1919. április 14. hétfő Nyomtatás E-mail

 

 

 

1919. április 14. hétfő

 

 

"Vörös avatóünnep a Margitszigeten" címmel közölte az Ifjú Proletár:

 

„Budapest tündérszigetén, amely eddig a nagyurak és kiváltságos burzsoák zártkörű szórakozóhelye és kéjkertje volt, április 14-én délután a dolgozó proletariátus lett az úr. Gyönyörű forradalmi bíborköntöst öltött a sziget, piros zászlók és drapériák özöne köszöntötte a heti munka fáradalmaiból érkező proletárt. Sápadt munkások és vézna kis proletárgyermekek élvezettel szívták magukba a sziget üdítő, friss levegőjét, forradalmi muzsika pezsdítette az emberek vérét, ezrek és ezrek hullámzottak a vörös sziget minden zugában, s Budapest népbiztosai lendületes beszédben méltatták a sziget átadásának szimbolikus jelentőségét...

 

A gyönyörűen feldíszített szigetre sűrű egymásutánban érkeztek vörös zászlók alatt a különféle szakszervezetek 30-40 tagú küldöttségei, majd a közeli iskolák gyermekserege jött, a kislányok mindegyikének hajában nagy piros szalag, némelyiknek kis napernyője is piros. Énekelve jönnek a gyerekek, vékonyka hangjukon megkapóan szólnak a Marseillaise forradalmi melódiái: proletárgyermekek éneklik a jövő dalát. Gyönyörű rendben felvonulnak az ifjúmunkások is, és jönnek a proletárférfiak és asszonyok vég nélküli tömegekben.

 

Három vöröskatona-zenekar forradalmi dalokat játszott. Az alsó vendéglőnél különösen nagy tömeg hallgatta levett kalappal a Marseillaise-t és az Internacionálét.

 

Három órakor megérkeztek az alsó vendéglő elé Budapest népbiztosai: Preusz Mór, Vince Sándor és Dienes László, akiket a szigeti munkástanács és a sziget felett rendelkező városgazdasági bizottság vezetői Rejtő Vilmos és Ambrus Ödön fogadott. Az alsó vendéglő zászlókkal és virágokkal díszített teraszáról Weisz Károly, a főváros közegészségügyi biztosságának vezetője nyitotta meg az ünnepséget, azután az Általános Munkásdalárda énekelte el a „Fel, proletárok" kezdetű proletárdalt.

 

Majd Preusz Mór népbiztos beszélt:

Az új világban  minden dolgozó proletár megtalálja a számítását, több boldogságban, több életörömben lesz része, mint eddig volt, a proletárság a kunyhóktól eljut a palotákba!

 

Weisz Károly zárszavai után a tömeg széjjeloszlott, és nagy számban kereste fel a szigeten elhelyezett agitációs könyvkereskedéseket. A sziget több pontján az Ijfúmunkások Szövetsége színinövendék tagjai nagy tetszés mellett proletárverseket szavaltak. Az ünnepség tartama alatt az összes budapesti evezősegyletek a part mentén csónakos díszfelvonulást rendeztek. A késő esti órákig hatalmas proletártömegek nyüzsögtek és érezték jól magukat a sziget pompás levegőjű, tavaszi sétaútjain.“

 

 

*  *  *

 

 

Napi újsághírek:

 

„A háborús évek alatt a nyári hónapokban a proletárcsaládok tízezreitől vonták meg a lakásaik világítására szolgáló petróleumot. A főváros népbiztossága véget vet ennek a szégyenletes állapotnak és április 16-tól, a nyári időszámítás kezdetétől, a szűkös petróleumra való tekintettel egyelőre egy fél liter petróleumot biztosít havonként a villany- vagy gázvilágítással nem rendelkező háztartások számára.“

 

 

*  *  *

 

 

A tanácsköztársaság nagy reményeket fűzött az Esperanto Mozgalomhoz, ezért fontos társadalmi eseménynek tartották dr. Zamenhofnak, a mesterséges nyelv kimunkálójának méltatását, amelyre az amatőr nyelvész-orvos halálának évfordulója kínált alkalmat. Az ünnepi emlékesten hangoztatták, hogy Zamenhof ugyanazon eszmények híve volt, amelyek diadalra jutottak.

 

 

*  *  *

 

 

Rendőrségi közlemény:

 

 „A Vörös Őrség árdrágító ügyekben eljáró kapitánysága elítélte Hoffer Mátyást cigarettadrágításért két hónapi fogházra és 2000 korona pénzbüntetésre, Reich Géza kávémérőt három hónapi fogházra és 1000 korona pénzbüntetésre, Kohn Sámuel szabót egy hónapi fogházra és 1000 korona pénzbüntetésre, Ficher Samu fa- és szénkereskedőt egy hónapi fogházra és 1200 korona pénzbüntetésre.

 

Mayer Józsefné rongykereskedőt cukor- és lisztdrágításért három hónapi fogházra és 2000 korona pénzbüntetésre, Schweitzer Bódog üzletvezetőt két hónapi fogházra és 2000 korona pénzbüntetésre, nővérét Schweitzer Klárát, a Teréz korút 6. szám alatti csemegekereskedés üzletvezetőjét 15 napi elzárásra és 3000 korona pénzbüntetésre ítélték.

 
< Előző   Következő >