1919. július 24. csütörtök Nyomtatás E-mail

 

 

 

1919. július 24. csütörtök
Ellenkezőjére fordult a harctéri helyzet a román fronton.

A Julier Ferenc irányításával működő vezérkar hallgatólagosan a tanácsköztársaság ellen dolgozott és szándékosan rossz intézkedéseivel siettette a vörös diktatúra katonai vereségét.

A Vörös Hadsereg centrumának támadását le kellett állítani Túrkeve és Mezőtúr térségében, mert a szárnyak lemaradtak. Elkerülendő a gyors megsemmisülés veszélyét jelentő átkarolást, sürgősen ki kellett adni a visszavonulási parancsot.

A román hadvezetés pihent tartalékok harcba vitelével érvényesítette túlerejét, egyik óráról a másikra megfordította a katonai helyzetet. Gyors iramban hátráltak a Tisza felé a Vörös Hadsereg szétzilált egységei.

Tiszafürednél zajlott le a legvéresebb ütközet. A nemzetközi dandár négy zászlóalja próbálta megvetni a sarkát a folyó keleti partján, de minden bátorság hiábavalónak bizonyult a tíz román zászlóalj támadásával szemben.

 

Egy megmenekült géppuskás emlékezése:

„Elfogyott minden lőszerünk, még a revolvergolyónk is. A Tiszán át visszajutni lehetetlen volt. Aki megkísérelte az átúszást, a folyó minden. négyzetméterére beállított pergőtűz áldozata lett. Mindenütt körülöttünk halott harcosok. Vészjósló csend borult a tájra, még az ég is elsötétedett, mint a szívünk mélyén rekedt maradék reménység.

Aztán előtünedeztek a bokrok közül az előrehajszolt, sápadtan remegő román katonák és a szuronyukra szegeztek mindenkit, aki még élt. Heten éltük túl a nagy kataklizmát."

Tiszafürednél 1626 vöröskatona került olyan helyzetbe, hogy egyáltalán megkísérelhette a folyó átúszását. Közülük csak 733 érte el a nyugati partot.

 

*  *  *

 

Az egri direktórium közleménye:

„Minthogy a félpapír szövetek árusításánál többoldalú visszaélésre jöttünk rá, legszigorúbban elrendeljük, hogy a mai naptól fogva bárki félpapír szöveteket kizárólag az Anyagelosztó Hivatal vásárlási engedélye alapján vásárolhat. Az egri lakosok úgy mint eddig, az utcai bizalmi férfiak által kötelesek vásárlási engedélyeket kiállíttatni és azokat az Anyagelosztó Hivatalnak engedélyezés végett bemutatni.

A környékbeli lakók ruházati cikkekre szóló vásárlási engedélyhez csak úgy juthatnak, ha megfelelő mennyiségű élelmi cikket szállítanak Eger város közélelmezésének.

Azon kereskedők, kik vásárlási engedélyek figyelembevétele nélkül árusítják vagy bármi néven nevezendő élelmiszer-csereüzletet kötnek és forradalmi büntettet követnek el, mint ilyenek ellen, a legszigorúbban. fogunk eljárni.

Anyagellátó Szakosztály"

(444)


*  *  *

 

Közlemény a Komáromi Újság e napi számában:

„Dr. Jamniczky Ottokár zsupán kormánybiztos Komárom Győr és Esztergom vármegyék Duna-balparti lakosaihoz a napokban felhívást bocsátott ki, melyben e területeknek a Cseh-szlovák köztársasághoz történt csatolását tudatja.

A felhívás tartalma lényegében ugyanaz, mint a Komárom város lakosságához intézett korábbi kiáltványé.”

 
< Előző   Következő >