1919. augusztus 4. hétfő Nyomtatás E-mail
1919. augusztus 4. hétfőBeszüntette működését az Írói Direktórium pénztára.

Az egyetlen mai, utolsó utalvány Leopold Iván nevére szólt, 1.500 koronával honorálták az „Út a szabad szerelem felé” című írását.
A három és fél hónapig működő intézmény
192 személy között 670.818 korona 75 fillért osztott szét 243 tételben diktatúra anyagi támogatását élvezők között.

Azok névsora, akik legalább tízezer koronányi támogatásban részesültek:

Móricz Zsigmond 61.875 korona
Barta Lajos 26.535 korona
Moly Tamás 26.480 korona
Szabó Dezső 26.250 korona
Nagy Lajos 24.290 korona

Zsoldos László 19.300 korona
Szini Gyula 18.750 korona
Boross László 14.750 korona
Schöpflin Aladár 13.295 korona
Déry Tibor 12.900 korona
Szép Ernő 12.750 korona

Berkes Imre 12.750 korona
Bán Ferenc 12.400 korona
Kassák Lajos 10.850 korona

Bodrogi Zsigmond 10.000 korona
Franyó Zoltán 10.000 korona
.


*  *  *

 

Lovászpatonára támadtak a pápai vörös terroristák.

A feljelentő Újházi Gyula kalauzolta őket. Amint a faluba értek, erős lövöldözésbe kezdtek. Senki nem mozdulhatott a házakból. Újházi Gyula mutatta meg, honnan kit kell letartóztatni. A vörösök összesített célzással próbálták szétlőni a templomtornyon lengő nemzeti zászló rúdját, de nem sikerült. Föl kellett kapaszkodniuk a lobogóért, hogy eltávolítsák.

Rátörtek a paplakra, letartóztatni Nagy Jenő plébánost. Pisztollyal várta őket a plébános. Csak akkor tette le a fegyvert, amikor Mayer Lajos, huszonnégy éves győri asztalossegédből lett pápai terrorista megígérte neki,  hogy egy ujjal sem bántalmazzák.

De abban a pillanatban, amikor a pap megvált a pisztolytól, Mayer Lajos habozás nélkül keresztül lőtte.


*  *  *

 

Haubrich József, aki ezen a napon szüntette meg Budapesten a vörösőrséget és visszahelyezte jogaiba a régi rendőrséget, az alábbi táviratot kapta:

„Szombathely, aug. 4. 15/30

Cserny József és Papp Sándor állítólagos vörösőrségi nyomozók Nebel József és Weisz Samu sofőrökkel autón Körmenden feltartóztattak. Nevezetteknél többféle igazolvány és irat van, 8 pisztoly, 37 darab kézigránát, továbbá 124.000 korona kékpénz és értékes ékszer.

Állításuk szerint Budapestről jöttek, Haubrich hadügyminiszter engedélyezett nekik szabadságot és ő adta az autót. Gyanú merült fel, hogy autóval és pénzzel ki akarnak szökni.

Kérek utasítást, mi történjen velük?  Nem terheli-e őket bűncselekmény?

Szombathelyi IV. sz. vörösőr kerületi parancsnokság"

(489)


*  *  *

  0804cserny.jpg

Haubrich intézkedett, hogy Csernyéket tartsák fogva és erősen vigyázzanak rájuk.

Ugyanakkor Sopronban szabadon engedték Kovács Lajos (Holemann Lipót) Tablon Max (Jablonszky Maxim) és Dékány István Lenin-fiúkat.

Az intézkedéshez nem fűztek semmi indoklást.

Magyarázat azonban van: - a Peidl-kormány hivatalban hagyta a vörös vádbiztosságot, hogy az üldözés helyett most a bolsevikok meneküléséhez nyújtson segédkezet.

Szamuely három legbizalmasabb testőre azonban csak Győrig jutott el. Ott felismerték őket, s mindhármukat ismét letartóztatták, immár végérvényesen.

 
*  *  *

 

  0804papp.jpg

A Teréz körúti Batthyány palotába magát befészkelő Cserny különítmény tagjai május elseje óta nevezték magukat Lenin-fiúknak.

Ezt megelőzően közülük válogatta ki Samuely a különvonata legénységét, amelynek összetétele változott, de a „kemény mag", a Samuely utasításait habozás nélkül teljesítők csoportja állandó maradt. Nevüket maga Szamuelyné Szilágyi Jolán gyűjtötte össze 1945 után azzal a szilárd meggyőződéssel, hogy hősöknek állít emléket.

Miután Samuely elmenekült Budapestről három testőrével, különvonatának állandó lakói szerte menekültek a mozgó körletnek számító szerelvényről, amely a Nyugati pályaudvaron vesztegelt a vörös diktatúra bukásának óráiban.

 

 

 

 

 

 A Samuely-terrorvonat harmincnégy állandó lakójának névsora:

 

Babultra Engelbert,                                 Braun Mór,

Berényi László,                                      Dékány István,

Gábor Antal,                                           Gáspár József,

Gerlei Géza,                                            Hefter Mihály,

Huber Béla,                                             Jablonszky Maim,

Jónás Gyula,                                           Kámán József,

Kerekes (Kohn) Árpád,                          Knechtl Gyula,

Kovács Gyula,                                        Kovács Lajos,

Köves János,                                           Krajcsovics József,

Leviritz Árpád,                                       London Béla,

Lőbl Mór,                                                Lőwinger Károly,

Lukács László,                                         Major József,

Mann József,                                           Ma Miksa,

Oswald József,                                        Pap Géza,

Pálinkás István,                                       Schőn Gábor,

Sturcz Károly,                                         Szamuely László,

Szabó József,                                           Uraszov Vlagyimir.

(490)

Időnként, amikor Szamuely Tibor előre megtervezte, hogy tömegesen gyilkol embereket, - mint Szolnokon, Kapuváron, Csornán és Kalocsa környékén, erősítést rendelt is magához Korvin Ottó és Cserny József terroristái közül.

Ezek a Batthyány palotából, a Mozdony utcai tanítónőképzőből, a Trefort utcai gimnáziumból és a „fix-őrségtől" kölcsönzött Lenin-fiúk teljes összhangban működtek együtt a különvonat legénységével.

Névsoruk:

Bartalos István,                                      Bonyháti Tibor,

Csomor Gábor,                                       Csorba Péter,

Dögei Imre,                                             Groó Géza,

Holtzmann Lipót,                                   Kakas József,

Kuszkó József,                                         Lőscher Márton,

Miákovics Ferenc,                                   Pergovácz Károly,

Pervanger Mihály,                                   Pintér (?),

Simits (?),                                                Steier Aladár,

Steiger János,                                          Verszk Vilmos

Hivatalos ügyészi megállapítás szerint a különvonat Lenin-fiúi kilencvenkét emberélet kioltásában voltak közvetlen elkövetők.

 

*  *  *

 

Clemenceau az antant és a párizsi békekonferencia nevében szavakban helytelenítette, hogy a románok megszállják Budapestet, de ténylegesen szemet hunyt felette.

Schnetzer Ferenc magyar tábornok egy küldöttség élén fölkereste a főváros határában várakozó román hadsereg főparancsnokságát, s előadták kérésüket, hogy vonuljanak be Budapestre, mert ott még mindig a bolsevikok uralkodnak.

Mardarescu román legfőbb parancsnok kegyesen teljesítette Schnetzer tábornok kérését.

 romanok.jpg

 

 

  roman_megszallok.jpg

Egy percet sem vesztegetve elrendelte a további előnyomulást. Délután négy órakor tették a lábukat az első román katonák a magyar főváros kövezetére és az Alföld felől özönlő tarka-barka sereg délután hat órakor már átmasírozott a Duna hídjain Budára.

 
< Előző   Következő >