1919. március 28. péntek Nyomtatás E-mail

 

 

 

1919. március 28. péntek

 

 

"Mindenkihez!

 A népjogok elvei szerint a külállamok képviseletei föl vannak jogosítva saját nemzeti zászlójuk kitűzésére. Ez a jog megilleti az ez idő szerint Budapesten tartózkodó idegen katonai missziókat is, amelyek zászlaja tehát a Magyar Tanácsköztársaság oltalma alatt áll.

Ezt mindenkinek oly figyelmeztetéssel hozom tudomására, hogy az, aki a szóban lévő idegen katonai missziók zászlóját megsérti vagy az ellen bármi módon erőszakos cselekményt követ el, forradalmi törvényszék elé fog állíttatni.

Kun Béla, külügyi népbiztos."

 

Kun Béla és elvtársai a magyar lakosság számára CSAK a magyar zászlót tiltották be.
Üldözendő volt mindenfajta nemzeti jelkép használata.

A vörös szín és a vörös zászló kizárólagosságát tették kötelezővé. Hatalmuk idején szóba sem került a magyar nemzeti zászló és felségjelek szükségessége, holott ez elmaradhatatlan velejárója a nemzeti függetlenségnek, egy állam szuverenitásának.


*  *  *

 

A nemzeti nevelés és kultúra céljait szolgáló összes intézmény működését szüneteltették, vagy ellenkezőjére fordították rendeltetését.
Szénhiányra való hivatkozással zárva tartották a Magyar Nemzeti Múzeumot is. márc.28-án  nyilvánosságra hozta Kunfi Zsigmond közoktatási népbiztos azt a határozatát, hogy részlegesen és korlátozott időben engedélyezi a Nemzeti Múzeum látogatását.

Hétközben naponta két órán át, délután háromtól ötig tarthattak nyitva a felszabadított osztályok. Hétfőn és csütörtökön az állattár, kedden és pénteken a régiségtár, szerdán és szombaton az ásványtár állt az érdeklődők rendelkezésére. Vasárnap mindhárom osztály nyitva tartott délelőtt tíztől tizenhárom óráig, délután tizenöt órától tizenhét óráig. A történelmi osztályt, ahol a múzeum alapvető gyűjteményét, a nemzeti múlt tárgyi emlékeit őrizték, továbbra is zárva tartották. (35)

*  *  *

 

Megjelent a közlönyben a Központi Forradalmi Törvényszék személyi összetételét ismertető kormányzótanácsi határozat:

"Elnök: Jancsik Ferenc  és  Rákos Ferenc

Tagok: Pintér János, Tanics László, Sávolt János, Boron János, Cserny József

Vádbiztosok: Vass Károly, Bartha József, Kölber Pál, Latkóczi Imre, Gál Ödön

Jegyzőkönyvvezetők: Szirmay István, Földes István, Reichard Zsigmond, Zayzon Ernő"

 

*  *  *

 

Kivonat a kormányzótanács XIII. sz. rendeletéből:

"1. A pénzintézeteknél lévő bérelt páncélrekeszek (széfek) fölnyitása 1919. március 31. napján veszi kezdetét.

3. A fölnyitás időpontjáról ... a pénzintézet... a bérlő részére tűzzön ki nap, óra és perc szerint meghatározott határidőt azzal, hogy abban. az esetben, ha a bérlő a kitűzött időpontokon túl öt percnél tovább késik, távolmaradása a fölnyitást nem gátolja.

6. Belföldi ezüstérméket névértékben kell a bérlő javára írni, ezeket a darabokat az intézet további rendelkezéséig forgalomba nem hozhatja.

7. Aranyérméket és külföldi pénznemeket a megállapított árfolyamjegyzék szerint kell jóváírni.

8. Vitézségi és más hasonló érmeket, valamint rendjeleket ékszernek kell tekinteni, irományokat csak a pénzügyi népbiztos engedélyével lehet kiadni.

9. A rekeszben talált lezárt csomagot vagy borítékot föl kell bontani...

12. Az eljárásról három példányban kell jegyzőkönyvet készíteni. Egy példányt a rekeszben kell elhelyezni, a másodikat az adófelügyelőnek átadni, a harmadikat pedig a félnek kiszolgáltatni.

13. A ládatrezorban lévő értékeknek, úgyszintén a szabad letétben elhelyezett lepecsételt borítékoknak fölbontásáról későbben történik intézkedés.

Budapest, 1919. évi március hó 28.

A pénzintézetek ellenőrzőbizottsága:
Biermann s. k. Dr. Iván s.k."

 

*  *  *

 

Az e napi Népszavában olvasható:

„A főváros tulajdonát képező közkórházakat az összes apácák ezen rendelet kézhezvételétől számított 24 órán belül tartoznak elhagyni, kivéve a műtősnői szolgálatra beosztott és a pavilonvezető testvéreket, akik további intézkedésig a közkórházakban maradhatnak……

A fővárosi közkórházakban szolgálatot teljesítő lelkészeket és segédlelkészeket szolgálatukból a mai nappal fölmentjük és fölhívjuk a nevezetteket, hogy a közkórházakban lévő lakásaikat 24 órán belül hagyják el és bocsássák a kórházvezetőség rendelkezésére.” (36)

 

*  *  *

 

Gorkij forradalmár orosz író táviratát fogták Budapesten:

"Szívből üdvözlünk benneteket.

Új élet virradt ránk, példátokat rövidesen az egész világ követni fogja."

 
< Előző   Következő >