Források Nyomtatás E-mail

 

 

Források

 

 

 

A tanulmányozott források tág köréből csak azokat soroljuk fel, amelyek korabeli dokumentumok, vagy kortársi visszaemlékezések. Mivel a könyvben található tények, bizonyítékok önmagukért beszélnek, szükségtelen meghosszabbítani a hivatkozási lajstromot későbbi szerzők értelmező-véleményező munkáival.

 

 

A NAGY PER

Cserny József és terrorista társainak bűnügye. Ismerteti a Budapesti Büntető Törvényszék ítéletének és indoklásának tettes közlésével Stocker Antal kuriai bíró, a főtárgyalás volt elnöke.

A Magyar Országos Véderő Egyesület kiadása. Budapest, 1920.

 

A TANÁCSKÖZTÁRSASÁG, SOPRON 1919.

Sopron, 1959.

 

A VESZTEGETŐ FORRADALOM

Politikusok, írók és hírlapírók az országpusztítók zsoldjában.

Írta Fehér Ármand. Kertész József könyvnyomdája, Budapest. É. n.

 

A VÖRÖS URALOM ÁLDOZATAI MAGYARORSZÁGON

Hivatalos jelentések és bírói ítéletek alapján írta és kiadja dr. Váry Albert koronaügyész helyettes.

Budapest, 1922.

 

Batthyány Tivadar gróf: BESZÁMOLÓM.

Szerző kiadása, é.n.

 

Berzeviczy Gizella: MARIANOSZTRA. Szikra Könyvkiadó, Budapest, 1948.

Bihari Mihály: EGY GYORSÍRÓ FELJEGYZÉSEI. Kossuth Könyvkiadó, Budapest, 1969.

Böhm Vilmos: KÉT FORRADALOM TÜZÉBEN. Népszava Könyvkiadó, Budapest, 1946.

ECCE HOMO. Emlékirataim a forradalom és diktatúra idejéből. Dr. Kiss Ferenc posta főigazgató magánkiadása. Budapest, é.n.

Garami Ernő: FORRONGÓ MAGYARORSZÁG. Pegazus Kiadó, Leipzig-Wien, 1922.

Göndör Ferenc: GARÁZDÁLKODÁSOM A DIKTATÚRÁBAN. Budapest, 1919.

Göndör Ferenc: VALLOMÁSOK KÖNYVE. Wien, 1922.

Hefty Richard: ADATOK AZ ELLENFORRADALOM TÖRTÉNETÉHEZ. Budapest, 1920.

Jász Dezső: A SOK KÖZÜL EGY. Gondolat Könyvkiadó, Budapest, 1977.

Károlyi Mihály: HIT, ILLUZIOK NÉLKÜL. Magvető Könyvkiadó, Budapest 1977.

Kelemen Béla dr.: ADATOK A SZEGEDI ELLENFDRRADALOM ÉS A SZEGEDI KORMÁNY TÖRTÉNETÉHEZ (1919). Szerző kiadása, Szeged, 1923.

 

Koréh Endre: A SZÉKELY HADOSZTÁLY ÉS DANDÁR TÖRTÉNETE.

Makkay Zoltán Könyvkiadó Vállalata, Budapest, II. kiadás, é.n.

 

Kulcsár Ödön: A FORRADALOM NAPJAIBAN. Táncsics Könyvkiadó, Budapest, 1979.

KUN BÉLÁÉK 131 NAPOS RÉMURALMA. Szerkesztették: Győri Imre és Kázméri Kázmér.

Csorba Béla kiadása, Budapest, 1919.

Kun Béla: SZOCIALISTA FORRADALOM MAGYARORSZÁGON. Kossuth Könyvkiadó, Budapest, 1979.

Kun Béláné: KUN BELA. Magvető Könyvkiadó, Budapest, 1969.

Landler Jenő: VÁLOGATOTT BESZÉDEK ÉS ÍRÁSOK. Kossuth Könyvkiadó, Budapest, 1960.

Mayer Géza: A VÖRÖS DÚLÁS NÁLUNK Sopron és a vármegye a két forradalom alatt. Sopron, é.n.

Molnár Jenő: A 133 NAPOS RÉMURALOM. Kultúra kiadása, Budapest, 1919.

Móricz Zsigmond: ÖSSZEGYŰJTÖTT MŰVEI, RIPORTOK, 1910-1919. Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1958.

Münnich Ferenc: VIHAROS UT. Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1966.

Nagy Károly dr.: A CSORNAI ELLENFORRADALOM. Sopron, 1926.

Nagy Károly dr.: A KAPUVÁRI ELLENFORRADALOM. Zalaegerszeg, 1929.

Németh Lajos: EGY INTERNACIONALISTA VISSZAEMLÉKEZÉSE. 1917-1919.

A budapesti IX. kerületi tanács kiadása, 1972.

Nyári László: KEGYELMES URAK KÖZÖTT A GYŰJTŐFOGHÁZBAN

A politikai túszok élete és sorsa az 1919. évi magyar kommünben Turul Kiadó, Budapest, 1936.

 

Prohászka Ottokár: ÖSSZEGYŰJTÖTT MUNKÁI XXIII. KÖTET.

Szent István-társulat kiadása, Budapest, 1929.

 

Somogyi Zoltán dr.: A RÉMURALOM NAPJAIBÓL. Túszok és egyéb történetek.

"Pátria" Irodalmi Vállalat és Nyomdai Részvénytársaság kiadása, Budapest, 1922.

 

Szabó László dr.: A BOLSEVIZMUS MAGYARORSZÁGON. A proletárdiktatúra okmányaiból Budapest, 1919.

Szamuely Tibor: RIADÓ. Válogatott cikkek és beszédek. Kossuth Könyvkiadó, Budapest, 1957.

Szamuely Tibor: ÖSSZEGYŰJTÖTT ÍRÁSOK ÉS BESZÉDEK Magvető Könyvkiadó, Budapest, 1975.

Szamuelyné Szilágyi Jolán: EMLÉKEIM. Zrínyi Katonai Kiadó, Budapest, 1966.

Szántó Béla: A MAGYARORSZÁGI PROLETARIÁTUS DIKTATÚRÁJA. New York, 1920.

 

Tormay Cecil: KÉT FORRADALOM. Nemzeti Könyvtár, 73-74. szám, Budapest, é.n.

 

Weltner Jakab: FORRADALOM, BOLSEVIZMUS, EMIGRÁCIÓ. Budapest, 1929.

 

*  *  *

 

 

Forrásként használt időszaki sajtótermékek:

 

Csongrádi Proletár                   Debreczeni Újság                    Délmagyarország (Szeged)

Érdekes Újság (Budapest)       Esztergomi Népszava   Fejér megyei Napló (Székesfehérvár)

Győri Hírlap ,                           Győri Vörös Újság                   Kalocsai Néplap

Keleti Újság (Kolozsvár)         Komáromi Hírlap                     Magyar Alföld (Kecskemét)

Népakarat (Cegléd)                 Népakarat (Debrecen)             Népszava (Budapest)

Nógrádi Népszava (Balassagyarmat)   Pápa és Vidéke           Pápai Hírlap     Pápai Lapok

Pécsi Élet                                 Pécsi Est                                  Pécsi Napló

Somogyi Munkás (Kaposvár)  Soproni Vörös Újság               Szegedi Friss Újság

Szegedi Napló                         Szegedi Vörös Újság               Székesfehérvári Friss Hírek

Szolnoki Munkás                     Társadalmi Forradalom (Budapest)      Testvériség(Győr)

Testvériség (Keszthely)            Tolna-megyei Közlöny (Szekszárd)      Tolna-megyeiVörös Újság

Vasi Vörös Hírlap (Szombathely)         Veszprémi Hírlap         Vörös Újság (Budapest)

Zalai Hírlap (Nagykanizsa)

(501)

 
< Előző   Következő >