1919. június 11. szerda Nyomtatás E-mail

 

 

 

1919. június 11. szerda

 

 

Kassáról visszaérkezve első dolga volt Kun Bélának átnézni a nevére jött üzeneteket, táviratokat. Ezek között volt a Szamuely különvonatáról küldött alábbi telegramm:


„Kun Béla népbiztos elvtársnak, Budapest.

A Sopron megyei ellenforradalmároktól szerzett zsákmány első részleteként a következőket indítottam útnak a közélelmezési népbiztosság címére:

Nagycenk állomásról a 351. vonattal Szombathely - Székesfehérváron át Budapest Ferencváros pályaudvarra 16 vagonban 4 tehén, 15 ökör, 45 növendékmarha, 4 bika, 15 disznó, 35 süldő, 2 malac, 15 darab baromfi.

Németlövő állomásról 24 vagonban ugyancsak Szombathelyen át tegnap este a következőket indítottam el: 25 tehén, 14 bika és 96 tinó, 5 ökör, 39 borjú, 166 darab sertés, 3 birka, és 3 vagon baromfi, körülbelül 4000 darab.

Fertőszentmiklós állomáson a mai nap folyamán feladatott 100 darab marha.

Iván községből holnap indul útra Sopronon át 100 marha, 60 malac, 3 mázsa zsír, 1 mázsa füstölthús, 400 szárnyas.

A szállítmányt saját kísérőkkel láttuk el; úgyszintén saját kísérőt adtunk egy 25 vagonos cukorszállítmányhoz, amelyik ma indul el Budapestre. Megérkezésükről kérek értesítést.

Szamuely Tibor."

(307)

 

*  *  *

 

Szamuely Sopron megyében végrehajtott gyilkosságairól és rablásairól országosan semmit nem hoztak nyilvánosságra, de a helyi sajtónak lehetetlenség volt hallgatnia.

A megye egyetlen napilapja, a Soproni Vörös Újság e napi száma adott hírt pünkösd hetének s pünkösd hétfőjének eseményéről, publicisztika formájában:


„A múlt hét szerdáján nemcsak Sopronban, hanem a vármegyében is megbomlott az emberek józan esze. Titkos táviratok surrantak állomásról állomásra, ezeket a táviratokat kótyagos fejű vasutasok továbbították a falvakba, több helyen kidoboltatták a távirat szövegét és az üzenet néhány óra alatt a vármegye sok községében, de még Csornán és Kapuvárott is felborította a rendet.

A magyar nép elborult aggyal fegyverhez nyúlt a demokratikus vöröshatalom ellen.

Az ostoba nép mindenütt bebukott az álhíreknek. Fegyvert fogott, fegyverbe kényszerített más, nyomorult földművelő munkásokat is, és a fehér ellenforradalom szerencsétlenjei elindultak Sopron elfoglalására. ...

Az ellenforradalmi nép súlyosan vétkezett, bűnéért bűnhődnie kellett.

A grófi- és bárói fővezérek, a főbujtogatók, a nép évezredes nyúzói megszöktek, néhány lelketlen lázítót, a népet vágóhidra vivő becstelent mégis elfogtak, őket a rögtön ítélő forradalmi törvényszék halálra ítélte."

 

Ugyanez a cikk adta hírül, hogy Csorna városára másfél millió korona hadisarcot vetettek ki, állatállományának 10 %-át pedig be kell szolgáltatnia.

A valóságban nem másfél, hanem kétmillió korona hadisarcot vetettek ki Csornára, kékpénzben. S az állatállomány tíz százalékos elrekvirálása csak a kollektív büntetés mennyiségét jelentette. Ezen felül szinte mindenkitől koboztak el pénzt és jószágot, akit bűnösnek mondott a Judt Ferenc felügyeletével működő alkalmi forradalmi törvényszék.

Például a halálra ítélt, de szerencsés ájulással életben maradt Visi János csizmadiát tizenöt évi fegyházzal sújtották, ráadásul elvettek tőle 5.000 kék koronát, be kellett szolgáltatnia három darab szarvasmarhát és két sertést. Berger Lajost is tizenöt évi fegyházra ítélték, de nyomban szabadon is engedték, mert beszolgáltatott a vörös karhatalomnak tizenöt hízott ludat, 300 db tojást, 20 kg zsírt és 80 kg lisztet. (308)

Szerdára véglegesítették a járás falvaira kirótt hadisarcot is. Mértékadó egységes elv nem létezett. A véletlen, a végrehajtók indulati hőfoka, a harag és a gyűlölet nagysága döntötte el, hol mennyit rekviráljanak. Természetesen a mértéket mindenütt felfelé kerekítették. Ezt illusztrálja az alábbi néhány eset:

Farádnak 50 szarvasmarhát kellett beszolgáltatnia kollektív büntetésként.

S noha a kivégzett idős Németh Gyula házában úgyszólván semmi nem maradt, fiára ifjú Németh Gyulára további természetbeni büntetést szabtak: nyolc sonkát, tíz pár kolbászt, két malacot, száz darab tojást, két mázsa kukoricát, harminc kilogramm szárazbabot volt köteles haladéktalanul előteremteni.

A javaitól teljesen megfosztott Böjtös Sándort tizenöt évi fegyházra ítélték.

A huszonöt év fegyházbüntetéssel sújtott Marton Pált két borjú, száz darab tojás, 170 kilogramm kukorica, 130 kilogramm búza leadására kötelezték.

Barbacson minden negyven lakos után tartoztak egy-egy darab szarvasmarhát beszolgáltatni, azonnali hatállyal.

Ezenfelül Vitéz Ferenctől 28 darab szarvasmarhát, Simon Andrástól és Tóth Ferenctől egyaránt 4-4 szarvasmarhát és 10.000-10.000 korona kékpénzt vettek el. Tóth János és Túri Pál két-két darab szarvasmarhával rövidült meg.

Rábapordányra egységesen 90 darab szarvasmarha, 48 darab sertés, 5000 db tojás, 150 ezer korona sarcot vetettek ki.

Hanz Gáspár gazdálkodótól további négy darab szarvasmarhát koboztak el, mert az mondta a vörösöknek: „Megálljatok, lesz még másképpen is."

Egyedről 25 darab szarvasmarhát, 48 darab sertést és 150 ezer korona kékpénzt vittek el.


Bősárkány lakosságát 50 darab szarvasmarha és 50 ezer korona beszolgáltatására kötelezték.
Ezen felül elhajtottak Slujter Antal községi bírótól 7 db szarvasmarhát, Németh Gusztávtól három, Mészáros Alfonztól két, Nagy Ferenctől egy darab szarvasmarhát. Perepatits Zsigmond vegyeskeres kedőtől 50 ezer korona váltságdíjat követeltek, amiért vasútrongáló bűne ellenére Szamuely megkímélte az életét. Perepatits Zsigmond egy fillért sem volt hajlandó fizetni, abban bízva, hogy kommunista hírlapíró fiára való tekintettel úgysem árthatnak neki. De letartóztatták és a győri börtönbe szállították.

(309)

 

*  *  *

 

„KÖZLEMÉNY

A budapesti központi forradalmi Munkás- és Katonatanács városgazdasági ügyosztálya közhírré teszi, hogy a közös élelmiszerjegy június 11-től június 20-ig esedékes (29. számú) burgonyaszelvényére egy kilogramm burgonyát kell kiszolgáltatni."

 

*  *  *

 

„FELSZÓLÍTÁS

A közellátási népbiztosság II/e osztály beszerzési csoportja felszólítja mindazon nyomozó elvtársakat, akik cipőt vásároltak, - tekintve ennek jngosulatlanságát, azt haladéktalanul szolgáltassák vissza.

Ellenkező esetben kénytelenek leszünk az illetők ellen kettős ellátás címén a bűnügyi vizsgálatot megindítani.

A beszerzési csoport intéző bizottsága."

 

*  *  *

 

A Népszava e napi hírrovatából:

„Kardos Lajos, aki a budapesti II. árkász pótszázadnál, mint a toborzás vezetője működik, nem azonos azzal a Kardos Lajossal, kit a III-ik hadtest forradalmi törvényszéke gyilkosság bűntette miatt életfogytiglani fegyházra ítélt.”

 

*  *  *

 

Az antant bécsi meghatalmazottjai útján arra kötelezte a bécsi szociáldemokrata kormányt, hogy haladéktalanul rendeltesse vissza Budapestre Fenyő Andort és Bolgár Eleket, a tanácskormány két követét.

Indoklás szerint Fenyő és Bolgár gátlástalanul visszaélve a diplomáciai védettséggel, megengedhetetlen erőszakossággal, teljesen leplezetlenül avatkoznak bele Ausztria belső politikai életébe.

Kun Béla kénytelen volt hazarendelni két igen közeli bizalmasát. Helyettük Bécsbe küldte nem kevésbé közeli bizalmasát, Czóbel Ernőt, aki e napon adta át megbízólevelét Otto Bauer osztrák külügyi államtitkárnak.

 
< Előző   Következő >