1919. május 31. szombat Nyomtatás E-mail

 

 

 

1919. május 31. szombat

 


 

"Közlemény

Értesítjük a közönséget, hogy a június havi zsírjegyeknek 1-10 között érvényes szelvényére személyenként 5 dkg szalonnát és 5 dkg ételzsírt lehet vásárolni.

A szalonna ára dekagrammonként 24 fillér, az ételzsíré pedig dekagrammonként 16 fillér.

 

Miskolc, 1919. május 31-én.

Munkástanács intézőbizottsága"

 

 

*  *  *

 

 

"Kérem azon elvtársat, aki a direktóriumban ezüst pálcámat magához vette, szíveskedjék még a mai nap folyamán átadni a pénzügyi osztályban a V. vörösőr ker. parancsnokságnál. Gombos Adolf."

(229)

 

 

*  *  *

 

 

A vörösőrség nyomozói állandó hajtóvadászatot folytattak szerte az országban a kék papírbankó tulajdonosok és az aprópénz rejtegetők ellen.

 

Ezeket a fizetőeszközöket még a királyság idején bocsátotta ki az Osztrák-Magyar Bank. Tekintélyük, hitelük megmaradt a forradalmak alatt is. Annál bizalmatlanabbul fogadta a lakosság a fehérpénzt, amelyet a kormányzótanács hozott forgalomba. Neve onnan ered, hogy a szükséges nyomóklisék hiányában fehér maradt a pénzpapír egyik oldala. Ha valaki ilyen nagyobb címletű féloldalas fehérpénzzel akart fizetni, annak is békebeli váltópénzt kellett volna visszaadni a különbözet kiegyenlítésére. De a valódi értékviszonyok ismeretében senki nem akarta fölcserélni a régi, jó pénzét az új rosszabbra.

 

Piaci kofákra, boltosokra, de főképp vendéglősökre vetették, rá magukat a vörös detektívek. Mint Kapuváron is. Házkutatást tartottak Füzi József kocsmárosnál és találtak nála háromezer korona váltópénzt nikkelben, ezüstben. Fűzi Józsefet forradalmi törvényszék elé akarták állítani, de aztán beérték annyival, hogy a megtalált fémpénzt a kapuvári direktórium tulajdonának nyilvánították.

 

 

*  *  *

 

 

Tolnatamásiban polgárőrség szerveződött, amely átvette a vörösőrségtől a közrend vigyázását.

 

Mire az esemény híre Szekszárdra, a megyeszékhelyre ért, már tudni vélték, hogy veszedelmes ellenforradalmi lázadás tört ki. A megyei direktórium mozgósította a rendelkezésére álló karhatalmat. Bonyhádról és Dombóvárról is berendelték a különítményeseket, ezen felül erősítést kértek Veszprémből és Kaposvárról.

 

Az aránytalanul nagy erők perceken belül legázolták a fegyveresen védekező polgárőrséget. Aki tűzharcban állt ellen, annak nem kegyelmeztek.

 

Három tolnatamási lakost, - Kéri Józsefet, Molnár Jánost és Schiszler Jánost - agyonlőttek.

 

A Magyarkeszire való Kiss Józsefet ugyan fegyver nélkül fogták el, de mert a polgárőrök oldalán találták, falhoz állították és fejbelőtték.

 

Tolnatamási szinte valamennyi felnőtt férfi lakosát letartóztatták, az öregek kivételével. Valamennyiüket megverték, legtöbbjüket súlyosan bántalmazták.

 

A véres ütlegelést elszenvedők zömmel földműves kisgazdák voltak.

 

 

*  *  *

 

 

Szegeden átszervezték az Aradról ide települt ellenforradalmi kormányt.

 

Sor került a miniszterek és államtitkárok ünnepélyes eskütételére az igazságügyi palotában. Az esküt gróf Károlyi Gyula miniszterelnök kezébe tették le.

 

Új miniszterek:

Kelemen Béla belügy,

Kintzig János földművelésügy,

Varjassy Lajos kereskedelem,

Henimen János közélelmezés.

Államtitkárok: Gömbös Gyula hadügy, Kórossy György belügy, Bársony Elemér népjólét, Germeinhardt Márton közélelmezés.

(230)

 

 

*  *  *

 

 

Amelyik úton ment, ugyanazon tért vissza Szamuely Tibor.

 

De a Kiev melletti repülőtérről nem egy, hanem két gép emelkedett a magasba. A Dobos István vezette gép mögött haladt egy másik, orosz pilótával. Utasa Lenin barátja volt: a svájci Fritz Platten. Úgy vélte mind ő, mind Lenin, hogy Szamuelyhez csatlakozva juthat legbiztosabban haza Svájcba.

 

Az volt a terv, hogy Budapestig utazik repülőgéppel; onnan vonat viszi Bécsbe a tanácskormány oltalma alatt, Bécstől pedig szabadon folytathatja útját hazáig.

 

Ezt a tervet meghiúsította az időjárás. Nagy erejű viharzónába kerültek a Kárpátok keleti előterében. Átláthatatlanul sűrű felhőtenger nyelte el a repülőgépeket. A kivételes képzettségű Dobos István is csak üggyel-bajjal tudott úrrá lenni az elemeken. Vakrepüléssel haladt az iránytű mutatta vonalon. Szem elől tévesztette őt az orosz pilóta. Lemaradva, egyedül nem merte folytatni az utat. Visszafordult, majd román területen kényszerleszállást hajtott végre. Lenin barátja, Fritz Platten csak évek múlva láthatta viszont Svájcot. A román politikai rendőrség, a sziguranca foglyaként szenvedte el hosszú rabságát.

 

Budapestre érve egyenesen a kormányzótanács ülésére ment Szamuely Tibor.

Röviden beszámolt moszkvai utazásáról, ismertette Lenin üzenetét, amely nem azonos az „Üdvözlet a magyar munkásoknak” című hosszú távirat szövegével.

 

Amilyen röviden szerepelt Szamuely a kormányzótanács ülésén, utána annál kimerítőbben tájékoztatta négyszemközt Kun Bélát a Szovjetházban. Késő délutántól hajnalig beszélgettek. Ennek tartalmáról semmiféle dokumentálható nyom nem maradt fenn.

 

Szamuely Moszkvából autógumit, ágyúlövedék készítéséhez szükséges glicerint és propagandafilmeket hozott. Ő maga arany karórát, arany kézelőgombokat kapott ajándékba Lenintől. Feleségének, Szilágyi Jolánnak csokoládét küldött a bolsevik vezér, s olyan különleges minőségű teát, amelyet a cári család számára termeltek a Kaukázus déli völgyeiben. (Dél-Oszétiában)

 

Nem feledkezett meg Lenin a Cserny-különítmény azon tagjairól sem, akik Szamuely különvonatán szolgáltak. A Batthyány-palota terroristái május elseje óta nevezték magukat Lenin-fiúknak. Lenin most képletesen a fiaivá fogadta a bőrruhás különítményeseket, és ennek zálogául 36 darab jelvényt küldött nekik ajándékba. A jelvény nagykabátgomb méretű ezüst korong volt, közepén zománcozott vörös csillagos sarlóval és kalapáccsal; peremét körben két összehajló babérág díszítette.

(231)

 
< Előző