1919. július 15. kedd Nyomtatás E-mail

 

 

 

1919. július 15. kedd

 Gondosan eltitkolták a hazai közvélemény előtt a vörös uralomra nézve megalázó tényt, hogy a budapesti bolsevik vezetőket, mindenekelőtt Kun Bélát törvénytelen hatalombitorlónak, politikai kalandornak, hiteltelen senkinek tekintették a nemzetközi élet mérvadó körei.

Ennek a valóságnak épp az ellenkezőjét próbálták elhitetni az itthoni tömegekkel. Budapesten és vidéken egyaránt ezt olvashatták ezen a napon az újságokban:

„Párizsból jelentik

Most, amikor az ötös tanács a magyar kérdéssel foglalkozik, a mozgófényképeken Kun Béla elvtárs képét mutatják be. A kép az íróasztal mellett ábrázolja a Magyar Tanácsköztársaság külügyi népbiztosát.”


*  *  *

 

Megkezdődött a parlament szerepét betöltő Központi Intézőbizottság kétnapos ülése. Kun Béla terjedelmes beszámolót tartott a diktatúra politikai és gazdasági helyzetéről. Elemzésének lényege az volt, hogy a tanácsköztársaság válságot él át minden tekintetben. Ennek ellenére derűlátón ítélte meg a jövőt, mert bizonyosnak jósolta a III. Internacionálé által meghirdetett világsztrájk sikerét.

Ez a felhívás világsztrájkot ígért július 21-i kezdettel Szovjet-Oroszország és Tanács-Magyarország átfogó nemzetközi támogatására.

Kun Béla odáig ment bizakodásában, hogy nem csak a már létező kommunista uralmak megszilárdulását remélte a világsztrájktól, de azt is valószínűnek tartotta, hogy újabb országokban fog győzedelmeskedni a vörös forradalom. (423)

 

*  *  *

 

Fővárosi közlemény:

„Közkonyha nyílik V. Rudolf-rakpart 6. szám alatt.

Egy ebéd ára 4 korona 50 fillér. Csak havi előfizetést fogadunk el. A következő jegyeket kell beszolgáltatni egy hónapra: 150 dekáról szóló lisztjegyet, két zsírjegyet, egy cukorjegyet, két burgonyajegyet és egy sójegyet."


*  *  *

 

Franyó Zoltán, a szélsőséges forradalmi írók és művészek közé tartozó fiatal költő német és francia versek általa magyarított változatait mutatta be az Írók Direktóriumának. Fordításaiért tízezer koronát vett fel ezen a napon a direktórium pénztáránál.


*  *  *

 

Tudósítás a Szegedi Napló e napi számában:

„Zürichből jelentik, hogy hétfő este 125 millió korona értékű bankjegy és 18 nagy csomag érkezett Budapestről Bécsújhelyre. A csomagokban drágakövek és arany értékek voltak.

Az egész szállítmányt lefoglalták, minthogy azok a bolsevik propaganda céljait szolgálták."

 
< Előző   Következő >