2008. 11. 13. A finnugor-elmélet vége Nyomtatás E-mail

 

 

A finnugor-elmélet vége

 

A magyarság keresztyén-nemzeti azonosságtudatának megújítását  szolgáló Szent István Szövetség beadványban fordult a Magyar Tudományos  Akadémia elnökéhez és a Nyelvtudományi Intézet igazgatójához, hogy az újabb tudományos eredmények ismeretében vizsgálják felül a magyar nyelv  finnugor származásának elméletét, és kezdeményezzék az Oktatási Minisztériummal karöltve az új magyar nyelvtan és történelem könyvek kidolgozását.


A Magyar Tudományos Akadémia Elnöke és a Nyelvtudományi Intézet Igazgatója
Tisztelt elnök úr, tisztelt igazgató úr!

 

A magyarság keresztyén-nemzeti azonosságtudatának megújítását szolgáló Szent István Szövetség, és ezen beadvány aláírói tisztelettel kérjük Önt és munkatársait, hogy az újabb tudományos eredmények ismeretében vizsgálják felül a magyar nyelv finnugor származásának elméletét, és kezdeményezzék az Oktatási Minisztériummal karöltve az új magyar nyelvtan és történelem könyvek kidolgozását.


Indokaink:

1. Véget ért az a nemzetközi genetikai kutatás, amelyet egymillió négyszázezer emberen végeztek el. 
A kutatás vezetői, az Utrechti-, a Varsói Orvostudományi Egyetem rektorai és a Német Tudományos Akadémia elnöke az eredményeket a világhálóra tették és közölték a Science, és Nature tudományos lapokban is: A mitokondriális DNS vizsgálat bizonyította: a magyarságnak genetikailag semmi köze a finnekhez, hogy genetikailag legközelebbi rokonaink a belső-ázsiai török népek. A finnek ennek ismeretében és az újabb nyelvészeti kutatásoknak köszönhetően már 2003-ban átírták a tankönyveiket.

2. A mai vezető nyelvészek, mint Dr. Marácz László, J. Pokorny, Prof Richard Kayne, H. Krahe, G. Solta, N. S. Trubetzkoy és Angela Marcantonio a római, valamint a londoni egyetem professzora azon az állásponton vannak és ezt a tudományos médiumokban közölték, hogy a finnugor elmélet immár tarthatatlan és a bizonyítása lehetetlen.

Ellenben bizonyítékok vannak arra, hogy a finnugorizmust politikai, hatalmi érdekekből erőltették rá a magyar tudományra, - annak ellenére, hogy a magyarság írott- és íratlan forrásai és a régészeti leletek is, belső ázsiai, hun-szkíta származást és a török népekkel való rokonságot bizonyítanak.

Napóleon 1805-ben, amikor Bécsbe érkezett, megkérdezte tanácsadójától, Talleyrand-tól:

- Mit tegyek a magyarokkal?
- A magyarok becsülik nagyjaikat, és büszkék a múltjukra. Vedd el múltjukat, és azt teszel velük, amit csak akarsz!

Nos, ezt alkalmazta Bécs, amikor a heves támadást származásunk eltörlésére 1821-ben megindította. Utasítást adott a bécsi kancellária, hogy "a rebellis magyaroknak írjanak az osztrák történészek egy olyan őstörténetet, amelyre nem lehetnek büszkék."

1841-ben helyezték az Akadémiánkra a szász Paul Hunsdorfer jogászt, és Joseph Budenzet, akik hihetetlen erővel a magyar nyelv finnugor származását kezdték erőltetni.

Ellenük a kiváló tudósunk, Mátyás Flórián, és Szentkatolnai Bálint Gábor nyelvtudós léptett fel kritikus és bátor hangnemben. Őket elűzték Magyarországról, mert nem voltak hajlandóak átvenni az alaptalan, máig bizonyítatlan, hatalmi érdekekből kreált finnugorizmus elméletét.

Gróf Széchenyi István a Magyar Tudományos Akadémia alapítója koronatanúja volt ezeknek az eseményeknek, 1851-ben a következőket írta:
,,S most még talán ezen utolsó, igazán magyar intézet is ki legyen sarkából forgatva? Fájdalom, igen!
Mert hiszen a magyar akadémiai alapszabályok minap leérkezett fensőbb megváltoztatása, saját lelki szemem előtt nem egyéb és nem kevesebb, mint olyan döfés, mely könnyen halálra vezet".


Trefort Ágoston vallás és közoktatási miniszter 1877-ben így nyilatkozott:

,,.. én az ország érdekeit kell nézzem, és ezért a külső tekintély szempontjából az előnyösebb, a finnugor származás principiumát fogadom el, mert nekünk nem ázsiai, hanem európai rokonokra van szükségünk. A kormány a jövőben csakis a tudomány ama képviselőit fogja támogatni, akik a finn-ugor eredet mellett törnek lándzsát."


Ezekből a történelmi tényekből is kiviláglik, hogy a finnugorizmus elsősorban politikai érdekekből született, mivel ellenségeink deheroizálni akarták a magyarságot.

A hivatalos magyar történetírás mind máig támogatja az ötvenes évek kommunista ideológusának, Molnár Eriknek a "hittételét", aki azt hirdette, hogy "Európába érve a magyaroknak kezdetleges műveltségük volt, és jószerivel csak halászattal és vadászattal foglalkoztak".

Ez azonban nem igaz, hazugság, mivel a magyarság őstörténelmével foglalkozó kutatások bizonyították a fenti állítás ellenkezőjét:  A magyarság magas kultúrával érkezett ide, - és a török népekkel rokon nyelvében, genetikájában is.

Kérjük Elnök és Igazgató Urat, hogy ismertesse munkatársaival beadványunk tartalmát és tegye meg az első lépéseket a finnugorizmus áldozatainak tudományos rehabilitására, valamint a valóságot tartalmazó új tankönyvek megírására.

Dr. Mózes Gyula elnök, Székelyudvarhely, Székely Nemzeti Tanács
Bella Gábor
Hervay Tamás, Miskolci Bölcsész Egyesület
Dr. Aradi Éva, indológus, Pécs
Dr. Borcsa János, irodalomtörténész, Kézdivásárhely
Dr. Czeglédi Katalin, nyelvész, Budapest
Dr. Erdélyi István, régész-történész, Göd
Friedrich Klára, Budapest
Jakab Jolán, történelemtanár, Szentkatolna
Kelemen Miklós, történész, Budapest
Dr. Marácz László, nyelvész, Amszterdam
Prof. Angela Marcantonio, nyelvész, London
Dr. Medvigy Endre, jogász- irodalomtörténész, Budapest
Dr. Obrusánszky Borbála, történész, orientalista, Mende
Szakács Gábor, Budapest
Dr. Tallós Emil, jogász, Mende
Kiss Dénes, író, Budapest
Iványi Sándor, író, Debrecen
Abelovszky Eliz
Babinecz László
Bokor Imre dr.
Botos László
Botos Margaret
Bunyevácz Zsuzsa dr.
Csámpai Ottó dr
Csapó Endre
De Pluer Mariann
Érdy Miklós dr.
Farkas Enikő
Foris Eszter dr.
Gaudi Nagy Tamás dr.
Glockner Peter dr.
Gyárfás Ágnes dr.
Halász József dr.
Hargitáy András dr.
Horkovics-Kovats János dr.
Jajczay Frigyes dr.
Kádár Dániel
Katona Pál
Kolozsy Sándor dr.
Madarasi István
Petrass László
Polyák Endre
Radics Géza
Tarján Gábor dr.
Tomory Zsuzsa
Török László
Töttössy Magdolna dr.
Varga Csaba
Varga Tibor dr.
Végvári József dr.
Veress Ferenc dr.
Zabolai Csekme Éva dr.
 
 
< Előző   Következő >