1919. április 5. szombat Nyomtatás E-mail 

1919. április 5. szombatKun Béla azt remélte, hogy hajlékony tárgyalási módszerével nagyobb engedményeket érhet el az antantnál, mint amilyen ajánlatot magával hozott Smuts tábornok. Készült az alkudozások folytatására, de már nem adatott neki lehetőség a tábornoki különvonaton való megjelenésre. Teljesen váratlanul érte a kellemetlen hír, hogy Smuts elutazott Budapestről.

 

Az angol tábornok közvetlen úti célja Prága volt, ahol T. G. Masaryk csehszlovák köztársasági elnökkel kezdett tárgyalásokat.

 

*  *  *

 

A napi sajtóban közzétett kérelem:

„Kun, Böhm, Szántó, Haubrich és Fiedler elvtársak fölkérik az elvtársakat, hogy a hadügyi népbiztosság átszervezésének sürgős és mindenekfölött álló fontos munkájára való tekintettel, április hó 5-én, szombaton és 6-án, vasárnap ne keressék föl őket, hogy a szervezési munka akadálytalanul befejezhető legyen.

Ezt a kérést annál is inkább az elvtársak figyelmébe ajánljuk, mert a szervezési munka annyira elfoglalja a népbiztos elvtársakat, hogy más dolgot úgy sem tudnak elintézni. Azért figyelmeztetjük elvtársainkat, mert meg akarjuk őket kímélni a hiábavaló időpazarlástól és fáradtságtól.”

 

*  *  *

 

 

Harsány betűs szalagreklámok adták tudtul az újságokban:


„Szombaton, április hó 5-én Vöröskatona-est valamennyi színházban, kabaréban és orfeumban! Neves írók alkalmi színdarabjai, költeményei és jelenetei kerülnek színre.

 (65)


*  *  *

 

Mesét a proletárgyermekeknek! címmel közölte a Népszava:

„A tanácskormány legelső teendői közé vette fel a proletárgyerekek lelki és testi gondozását, és ennek nagy keretébe tartozik egy szép és meleg és komoly eszme:
mesenapok rendszeres bevezetése.

A gyermekszórakoztatás pedagógiai fölügyeletével a Közoktatásügyi Népbiztosság a Magyar Gyermektudományi Társaságot bízta meg, mely már a jövő héttől fogva megkezdi a mesenapok szervezését. A terv az, hogy az iskolákhoz legközelebb eső alkalmas helyiségekben délutánonként összegyűjtik a proletárgyermekek csoportjait tanítóik felügyelete alatt, és a leghivatottabb, erre külön kiképzett elvtársak fogják a kis hallgatókat a világirodalom legszebb meséivel szórakoztatni.

Nyáron ezeket a mesedélutánokat a köz- és a most megnyitott magánkertekben fogják megtartani. Természetesen a mesedélutánok látogatása ingyenes lesz. A meseakció vezetése fokozatosan ki fog terjedni az egész országra. A tervezet szerint minden gyermek hetenként legalább egyszer kerül sorra.

A közoktatásügyi népbiztos intézkedésére ezen túl a fővárosi színházakban ingyenes mesedélutánokat rendeznek. Az első mesedélután e hó 5-én, szombaton délután 3 órakor lesz a Bajza utcai polgári leányiskolában, s azon a Bajnok utcai elemi iskola növendékei vesznek részt. A mesedélutánokon Oszkár bácsi fog mesélni a kicsinyeknek."

 

*  *  *

 

Közzétették Landler Jenő és Vágó Béla rendeletét, amelyet a belügyi népbiztosság nevében adtak ki a 7-én megtartandó budapesti választások rendjéről.

Hétfőre, a választások napjára teljes munkaszünetet írt elő egész Budapest területére a kormányzótanács.

Arról is rendelkeztek, hogy a szavazás a liszthivatalok helyiségében történjék. Minden választásra jogosultnak annál a liszthivatalnál kellett szavaznia a központilag ajánlott jelöltekre, ahol az élelmiszerjegyekre kiutalt, szűkösen adagolt lisztet, burgonyát, zsíradékot, húst, sót, tejet kapta.

Kórházi alkalmazottaknak és katonáknak a kórházhoz, illetve a laktanyához legközelebbi liszthivatalt jelölték meg kötelező szavazóhelyként.

 

*  *  *

 

Szigorú munkafeltételek betartására kötelezte a bányászokat a szociális termelés népbiztossága.
Tekintettel az energiaellátás válságára, megtiltották a szénbányászoknak munkahelyük elhagyását.

Még a Vörös Hadseregbe sem léphettek be. Szabadságra még jogosultság esetén sem mehettek. Csakis kivételes esetben, rövid időre, egyéni elbírálás alapján maradhattak távol munkahelyüktől. A rendelkezés következetes betartásáért az üzemi munkástanácsot és a termelési biztost tették felelőssé.

(66)

 
< Előző   Következő >