1919. április 1. kedd Nyomtatás E-mail

 

 

1919. április 1. kedd

 

 

 

Közérdekű közlemény:

 

„A népbiztosok fogadónapjai:

 

Vágó Béla belügyi népbiztoshelyettes nagy elfoglaltságára való tekintettel magánfeleket csupán szerdán és szombaton 12 óra és 2 óra között fogad. Munkástanácsok, direktóriumok, szak- és pártszervezetek kiküldötteinek azonban bármikor rendelkezésére áll.

 

Böhm Vilmos szocializálási népbiztos magánfeleket kizárólag kedden és pénteken délelőtt 11-1 óráig fogad. Jelentkezni előző napon, kell a titkári hivatalban.

 

Kun Béla külügyi népbiztos kéri az elvtársakat, hogy elfoglaltsága miatt csak kedden és csütörtökön 12-1-ig keressék föl. Azok pedig, akik ezen időben munkában vannak, jöjjenek vasárnap 12-1-ig.”

 

 

*  *  *

 

 

Kormányzótanácsi figyelmeztetés:

 

„Aki a Lakásügyi Bizottság írásos fölhatalmazása nélkül lakást rekvirál, aki a Közélelmezési Népbiztosság engedélye nélkül bárhol élelmiszereket kutat vagy rekvirál, aki a Belügyi Népbiztosság aláírásával ellátott fölhatalmazás nélkül bárhol házkutatást tart, az ellenforradalmi martalóc és a Kormányzótanács rendeletei értelmében forradalmi törvényszék elé kerül és halálbüntetésre ítélhető.”

 

 

*  *  *

 

 

Olvasói levél a Népszavában:

„Az újságok is többször intették már a termelőket, de magától is értetődik, hogy a gabonával takarékoskodni kell. Különös, hogy emellett mindig megengedték a cukrászsütemények és mézeskalács meg keksz sütését, amelyeket lisztjegy nélkül árusítanak.

 

Mire való ez?

A cukrászok és egyéb kapitalisták profitját szolgálja, másrészt a gazdagoknak lehetővé teszi, hogy drága sütemények formájában a fejkvótán felül is fogyaszthasson tetszés szerinti mennyiségű lisztet. De a proletárkormányzat szemében csak nem döntők ezek a szempontok?

 

Azonnal be kell tiltani a liszt ilyen fölhasználását, vagy pedig a luxussüteményekért is lisztjegyet kell követelni. Ebben az esetben annyit ehetnek belőle a pénzeszsákok, amennyi jól esik nekik!”

(Aláírás) (55)

 

 

*  *  *

 

 

Közelebbről meg nem nevezett központi felhatalmazással különleges megbízottak - „szellemi munkás elvtársak" - jelentek meg a főváros kerületi elöljáróságain, hogy kivegyék a közigazgatást a helyi tisztviselők kezéből.

 

A megbízottak mellé - ugyancsak központi kívánalomra - két-két fizikai munkást delegáltak a kerületi munkás- és katonatanácsok. Azzal indokoltákaz intézkedést, hogy a különleges megbízatással rendelkező szellemi munkás elvtársak hatékonyabban fogják irányítania választási előkészületet, mint a forradalmi módszerekben kevésbé jártas közigazgatási tisztviselők.

 

 

*  *  *

 

 

Egy pillanatra sem lanyhuló hadjáratot folytatott a vörös hatalom a vallás és az egyházak ellen. E hadjárat eredményeként tették közzé az alábbi jelentést:

 

„Az apácákat a kórházakból eltávolító rendelet következtében a fővárosi kórházakban lévő 300 apáca közül mintegy 160 levette a fátyolt és mint világi ápolómunkásnő továbbra is megmaradt a főváros szolgálatában.

 

Így a Rókus-kórház apácái teljes számban világivá lettek, az Új-jános Kórházban az apácák kétharmada vált meg az egyháztól, míg a István- és Margit-kórház rendi apácái eltávoztak a kórházakból, mert megmaradtak apácának.

 

A papokat eltávolító rendelet folytán a papok elhagyták a fővárosi kórházakat, de néhány pap világivá lett. Ezeket a kórházban irodai munkára osztották be.”

 
Következő >