1919. július 23. szerda Nyomtatás E-mail
1919. július 23. szerdaIdézet a Kalocsán megjelenő A Proletár e napi számából:

„Hétfőre, folyó hó 21-ére nagy népgyűlés volt hirdetve Kalocsán.

A helybeli dolgozók tömegének ünnepelni kellett volna ezt a szent és örökké emlékezetes, világtörténelmi jelentőségű napot, mikor a föld minden dolgozója letette kezéből a kenyérkereső szerszámját, hogy tüntessen az eddig elnyomottak uralma, a harmadik Internacionálé mellett. ... Kalocsán is összejött egy kicsi, nagyon kicsi tömeg, hogy együtt ünnepeljen a föld minden dolgozójával.

Kicsi, nagyon kicsi volt a megjelent proletariátus - és ez korántsem azt jelenti, hogy csak ilyen kis számot nevezhetünk a szegények, a kihasználtak tömegének.

Mást, egészen, mást jelent ez a nagy és feltűnő részvétlenség és hisszük, hogy a közeljövőben alkalmunk lesz a hibára teljes biztonsággal rámutatni és ebben az esetben elvárjuk majd, hogy az illetékes fórumok radikális orvoslással fognak segíteni ezeken a merőben lehetetlen állapotokon.”


*  *  *

 

Rakamaztól délre, Nagyfalunál tartotta a frontot a Tisza bal partján a székely dandár, amely kivédte a románok első nagy erejű támadását.

Erről a harcról szól Karéh Endre tábori lelkész alábbi visszaemlékezése:

„Július 23-án virradó éjjel 2 órakor a románok sűrű sorokban közeledtek a székely állások felé. A góbék türelmetlenül, de szép csendben vártak.

Amikor az oláhok már rohamtávolságra jutottak eléjük, a kijelölt vezérgéppuska megnyitotta a tüzet. Ennek jeladására megindult a pokolbeli koncert. Huszonhat székely géppuska szórta a tüzet borzalmas eredménnyel.

A Kolozsvár vidéki és belényesi oláh ezredek, telve a köröstárkányi vérfürdő tetteseivel, szinte megsemmisültek. A foglyok elmondása szerint, az oláh tisztek, élükön Stoica alezredessel, elmenekültek. Előzőleg a regátbeli tisztek lovaglóostorukkal köröket húztak a földre s azokba - bocsánat - beleköpve kiabálták:

- Ennyit ér az erdélyi oláh katona! Mit féltek, hiszen csak egy maroknyi csapat van odaát!

Erre azt felelték a román katonák:

-  Igen, de ez az a bitang székely banda, amelyik már a Maros-vonaltól kezdve harcol!

Az erdélyi oláh legénység nem akart előremenni a székelyek ellen. Erre előkerültek a regáti tisztek korbácsai és a román testvériség örömére ütötték, hajtották őket. Így vallották a foglyok.

A maroknyi székely csapat, - amelynek ébersége, bátorsága oly rettentő veszteségeket okozott az oláhoknak -, 299 főből, 14 tisztből és 26 géppuskásból állott.

Ebben az ütközetben fizettek a székely hősök a nagyszombaton legyilkolt köröstárkányi mártírokért.
A székelyeknek is fájó veszteségük volt, tizenkét hű katonájával az ellenséges ágyútűzben esett el a hősi emlékezetű Ráczkövy János hadnagy és Kovács Béla alhadnagy.”

A nagyfalui harcban elesett székely hősi halottak a tiszaeszlári tömegsírban pihennek.


*  *  *


Kifizetések az Írói Direktórium pénztáránál:

Kabos Ede egyetlen mű elbírálásáért - a mű nincs megnevezve - 6685 koronát vett fel.
Manheim Károlynak 100 korona a „Fülöp Gasten mindenség” című munkáért.
Liska József dr.-nak 300 korona segély.
Mikes Lajosnak 9045 korona meg nem nevezett fordításért.
Lukács Hugónak 500 korona a „Munkaerő” című értekezésért.
Markó Bélának 500 korona mellékállásért.
Az ekkor tizenkilenc éves Márai Sándornak 2400 koronát utaltak „A mesterember kérlelése" című írásért.

*  *  *


Közellátási tájékoztató:

„Augusztusban az eddigi egy decis adag helyett személyenként 2 deci denaturált szesz lesz vásárolható, mégpedig az egyesített élelmiszerjegy F szelvényére. Ezen szelvények azonban csakis augusztus l-től kezdődően válthatók be augusztus végéig.

Augusztus 1-jétől kezdődően. az egyesített élelmezésjegy E szelvényére 2 deci 6 %-os ecet vásárolható.”


*  *  *


„KÖZLEMÉNY

Fölkérem mindazon gyárakat, üzemeket és vállalatokat, amelyek a batyuzás beszüntetése céljából a közellátási karhatalom alakítására elvtársakat delegáltak, hogy lehetőleg még egyszer annyi embert küldjenek.

Azok az elvtársak, akik a már benyújtott listán szerepelnek, az újonnan beküldöttekkel együtt szíveskedjenek e hó 25-én pénteken délelőtt 9 órakor a Közellátási Hivatal előtt, Eskü tér 1., a dunai oldalon megjelenni teljes fölszereléssel.

Kulcsár, a közellátási főosztály vezetője. (443)

 
< Előző   Következő >