

 

 

*  *  *

 

 

A Pécsi Est első oldalas tudósítása:

 

"Pécs, május 30. Kolozsvárról jelentik

 

Kolozsvár város prefekturájához május 9-én a nagyszebeni román kormányzótanácstól egy leirat érkezett, mely szerint a kormányzótanács elrendelte az egyetem átvételét.

A nagyszebeni román kormányzótanács kiküldötte, aki a közoktatásügyi vezetés alá tartozó intézmények átvételét intézi, megtette az intézkedéseket a színház átvételére is."

 

 

*  *  *

 

 

A szegedi dr. Kelemen Béla naplójából:

 

"Míg mi a tanácsteremben magunk között maradtunk - Gömbös, Hencz, Varjassy és én -, azalatt gróf Károlyi Gyula érdekes vendéget fogadott a másik szobában: Horthy Miklós ellentengernagy volt nála.

 

Még délelőtt kiszivárgott a híre, hogy Károlyi Gyula felkérte őt hadügyminiszternek, de Horthy vonakodik azt elfogadni s kért egy heti gondolkodási időt. Hét-nyolc nap múlva visszajön Szegedre, s akkor majd közli Károlyival, hogy végeredményben mire határozta el magát."

 
< Előző   Következő >