1919. április 18. nagypéntek Nyomtatás E-mail

  

vk_borito1.jpg

 

 

1919. április 18. Nagypéntek

 

 

A vidéki sajtóosztály jelentése a belügyi népbiztosságnak:

„Széchenyi Viktor gróf sárpentelei házának iskola céljára való igénybevételéről.

Velinszky László közoktatásügyi politikai megbízott utasítására egy megbízott jelent meg Sárpentelén, Széchenyi Viktor volt gróf és volt főispán birtokán, hogy az ottani tanügyi viszonyokat tanulmányozza. Tapasztalta, hogy egy szűk odúban 56 gyermeket tanítanak egy összevont, elsőtől negyedik osztályban, amíg a puszta elején egy úrilak áll, amelyet a Széchenyi-család egy nőtagja bír.

A megbízott elrendelte az úrilak átadását tanügyi célra. Széchenyi Viktor engedményekért járt Velinszkynél, azonban Velinszky húsvéthétfőig adott terminust az úrilak átadására."


*  *  *

 Rendőrségi közlemény:

„Nagykapornak Zala megyei községben az ottani jezsuita papok állandóan izgatták a község lakóit a Tanácskormány és az ottani szocialista párt ellen. A nagykanizsai direktórium jelentése alapján a belügyi népbiztos a budapesti Vörös Őrség detektívcsoportjának parancsot adott a kapornaki jezsuiták letartóztatására.

Öt jezsuita papot elfogtak.

Bangha páter, a rend budapesti főnöke, aki a proletáruralom hírére gyorsan eltűnt, a fővárosi és a kapornaki klastromban rejtőzött, a legnagyobb uszító megszökött.

A letartóztatott csuhásokat egyelőre Nagykanizsára, onnan pedig Budapestre szállítják, ahol a forradalmi törvényszék fog ítéletet mondani fölöttük. Bangha páter elfogatása érdekében megtettek minden intézkedést és személyleírását átadták az összes pályaudvarok Vörösőrségének és a városok elöljáróságainak.”

 
*  *  *

 

A szociális termelés népbiztosa tömegesen nevezte ki a termelési biztosokat a köztulajdonnak nyilvánított üzemek, gyárak, vállalatok élére.

E napon negyvenhárom kinevezést közöltek a nyilvánosággal.

Többek között: Ganglberger Józsefet, Schön Mártont, Behum Józsefet, Klöck Alajost, Goldstein Jenőt, Riedl Frigyest, Geiringer Gézát, Tuifer Sándort, Karich Zoltánt, Winter Ferencet, Espár Dezsőt, Modrovich Bélát, Priesz Józsefet, Wolf Józsefet, Dunckel Károlyt, Zeit Jánost, Stelz Antalt, Gfelner Antalt, Keil Ferencet, Dembitz Gyulát, Höcker Frigyest, Neichenbauer Fülöpöt, Schiff Pált, Siebler Jánost, Wetzler Leót, Opelka Jánost, Tobler Károlyt, dr. Löwy Róbertet léptették elő termelési biztossá.


*  *  *

 
„A közélelmezési népbiztosság Reisz Mór elvtársat kinevezte a közvágóhíd, lóvágóhíd, községi élelmiszerüzem és lóhúsüzem termelési biztosává. Reisz Mór ezen minőségében egyszersmind az ország összes húsügyeit is fogja intézni és az Országos Sertésforgalmi Irodát, valamint az Országos Állat- és Húsforgalmi Központot utasításokkal látja el.

Mint a húsügyek országos intézője, a húsügyekben a vásárcsarnokokban is rendelkezik és fölügyeletet gyakorol az összes mészárszék fölött.”


*  *  *

 
A közellátási népbiztosság 15. számú rendelete az egész ország területére kötelezően megtiltotta friss marha- és sertéshús árusítását az április 23. és 29. közötti napokra.
A tiltás kiterjedt a feldolgozásra is. Friss húsból készült ételt nem szolgálhattak ki az éttermek és a közétkeztető konyhák, sőt a magánháztartások fogyasztásából is törölték a tőkehúst és valamennyi húskészítményt.


*  *  *


Mindeközben a Népszava így áradozott:

„Külsőségeiben is fantasztikusan nagyszerű lesz Budapest képe május elsején.

A főbb útvonalak teljes díszben fognak pompázni. A millenniumi emlékművet tetőtől talpig vörössel vonják be, csak azok a betűk fogják tarkítani, amelyek a kommunizmust dicsőítik.

Vörösbe borul az Iparcsarnok homlokzata is, amelyre egy gyönyörű freskót festettek. Ünnepi díszt ölt a Városligeti tó. Közepére szigetet építenek; itt fog állani a három méter magas Vörösember, szoborrá alakítva át a Népszava ismert plakátja.

Este a Széchenyi-sziget történelmi csoportját vörössel világítják ki. Gazdagon díszítik az Andrássy utat, a házak bizalmi férfiait felszólítják, hogy a lakók vörös szőnyeggel, takarókkal és zászlókkal díszítsék a házakat. Ahol nincs vörös zászló, ott kapnak.

Csupa vörösség lesz a Nyugati pályaudvar környéke, a Berlini tér, a dunai hidak és az Alagút. A Citadellán este tűzijáték lesz. Nagyon szépen díszítik föl a Vérmezőt, ahol népünnepély és a Margit-szigetet, ahol gyermekünnepély lesz.”

0501kalapacs.jpg
 
< Előző   Következő >