1919. március 31. hétfő Nyomtatás E-mail
1919. március 31. hétfő

 

A Közoktatásügyi Népbiztosságtól:

„RENDELET
1. A
tanoncok munkaideje a rendelet megjelenésétől kezdve heti 36 óra, melybe az elméleti oktatás ideje is beszámíttatik. Az elméleti oktatás csak hétköznapokon, a nappali órákban történhetik.

2. Senki tanoncát el nem bocsáthatja. Ha elbocsátotta, minden eddigi illetményét (ellátás, lakás, fizetés) fizetni tartozik.

3. Aki tanoncát tettlegesen bántalmazza, forradalmi törvényszék elé állítandó.

Budapest, 1919. évi március hó 31.

Lukács György Közoktatásügyi helyettes népbiztos."


*  *  *

A legbuzgóbb rendeletgyártók közé tartozó közoktatásügyi népbiztosság e napon elrendelte:

"a köztulajdonban, egyesületi helyiségekben, palotákban, továbbá szakegyesületi és más célokra rekvirált helyiségekben talált könyvgyűjtemények azonnal bejelentendők a Szabó Ervin-féle könyvtárban (Városi Nyilvános Könyvtár, IV. Károlyi u. 8. Telefon: 120-15).”

Ugyanezen a napon elrendelte a szociális termelés népbiztosa a vidéki üzletek leltározását, kiterjesztve a zárlatot a boltok, áruházak berendezésére, pénztárgépeire és a kasszákban lévő készpénzre is.

Varga Jenő pénzügyi népbiztos utasította a hatáskörébe tartozó valamennyi pénzintézetet, hogy külön számlára vezessék át a hadseregszállítóknak kiutalt, vagy kiutalandó azon összegeket, amelyeket a kincstár folyósítani fog.

 

*  *  *

 

Megkezdték Budapesten és vidéken a pénzintézeti páncélszekrények felnyitását, hogy kisajátítsák a bankokban őrzött vagyontárgyakat, nemesfémeket, valutákat, értékpapírokat, tulajdonjogi örökösödési okmányokat.

Adatokat nem közöltek az első napi leltározásról, csak annyit hoztak nyilvánosságra, hogy az akció kezdete jelentős eredménnyel járt. A tapasztaltak ismeretében előreláthatólag naponta hatvan-hetven páncélszekrény tartalmát lesznek képesek fölmérni és a leltározók munkája legalább egy hónapig el fog tartani. (42)

  

*  *  *

 

0331szekely_hadoszt.jpg

Garbai Sándor, a kormányzótanács elnöke Szatmárra utazott különvonaton, hogy ígéretekkel megnyugtassa a székely hadosztály frontot tartó alakulatait.

Ismételten hangoztatta: a tanácsköztársaság nemcsak tiszteletben tartja, de meg is oltalmazza a kis emberek vagyonát. Arra is ígéretet tett erélyes nyomatékkal, hogy a kormányzótanács mindent el fog követni Erdély felszabadításáért, minden körülmények között kiűzi a székely katonák szülőföldjéről a romániai bojáruralom hódító hadseregét.

Nagy Pál, Nagy Vilmos, Vén Zoltán egységparancsnok és a többi vezető tiszt sürgették, hogy a budapesti kormányzat mielőbb töltse fel új erőkkel a frontvonalat, mert a székelyek tűrőképessége fizikailag már a végét járja.

Nem bírhatják már sokáig, mert immár hónapok óta, 1918 karácsonyától szakadatlanul harcban állnak a budapesti kormányzat támogatása nélkül. Pedig ha feladták volna a küzdelmet, a románok már a Tiszánál lennének.

 

Garbai kiment a demarkációs vonalra és Szinérváralján is beszédet tartott. Elismételte szatmári ígéreteit, biztosította a székelyeket, van miért helytállniuk, nem engedik Erdélyt leszakítani. És rövidesen lesz új hadsereg. Viszonzásként arról biztosították a székelyek, hogy számukra egyáltalán nem idegen a közösségi eszme, ők természettől szocialisták.

 

*  *  *

 

Este nyolc órára összehívták az Újvárosháza tanácstermébe a főváros kerületeiből a munkás- és katonatanácsok, meg a pártszervezetek kijelölt képviselőit, hogy meghallgassák a kormányzótanács eligazítását a forradalmi tanácsok hatásköréről, a kerületi vezető testületek feladatairól.

Vágó Béla belügyi népbiztoshelyettes az egységes alapelv fontosságát hangsúlyozta a közigazgatás intézkedéseiben. Az egységes alapelvet pedig mindenkor a politikai vezetés fogja meghatározni. Rónai Zoltán igazságügyi népbiztos hosszan és részletesen ismertette a készülő forradalmi alkotmány tervezetét.

 

Kun Béla határozottan értésre adta, hogy a proletárdiktatúra kizárólag és minden körülmények között csakis központosított hatalommal működhet. A centralisztikus gyakorlatot fegyelmezetten, öntudatosan kell fogadni. Minden vonalon muszáj érvényt szerezni a központi akaratnak, mert a központi akarat rendelkezik azzal a tájékozottsággal, amelynek birtokában helyes döntések hozhatók a világforradalom érdekeinek megfelelően.

Ehhez a célhoz kell igazítani, ebbe a gondolatmenetbe kell beleágyazni a főváros kerületeinek irányító működését éppen úgy, mint az előkészületben lévő forradalmi alkotmány paragrafusait.

 

*  *  *

 

Először került sor kivégzésre Szolnokon a forradalmi törvényszék ítélete alapján.

Két hajóst: a huszonhat éves Balázs Gergelyt és a huszonnyolc éves Mátyus Istvánt találta főbenjáró bűnösnek rablás miatt a Löbenhofer Ede elnökletével működő Jász-Nagykun-Szolnok megyei forradalmi bíróság.

Mindkettőjükön a Básti Ferenc által vezényelt,  vöröskatonákból álló kivégzőosztag hajtotta végre az ítéletet.

 

*  *  *

 

A Nemzeti Kaszinóból hozatott kormányzótanácsi vacsora számlája Kedvessy vendéglőstől:

„40 potage parmesannal 80 K

80 drb. tojás gombával, rizzsel, paradicsommal 360 K.

40 drb. képviselőfánk 112 K

40 drb. alma 96 K

40 drb. kenyér 4 K

40 kávé 80 K

Szakácsnak 20 K" (43)

 
< Előző