1919. március 27. csütörtök Nyomtatás E-mail

 

 

 

1919. március 27. csütörtök

 


Kivonat a Népszavából:

„Kun Béla -  Levél az elvtársakhoz

...igaza volt Leninnek, amikor naponta figyelmünkbe ajánlotta nekünk, tanítványainak, Liebknecht Vilmos mondását, hogy a taktikámat ha kell, minden 24 órában huszonnégyszer megváltoztatom...

Szálljon magába mindenki most, amikor a proletariátus vezetője és szervezője lett a társadalom szocialista rendjének: gondolja meg mindenki, mi lett volna jobb, a barikádon verekedni, proletárvért ontani (mert csak ezt sajnálom), avagy azt a nagyszerű építőmunkát végrehajtani, amelytől minden proletár szíve hangosabban dobban.

Az alkotómunka megakasztása ma ellenforradalmi cselekedet. Ma annyira balra vagyunk, hogy lehetetlen tovább balra mennünk. Ma nincs baloldali ellenforradalom, csak jobboldali. A magyar proletárság pártja a nemzetközi kommunista párt magyar osztálya."


*  *  *

 

A főváros közoktatási bizottsága a következő rendeletet hozta nyilvánosságra:

„Elrendelem, hogy az összes iskolákban a vallástan tanítását azonnal beszüntessék és a felszabaduló órák részben a mai társadalmi viszonyok ismertetésére, részben a közismereti tárgyak tanítására fordítandók.

Budapest, 1919. március 27.

Gémes Sándor s. k. népbiztos”


*  *  *


Megjelent az ipari üzemek, bányák, közlekedési vállalatok államosításáról szóló rendelet. A húsz munkásnál többet foglalkoztató tulajdonosokat megfosztották a tulajdonuktól. Helyettük a szocializálási népbiztosság által kinevezett termelőbiztos volt hivatva az irányításra. A felelősségére bízott üzem dolgozói ellenőrző munkástanácsot választottak. Százfőnyi munkáslétszám alatt háromtagú, száz fölött öttagú, ötszáznál több munkás esetében legfeljebb héttagú lehetett a munkástanács. Hatáskörébe tartozott a munkafegyelem megteremtése, a termelés ellenőrzése, a köztulajdonú értékek védelme. A termelőbiztos és az üzemi munkástanács közti áthidalhatatlan ellentét feloldására a szociális termelés népbiztosát kellett felkérni.

*  *  *


Óbudán, a Zsigmond utca 50 alatti otthonában elvágta önkezével a nyakát Schumann József hatvanéves kereskedő, mert nem tudta elviselni, hogy egész vagyonától megfosztotta a kommunizálás.

 

*  *  *

Kamuty Lajos főhadnagy, az ungvári csendőrszakasz volt parancsnoka Kisvárdán tartózkodott, amikor fegyveres járőr kereste meg a sátoraljaújhelyi direktórium azon utasításával, hogy le kell őt tartóztatni, Sátoraljaújhelyre kísérendő. Kamuty főhadnagy a készülődés ürügyével egy óvatlan pillanatban kézbe vette pisztolyát és főbelőtte magát.

 

*  *  *


Idézet Móricz Zsigmond riportjából, amelyet Az Ember című újság közölt:

"Új közönség


A Nemzeti Színházban voltam ma este, s új közönség ült körülöttem. Meg voltam hatva és el voltam bűvölve, amikor gróf Széchenyi Béla páholyában három dohánygyári kisasszonyt és egy öreg, fekete fejkendős nénit láttam. Az egész zsúfolt színházban proletár érzék izzott. ...

Mi az, ami a proletárságot annyira megismerhetővé teszi?  A szemek fénye! Tiszta és nyílt tekintetek, ártatlan és őszinte nézés. ...
Jó és szép világ. Legszebb minden világok között: emberi világ. ...

Egészen megújhodtam ezen az estén, s valami magas és tiszta érzések keltek föl bennem a művészet feladatáról."

 
< Előző   Következő >