1919. április 11. péntek Nyomtatás E-mail

 

 

 

1919. április 11. péntek

 

 

 

Kun Béla felszólalása a Budapesti Tanács ülésén:

 

„Nemzetközi proletárforradalom: - ez az első szavam azokhoz, akik itt a budapesti proletárság képviseletében összejöttek. Hála az orosz proletároknak, hála az orosz bolsevikieknek, akik a szenvedések poklán keresztül harcolták végig a maguk forradalmát, megmutatva az utat, amelyen elindulva lerakhatjuk az alapjait a kommunista társadalomnak.

 

Innét az egész világ proletáriusához szólok.

Ünnepélyesen jelentem ki, hogy cselekvésünket a nemzetközi forradalomra építettük, hogy a diktatúrának ez a hazája a nemzetközi proletárság hazája.

 

Nincs közöttünk és nem tekintünk sem faji, sem vallási, sem egyéb különbséget, csak egyet: az osztálykülönbséget.”

 

 

*  *  *

 

0411ferencjosef.jpg

 

Cikk a Népszavában a Milleniumi Emlékmű szétrombolásáról:

 

„A Ferenc József-szobor elrablásáról, mint elítélendő egyéni akcióról emlékeztünk meg szombati lapunkban.

 

Ez az értesülés azonban félreértésen alapult, mert amint most a közoktatásügyi népbiztosság közli: szó sincs egyéni akcióról, még kevésbé rablásról, mert a közízlést sértő, művészileg tejesen értéktelen szobormű eltávolítását, illetve szétrombolását a közoktatásügyi népbiztossággal egyetértésben a művészeti és múzeumi ügyek politikai megbízottja rendelte el.

 

A népbiztosság azt is közli, hogy nem csak ez az egy szobor, hanem az összes Habsburg király-szobrok sorra kerülnek, sőt valószínűen az egész milleniumi emlékművet le fogják bontani. A magunk részérói helyeseljük és örömmel üdvözöljük a közoktatásügyi népbiztosságnak ezt a forradalmi rendeletét, legalább nem fogják Budapest utcáit népgyilkosok és hóhérok szobrai ékteleníteni...

 

Azonban a Habsburg-szobrok és a millenniumi emlékmű szobrain kívül van még egy pár szobor a főváros utcáin, amelyeket melegen ajánlunk a népbiztosság figyelmébe. Itt van például Werbőczy Istvánnak, a leggyalázatosabb jobbágy törvény megalkotójának szobra...

 

Ezt a szégyenletes emlékművet már az októberi forradalomnak el kellett volna söpörni, de hisszük, a proletárdiktatúra ezt a tisztító munkát is hamarosan elvégzi majd.”

 

 

*  *  *

 

 

A Nagykanizsán megjelenő Zalai Népakarat közölte e napon Zala vármegye kettéválasztásáról:

 

„A sokáig vajúdó ügy végre dűlőre jutott....

A belügyi népbiztosság távirata, amelyre egészen objektív ítélettel rá lehet mondani, hogy gordiuszi csomót vágott ketté, a következő:

 

Direktórium
Nagykanizsa

A zalaegerszegi direktóriumnak a következő táviratot küldtük.

Elrendeljük, hogy Nagykanizsa a hozzá beosztott hét járással külön megyei tanácsot, valamint Önök is külön megyei tanácsot alakítsanak a Zalaegerszeghez beosztott öt járásból.

Landler Jenő s.k.

belügyi népbiztos

Vágó Béla s.k.

belügyi népbiztos.

 

 

*  *  *

 

 

Nagy riadalom támadt e napon a budapesti Exelsior Szállóban, mert a huszonnyolc éves dr. Ungár Simonné, ez a kifogástalan megjelenésű és viselkedésű vendég öngyilkosságot követett el ismeretlen méreggel.

 

Reininger Simon hatvanhárom éves kereskedő, mivel elvették tőle a megélhetés lehetőségét, leugrott a harmadik emeletről az Aréna út (jelenleg Dózsa György út) 117-ben és szörnyethalt.

 

Bellák Róza huszonegy éves erkölcsös hajadon gázzal mérgezte magát halálra a Nefelejcs utca 51-ben.

 
< Előző   Következő >