Bevezető Nyomtatás E-mail


Tisztelt Honfitársaim!


Először 2004 Karácsonyán, - a dec. 5-i, kettős állampolgárságról tartott népszavazás kudarcának hatására - nyitottam nagyobb áttekintést Kárpát-medencei  panoráma  címmel a Gondolán.

Célom a világháborúkkal, trianoni határokkal, kisantant- majd orosz megszállással és honi kollaboránsaikkal, a magyarságtudat-nélküli kommunistákkal és liberálisokkal tönkretett Kárpát-medencében összegyűjteni és közzétenni a magyar elkötelezettségű sajtócikkeket, tanulmányokat, dokumentumokat, video- és hanganyagokat, weboldalakat.

Kapcsoljuk össze az interneten a magyar oldalakat hivatkozásokkal, - hogy nemzeti- és keresztény értékeink könnyebben elérhetők legyenek!

Kérem, hogy a http://www.valtozast.hu hivatkozást juttassák el a magyar közösségekhez, honlapjaikra, fórumaikra, hogy minél több magyar tallózhasson e gyűjteményben. Várom a közzéteendő cikkeket, a magyar értékekre mutató linkeket, hang- kép- és videoanyagokat a REAGÁLÁS menüpontban, vagy a Az email cím védve van a spam botoktól, a megtekintéséhez a JavaScript bekapcsolása szükséges email címen.

S ö p r e d é k   1 9 1 9  többezer dokumentumának netes feldolgozását és közzétételét 2005. mácius 21-én, az egyik "dicsőséges" évfordulón kezdtem, - a Vöröskönyv 1919 (Antológa Kiadó, Lakitelek, 1993) alapján. 

E rovatok kezdeteinek eredeti elérhetősége: 

K á r p á t - m e d e n c e i   p a n o r á m a

I. rész   2004. december - 2005. július                                           II. rész   2005. augusztus - 2006. október

III. rész  2006. október - 2008. január                                       IV. rész   2008. február - 2009. július

 

S ö p r e d é k   1 9 1 9           I. rész                         II. rész                             III. rész

A "dicsőséges 133 nap" időrendben, teljes egészében megtalálható a TÖRTÉNELMÜNKRŐL menüpont alatt.

 

sz_erzsebet_gyimes.jpgGyimes, Szent Erzsébet iskola

 

Reményik Sándor:  Nem nyugszunk bele!
  -  Ó Magyarország, ébredj fel!

 

Ellenségeink 1918/19-ben és 1945-től máig CSAK a magyar nemzet MEGOSZTÁSÁVAL tudták tönkretenni népünket és országunkat.

A liberálbolsevik hazaárulók csak a nemzeti egység megsemmisítésével és a külső ellenségeinkkel szövetkezve tudták a magyarságot legyőzni és Maradékországban hatalomra jutni. Sokáig az orosz bolsevikokkal és az antant-kisantant megszállókkal és szovjet gyarmatosítókkal testvériesültek, szövetkeztek ellenünk, újabban az internáci, multi-globális-kozmopolita hatalom helytartóiként, kiszolgálóiként kollaborálnak a többszörösen megosztott magyar nép fölött.

Mihail Károlyi, BereleKohn, Rosenfeld, JanoÇsermanek, JuliusHorn és Gyurcsány magyarellenessége és nemzetpusztítása azonos jellegű.

A nemzet magára találásához, megerősödéséhez, - hogy újra hangunk legyen a Kárpát-medencében, a legfontosabb cél a magyarság EGYSÉGE és TUDATOSSÁGA!

NE legyünk „muszkavezetők”,  - semmilyen idegen érdek szolgálói, labanc-bolsevik típusú KOLLABORÁNSOK!

NE legyünk a saját nemzetünk pusztításához Bólogató Jánosok, semleges szemlélők, ahogyan azt sajnos sokszor  egyes egyházi vezetők is tették!

Történelmi hagyományainkat, az Árpád-háziak, az erdélyi fejedelmek, a kurucok, a 48-asok és 56-osok örökségét követve legyünk újra magyarok!

A magyar nép az értelmiségtől és az egyházaktól VÁRJA a nemzet  vezetését!

A környező országokban sehol NINCS példa arra, hogy egyházaik és értelmiségük cserbenhagyta volna népüket, ahogyan nálunk tette. A mieink egyrészt kollaboráltak, másrészt HALLGATTAK,  vagy másról prédikáltak!
Várjuk a magyar értelmiséget és egyházainkat, hogy mutasson kiutat az ország  jelenlegi teljes válságából.

Ideje ellensúlyozni a hazudozó és hazaáruló balliberálisok fojtogató nemzet- és keresztényellenességét.

Ellenségeink, a „tarkamagyar” nacionalistázók-rasszistázók-nyilasozók, a magyar nyelvet, történelmet, hagyományokat SEM értők vigyázzanak: - a "KURUC" nem azt jelenti, hogy szélsőségesek legyünk, mint a bolsinácik! Mi nem leszünk terroristák! Nem lőjük ki a szemüket! De legyünk kérlelhetetlenek a hazug, tolvaj gazemberek, a nemzetgyalázók és az országpusztítók leleplezésében!

A "MAGYAR" szót ne tűrjük tovább gyalázni tarka ellenségeink által, - a haladó überdemokraták, reformkúrcsányisták, az önhitt világmegváltók, az IQ-szakemberek által; - akik a magyar népet micisapka- és tetemcafat hívőknek, bőgatyás, kokárdás mucsai mélymagyaroknak, tokaj-hímvesszős magyarkodóknak, nyilasoknak degradálják.

Nem kell kurucinfó-népszavaszerű demagógiát olvasni ahhoz, -vagy a Jobbikba, Magyar Gárdába belépni, sem Árpád-sávos zászlót lobogtatni-, hogy ELUTASÍTSUK a gyalázóinkat: a Himnusz, a Korona, a Szent Jobb, a Turul, a Kokárda, az egész Magyar Történelem tagadóit, kigúnyolóit, a magyar embereket és a nemzeti zászlóinkat (az Árpád sávost is!)  ávéhásokkal megtapostatókat.

*

Végre TEGYÜNK  a nemzetgyalázók ellen!

Hagyjuk MAGUKRA a magyar történelem meghamisítóit, nem-ismerőit és fitymálóit, az olyan hungarovalentin  és hillerpista típusú gazembereket, akik ezt a  Magyarország bemutatást  írták Európának.

Vessük el az önmagukat demokratának, haladó „ejrópainak”, világpolgárnak kinevezők mocskolódásait, kirohanásait a magyar nemzet és a magyar egyházak személyiségei ellen,

  • az Árpád fejedelem, Szent István, Kossuth, Tisza, Bethlen, Teleki, Horthy, az 56-osok: Pongrácz Gergely, Wittner Mária, stb. gyalázását,
  • minden magyar elleni acsargásukat, aki nem kriptokommunista vagy liberó (pl. a köztársasági elnökök, Antall, Orbán, Pozsgai, Szűrös, stb. ellenest),
  • a Prohászka Ottokár, Mindszenty József, Márton Áron, Ravasz László, Tőkés László, Hegedüs Loránd püspökök elleni,
  • az erdélyi íróink: Kós Károly, Tamási Áron, Nyírő József, Dsida Jenő, Wass Albert, Sütő András, Méhes György, stb. ellenes,  egyáltalán a nem-kommunista magyar értelmiség elleni mindennapos támadásaikat a szennysajtójukban és az interneten.

Az nemzeti és keresztény értelmiség egyetlen feladata az EMBERRÉ nevelés, - ami EGY legyen a hazaszeretetre neveléssel!

A magyar papok és az értelmiségiek a mai életünkről és feladatainkról "prédikáljanak és neveljenek" a templomokban, a hittanórákon, az iskolákban, a sajtóban, - minden lehetséges fórumon. Akkor is, ha rögtön buta klerikálisnak, nacionalistának, reakciósnak, utcai-, templomi-, iskolai-, munkahelyi politizálónak minősítik őket!

A magukfajta "felsőbbrendűek, nemzetfelettiek, haladók" úgyis mindenképpen lenézik magyarságunkat, családunkat, hitünket, egyházunkat, történelmünket , tudásunkat, - ha bármennyire toleráljuk, szeretjük is őket.

*

NE az ellenségeink igényei, elvárásai szerinti NEMZETTELENSÉGTŐL, a buta semlegességtől, politikamentességtől és liberálbolsevik mondanivaló-nélküliségtől  visszhangozzon hazánk, a Kárpát-medence!

- A Himnusz kihagyása és a NEMZETI KÉRDÉSEK felvetésének teljes hiánya Erdő Péter Bíboros Úr szentbeszédében FÁJÓ volt 2007-ben a Mindszenty bíborosra emlékező máriaremetei zarándoklaton.

- 2008-ban a csíksomlyói búcsúra MIÉRT egy mismásoló békepapot küldtek szónokolni?

- 2009 szeptemberében, az „újpogányság-elleni" körlevélben  sokan HIÁNYOLTÁK, hogy miért az ősmagyarok honfoglalást MEGELŐZŐ kereszténységének - a  FINNUGORIZMUS TAGADÁSÁVAL  együtt terjedő - nézetét tartották  legveszélyesebbnek a mai magyar népre?  (A pimitív, tudománytalan magyarab, inkamagyar, pártusherceg, magyar Jézus és Szent István kezébe menorát adó böffenetek elvetése természetes!)
HOL voltak a Katolikus Egyház körlevelei évtizedek óta a kommunizmus nemzet- és egyházpusztító bűneiről?

Ugyanilyen elkeserítőek voltak a Református Egyház zsinatainak ismétlődő holokauszt-bocsánatkérései és Hegedűs-püspököt ostorozó műsorszámai.

Miért HALLGATTAK évtizedekig a magyar Egyházak a legkardinálisabb nemzeti kérdéseinkről?

Prohászka Ottokárnak, Márton Áronnak, Mindszenty Józsefnek, ugyanúgy mint Ravasz Lászlónak vagy Makkai Sándornak mindig volt szava a NEMZET ÜGYÉRŐL is, - ezért őrzi nevüket tisztelettel nemcsak az Egyház, hanem a Nemzet is!

A kollaboráns püspökök sírján egyetlen koszorút sem láttam az esztergomi altemplomban, s ki emlékszik már a péterjánosokra, kádár barthapüspökeire, vagy a ceausescu-püspök papplászlóra?

*

2010  virágvasárnapja és húsvétja MEGNYUGVÁST és REMÉNYKEDÉST hozott. Végre egyházaink HITET TETTEK  nemcsak Isten és a Család, hanem a Nemzet mellett is!  A református és evangélikus püspökök prédikációi is összhangban állnak a VÁLTOZÁST, magyar MEGÚJULÁST hírdető katolikus körlevéllel.

 

Kenéz Endre Zoltán 
(az első változat 2006-ban készült)

menasagi_legenyek.jpg

* * *

Székely karácsony

Hóba temetkezett csíki havasokon
Áron egymagában, fönn a Madarason
Uram, fohászkodik, Fiad megszületett.
Karácsony este van, hogyha megteheted
Te, aki rendezed ezt a nagy világot,
Juttass nekünk is egy kicsi boldogságot.

Hallottalak Áron, de nem mondottad kinek.
A népemnek, Uram, szegény székelyeknek.
Az Úr kicsit hallgat, majd így szól:

Áron jókedvemben kaptál,
legyen úgy, nem bánom,
de még mielőtt a kérést teljesíteném
valamit meg kéne magyarázni nékem.

Én a székelyekről hallottam eleget,
mondtak már rólatok hideget, meleget.
Tudom, hívők vagytok, sokat imádkoztok,
de szidásomban is világelsők vagytok.

Hallom, magatokat székelyeknek valljátok,
s kiválasztott népem neveit hordjátok
Áron, Ábel, Mózes, Dániel és Dávid,
az egész Biblia egész Ábrahámig,
Ha jól meggondolom, szinte már
úgy vélem, hogy Csicsó Názáret, s Ditró Jeruzsálem.

Aztán, ha jól értem, magyar a beszéded,
s mégis a székelyek boldogságát kéred.
Miféle náció, hogy a nyelve magyar?

Ó, Uram, szólt Áron, hisz a székely is magyar
Csak egy kicsivel több,
Úgy legalább három vagy négy fertályfokkal.

Ott álltak a fenyők keményen vigyázva,
gyertyák pislákoltak ezer csíki házban,
megkondult Csíksomlyó Máriás harangja.
Szelíd korholással szólott az úr hangja:

Jól van Áron fiam, és most tartsunk rendet,
Ez a kicsivel több megmagyaráz mindent.
Én megértettelek, és most érts meg Te is,
Kicsit ezért több a szenvedéstek is.


Szélyes Sándor
http://www.erdely.ma/kultura.php?id=7987

 

 
< Előző