1919. július 2. szerda Nyomtatás E-mail
 

 


 

1919. július 2. szerda

 

 

Sorok a budapesti Népszava e napi számából:

„Sok levelet intéznek hozzánk beteg proletárok, hogy képtelenek megélni abból a csekély táppénzből, amit a munkás betegsegélyező nyújt nekik: a magunk részéről jogosnak és méltányosnak tartjuk beteg elvtársaink panaszát, hiszen valóban lehetetlen, hogy a mai árak mellett egy család napi 6-12 koronából megélhessen. ...”

 

*  *  *

 

UTASÍTÁS

Budapest I.-X. kerületi Munkás- és Katonatanácsa felhívja a kerület házbizalmiast és házfelügyelőit, hogy a házak padlásain, pincéiben található épület-felszerelése alkatrészeket és tárgyakat azonnal írják össze és a kerületi műszaki hivatalnak 48 óra alatt jelentsék be.

Ilyenek az ajtók, vas- vagy cserépkályhák, tűzhelyek, ezek alkatrészei és füstcsövei, fürdőkályhák, kádak, csaptelepek, ólom- és vascsövek, vízkagylók, ócska bádoganyag, bármilyen vasáru szerelvény, vagy alkatrész, kifolyócsapok, vörösréz és horganybádogból készült bármilyen csatornák és csövek.

Kerületi Munkás- és Katonatanácsok Műszaki Hivatala.”

 

*  *  *

 

Az alábbi közlemények a keszthelyi Testvériség e napi számának első oldalán jelentek meg:

„A KÖZÖNSÉGHEZ!

Már hetek óta lelketlen, gyalázatos izgatás folyik.

Felelőtlen egyének pogromra és a fennálló államforma ellen való nyílt lázadásra izgatnak.

El vagyunk tökélve, hogy városunk és járásunk rendjét, békéjét minden körülmények között, ha kell minden eszközzel fönntartjuk és a konkolyhintők alattomos munkájának véget vetünk.

A mai nappal Keszthely város és a keszthelyi járás területére a legszigorúbb statáriumot rendeljük el és a statáriális intézkedések megtételével és végrehajtásával Balka Oszkár elvtársat, a terrorcsapat parancsnokát bízzuk meg.

Direktórium: Pál Sándor s.k.  Fodor Imre s.k.  Kiss Géza s. k.”

 

*  *  *

 

„PARANCS!

A város fölött való parancsnokságot átvettem, s a következőket rendelem:

Minden, fegyvertartási engedélyt ezennel érvénytelenítek, s elrendelem a fegyverek azonnali beszolgáltatását a Direktóriumhoz. Akinél 24 óra eltelte után fegyver található, a rögtönítélő bíróság elé állítom. Mindennemű gyülekezés tilos.

Az utcákon három személynél több együtt nem tartózkodhat. Általános záróra esti 8 óra, fél 9 óra után az utcán csak engedéllyel lehet tartózkodni.

Aki ellenforradalmi agitálást folytat, a rögtönítélő bíróság által kötél általi halállal büntettetik. Aki fegyverrel a kezében ellenáll, a helyszínen agyonlövik.

Kinevezem a rögtönítélő bíróság tagjaivá: Vágó Kálmán., Szabó Ferenc és Burányi Antal elvtársakat.

Balka Oszkár s.k.

a terrorcsapat parancsnoka.”

(395)

*  *  *

 

Szintén a keszthelyi Testvériség e napi számában olvasható:

„Köszönet. Schwarcz Erzsike és Grósz Mancikának a háznál tartott műkedvelő előadásból befolyt 44 korona beküldéséért hálás köszönetet mond a helyi nőcsoport."


*  *  *

 

„BÍRÓSÁGI KÖZLEMÉNY

A budapesti katonai forradalmi törvényszék Preych Leó 19 éves vöröskatona felett ítélkezett, aki azzal volt vádolva, hogy múlt hó 19-én a körmenet alkalmával leköpte a pap kezében lévő keresztet.

A bíróság számos szemtanút hallgatott ki, köztük a keresztet vivő érseki helynököt is.

Kitűnt, hogy a vád nem bizonyult valónak és ezért a bíróság fel is mentette a vádlottat a vád következményei alól.”

 
< Előző   Következő >