1919. március 30. vasárnap Nyomtatás E-mail

 

 

1919. március 30. vasárnap

 

 

 

Közlemény a Vörös Újság hírrovatában:

 

„A Közoktatásügyi Népbiztosság szabad oktatásának vezetősége a következő felhívást teszi közzé:

 

Diák elvtársak! Egyetemi hallgatók!

A Közoktatásügyi Népbiztosság nagyszabású népművelési munkába fogott.

Még mindig a proletárok milliói, főleg a földműves szegények nem tudnak sem írni, sem olvasni.

 

Diák elvtársaink! Egyetemi hallgatók!

Hozzátok fordulunk, akiknek lelkében él az elnyomott emberiség felszabadató munkája iránt való lelkesedés, jelentkezzetek minél nagyobb számban, hogy ebben a nagy oktatómunkában részt vegyetek. A proletáriátus diktatúrája kétszeres szeretettel öleli keblére azokat a diák elvtársakat, akik proletártestvéreik szellemi felszabadatásának magasztos és nemes munkájában részt venni kívánnak.

 

Csak azok a diák elvtársaink jelentkezzenek, akik belső meggyőződéssel hirdethetik az új tanokat, és akik ebben a munkában eddig is tevékenyen részt vettek.

Jelentkezni lehet az Országos Propaganda Bizottság helyiségében, Múzeum krt. 1. szám alatt a titkárságnál.”

(39)

 

 

*  *  *

 

 

Megalakult a Vörös Őrség Vágó Béla belügyi népbiztos helyettes bábáskodásával.

Délelőtt ezrével jelentek meg az érdekeltek a Gólyavárban tartott gyűlésen. Kimondták: a régi karhatalmi alakulatokból - rendőrségtől, csendőrségtől, határrendőrségtől - csakis a proletárdiktatúra követelményei szerint feltétlenül megbízható személyek kerülhetnek át a Vörös Őrségbe.

 

A kormányzótanács vezetői legalább harmincezer ilyen megbízható férfi jelentkezését várták az új karhatalmi testületbe.

Úgy határoztak, nyilvánosságra hozzák a jelentkezők névsorát, mielőtt bárkit alkalmaznának.

A névsorok ismertetésének az a célja, hogy bármelyik állampolgár írásban tiltakozhasson az általa kifogásolt személy alkalmazása ellen. Alapos indoklás esetén figyelembe veszik a tiltakozást. Nyolc nap áll rendelkezésre a tiltakozás megtételére, amelyet a belügyi népbiztosságra kell címezni.

 

Késedelem nélkül megkezdték a toborzást. Jelentkezni lehetett a Vörös Őrség főparancsnokságán, amely már be is rendezkedett a főváros egyik legelőkelőbb nagyszállójában, a Danapalotában.

 

 

*  *  *

 

 

Kun Béla nyilatkozata a Neue Freie Presse-nek:

 

Arra a kérdésre, milyen föltételek mellett kötne a tanácskormány az antanttal békét, Kun Béla ezt válaszolta:

 

„Mi nem állunk a területi integritás alapján!

 

Nem is vagyunk hadiállapotban az antanttal. Ezzel válaszoltam arra a kérdésre is, milyen föltételek mellett kötnénk békét. Viszonyunk a semleges államokhoz változatlanul jó. Viszonyunk Német-Ausztriához különösen barátságos, és igyekezni fogunk ezt tettekkel is bizonyítani. Mihelyt módunk lesz saját élelmiszerhiányunkat leküzdeni, Német-Ausztriát haladéktalanul ellátjuk minden eszközzel, sőt, azt hisszük, hogy a magyar proletáriátus, avégből, hogy bizonyítsa az osztrák proletáriátussal való szolidaritását, hajlandó lesz nélkülözések elviselésére is.

 

A magyar proletáriátus meg fogja mutatni, hogy lemondani és nélkülözni is tud más nyelven beszélő proletártársaiért.

(40)

 

 

*  *  *

 

 

A Népszava e napi számában olvasható:

 

„A Forradalmi Kormányzótanács elrendelte, hogy a magán műtárakban lévő műkincseket foglalják le.

 

Az estei Herxog és Nemes Marcell-féle gyűjteményeket már lefoglalták. Nemcsak a fővárosban folyik a nagy leltározás, hanem a vidéki kastélyokban és palotákban is. Már megtörtént az összeírás Esterházy Móric, Hadik János kastélyában, továbbá a Zichy, Károlyi, Pappenheim, Széchenyi és Cziráky családok uradalmain. Tegnap Berceller Adolf és Entzbruder Dezső elvtársak megjelentek a kismartoni várkastélyban. Esterházy Miklósnál. A földszinten a herceg dolgozószobájában írják a leltárok jegyzőkönyvét.

 

A kismartoni várkastélyt és műkincseit a direktórium veszi birtokba.”

 

 

*  *  *

 

 

„XV. SZÁMÚ RENDELET

 

1. Azokat az aranytárgyakat, ékszereket és drágaköveket, amelyek jelenlegi értéke darabonként 2000 koronát meghalad, a szociális termelés biztosa által kijelölendő helyen és napon elismervény ellenében be kell szolgáltatni. A beszolgáltatási kötelezettség azokat is terheli, akik másnak a tulajdonát képező ily értéktárgyakat tartanak birtokukban.

 

Az érték megállapítása végett az aranytárgyakat, ékszereket vagy drágaköveket a szociális termelés népbiztosa által kijelölendő becslőhelyen be lehet mutatni. E becslőhelyek a becslés eredményéről tanúsítványt adnak. A beszolgáltatott értéktárgyakért megtérítés nem jár.

 

2. Ez a rendelet nem terjed ki az aranytárgyak, ékszerek és drágakövek elárusításával foglalkozó üzletekre.

 

3. A forradalmi törvényszék ítél azok fölött, akik e rendelet szabályait megszegik.

Budapest, 1919. március 30.

 

A Forradalmi Kormányzótanács

Garbai s. k. elnök

Böhm s. k. szocializálási népbiztos.”

*

 

Kedvessy, a Nemzeti Kaszinó vendéglőse harmincadikán este így számlázott a rendelkezési alap terhére, a kormányzótanács számára küldött vacsoráért:

 

„30 tea cukorral 75 K

60 drb. sonkás szendvics 480 K

35 katona részére füstölt hús és kenyér 295.50 K

35 drb ugorka 35 K."

(41)

 
< Előző   Következő >